torsdag 1 juli 2010

Taktar försvarsmaktens planering med den politiska planeringen?

Med tanke på stundande förändring av anställningsavtalen undrar jag just hur väl dagens hysteri verkligen är så meningsfull. Försvarsministern satte ner foten och lämnade propositionen som vi populärt kallar Försvarsbeslut 2009. Vi skall ha stående anställda förband och reservister i form av avtalspersonal/kontraktsanställda och hemvärn/Nationella skyddsstyrkor. Jag som Försvarsmaktsanställd har levt i tron att andemeningen var att vi inte skulle ha en särskild utlandsstyrka utan man skulle skicka samövade förband.

Allan Widman var fördömligt klar när han argumenterade för att försvarsmakten var för snabb att anställa soldater på heltid. Allan verkade mena att försvarsmakten skulle få svårt att ge de anställda soldaterna meningsfulla uppgifter. När jag försökte klämma lite ytterligare på pulsen fick jag inget svar. Jag kan inte tolka det annat än att de stående förbanden skall vara snabbt gripbara i Sverige och hastigt uppkomna oroshärdar i omvärlden. Rotationsförbanden såsom KS och FS skall tydligen bemannas av kontraktsanställda.

Jag har tidigare problematiserat över ekonomin och huruvida de kontraktsanställda och hemvärnsmännen kan ges vettiga utbildningar och övningar. Är det förband ur denna grupp som skall åka till Afghanistan kan inte jag se annat än att vi måste fortsätta med våra utbildningar på Livgardet. Vilka befäl skall leda dessa förband?

Veckans snackis är ju ”omregleringen” av anställningsavtalen för att vi skall ha ”personalrader” i insatsförbanden som ”kräver” ett obligatorium att tjänstgöra i utlandet, jag berörde den absurda argumentationen i mitt förra inlägg. Men låt oss återgå till frågan om vilka som skall leda dessa rotationsförband?

Skall vi ha reservofficerare som skall återgå i tjänst för att leda dessa förband? Hur gör vi med dessa för att dom skall vara fäiga att leda trupp skarpt? Skall vi ändå ha yrkesofficerare som skall leda rotationsförbanden, hur går det då med ansatsen att en prodorganisation skall utgöras av bibliotekarier, sjuksköterskor, receptionister, m.m.? I prodorganisationen kommer vi då att få en pool av officerare som väntar på nästa omgång att åka ut med men prodorganisationen skulle bestå av anställda som inte har ett obligatorium att tjänstgöra utomlands.

Har försvarsmaktsledningen känt av vad den politiska ledningen egentligen vill? Försvarsmakten har fått smäll på fingrarna för omorganiseringen av Stril, Försvarsmakten har fått ta tillbaka planerna på avveckling av Ärna, Statskontoret kommer med svidande kritik av införandet av Prio.

Frågorna är många men svaren är få, i minst sju år har vi anställda frågat efter en del svar men tystnaden är talande. Att man sedan ifrån HKV ”marknadsför” detta med orden: ”Om medarbetaren svarar ’ja’ så innebär den nya anställningen att medarbetaren har möjlighet att få tjänstgöra utomlands.” är bara förvirrande när man samtidigt skriver: ”Genom att svara ’nej’ går medarbetaren miste om möjligheten att söka till de intressanta internationella arbetsuppgifter som Försvarsmakten kan erbjuda i dag. Här efterfrågas både civil och militär kompetens.” Om jag är ironisk så skulle jag också påstå att det är en möjlighet med ett obligatorium samtidigt som det inte går att ha en möjlighet att söka arbete om man inte vill att det skall vara obligatoriskt.

Till textförfattaren av ”Internationell arbetsskyldighet - så kan du få jobb utomlands” Hur djäkla dum tror du att vi anställda är? Har vi som anställdes innan 2004 redan nu inte en möjlighet att få tjänstgöra utomlands? Har vi som anställdes innan 2004 inte nu en möjlighet att söka internationella tjänster?

Återigen visar Försvarsmaktens ledning att som arbetsgivare är man totalt inkompetent ur ett anställningsperspektiv.

J.K Nilsson

2 kommentarer:

Anonym sa...

Angående detta med anställda kontra kontraktetade soldater: Fp "nytänkande" att minimera antalet heltidsanställda var inte mer nytt än att det fanns i sossarnas försvarspolitiska motion från våren 2009. Med ungefär samma motiveringar (stort antal yrkessoldater är dyrt och ur beredskapssynpunkt onödigt nu). Min känsla är att de borgerliga hittar på efterhand på detta område och sedan tvingas de backa när de upptäcker att verkligheten inte lät sig inordnas i deras politik. Fp, och Widman, var ju tills nyligen bland de mest ivriga förespråkarna av Afghanistandoktrinen, yrkesförsvar, utbildning centraliserad till några få orter etc. Vad fick dem att ändra sig? Hur vet vi att de tänkt igenom förslagen denna gång?

/Karl

Anonym sa...

Hej!

Arbetar som officer och kan inte undgå att notera den rejäla oro som sprider sig bland oss anställda, civila som militärer inför kommande ställningstagande av internationell tjänstgöringsskyldighet.
Informationen är inte bara bristfällig och felaktig i många fall. Den viljeinriktning FM har för oss anställda och med vilka intervall vi planeras att rotera på mission har inte framgått överhuvudtaget i debatten. Jag har haft förmånen att få se det bildspel kring personalförsörjning som redovisats för en mindre krets och där är personal ratio 1:4, dvs. var 4:e år ska insatsbataljonerna "besöka" utlandet.
Jag undrar om man inte ska byta yrke till skilsmässoadvokat eller barnpsykolog för det lär inte råda brist på den problematiken efter några år...Undrar om våra politiker är medveten om vilken (i huvudsak) kvinnofälla detta är.
Huvuddelen av oss anställda lever i förhållanden (och oftast är vi män som lever med kvinnor även om alla varianter är både trevliga och välkomna)som starkt kommer att påverkas. Det verkar som att FM förväntar sig att den andre partnern (och barn) bara ska acceptera att man åker iväg vart
4:e år, och att det ska vara en naturlig del av vardagen.
Rimmar väldigt illa i ett upplyst samhälle som i flera år försökt få oss att förstå vikten av pappa-dagar. Att vara manlig förebild är inte att vart 4-5 år lämna sin familj i nästan ett år.
"Upp med korten på bordet"