lördag 1 maj 2010

Ett varningens finger

Kommentarer på Wisemans blogg gör mig lite orolig inför den stundande framtiden efter riksdagsvalet. Vi vet att efter valet så "Startar Karusellen om" som Wiseman skrivit. Jag har själv påpekat att bistrare tider kommer och vi kommer att uppleva 2008 igen fast den här gången ”skarp”. Det kommer att väljas ett ”arbetsläge” ifrån HKV eller så kommer politikerna att snickra ihop ett eget. Vis av egen erfarenhet efter först försvarsbeslut 00, sedan flygskoledebaclet med Mats Nilssons Brännpunktartikel och till sist försvarsbeslut 04.

Vad vi än säger och vad vi än gör måste vi kunna stå för våra handlingar och ord. Även om den enskilt anställde officeren/soldaten/civilanställde inte tänker flytta efter en förbandsavveckling så kan det finnas andra kamrater på förbandet som vill flytta. Tänk på dessa kamrater, hur skitsnack ifrån ert förband kan komma att påverka stämningen på kvarvarande förband. Vi har också haft beslut där man dagen innan bytt åsikt om vilket förband som skall avvecklas Tänk att om man haft en mental inställning (mindset på militärt nyspråk) att man yttrar sig i frustration och desperation över tingens tillstånd att det egna förbandet kommer att avvecklas så kan det sluta med att man själv får stå som mottagare att presentera det egna förbandet inför kollegor som nu befinner sig i samma sits.

Kan man ärligt se sina kollegor i ögonen en våt mässafton och säga samma sak som man yppade i den tidigare debatten utan att det blir dålig stämning är det gott nog. Likadant måste man försöka ha förståelse för kamrater som flyttar ifrån förband men någon måtta måste det får vara. Jag har själv hört kamrater säga: ”Ni (vi som fick vara kvar efter ett ”övernattenbeslut” som jag tidigare beskrev) som firade att vi blev avvecklade” när vi mycket riktigt inmundigade ett antal glas malthaltig dryck för att lätta på trycket. Det är en skön euforisk känsla att inse att man slipper flytta, hela den spänningen man byggt upp innan kommer fram. Att ”beskyllas” för att fira att ett förband avvecklas är väl magstarkt, visst är det den logiska följden. Den enes bröd blir den andres död i ett nollsummespel. Låt oss vara medveten om det och vara storsinta.

Jag vill att vi den här gången är ärliga i diskussionerna, det är inte fel att framhäva de egna styrkorna och diskutera vad man skulle vilja med framtiden. Avveckling av grundorganisations/produktionsplattformar är ett politiskt beslut som inte alltid är grundade i fakta. Det vi kan göra är att argumentera för att inga plattformas skall avvecklas och vi kan argumentera för att försvarsmakten skall tilldelas extra resurser. Att börja ställa flygtid i JAS 39 systemet mot ubåtsjaktförmåga i Helikoptersystemet är inte rätt diskussion. Om vi börjar bli osams nu gör vi politikers och försvarsmaktsledningens jobb lättare. Som anonyma internetanvändare har vi inga andra lojaliteter än de gentemot oss själva, att då börja ifrågasätta hur andra resonerar utifrån ett upplevt nollsummespel signalerar bara bruntunga. Utgångspunkten för våra diskussioner måste vara ett effektivt försvar, inte hur vi knölar in försvarsmakten i en politisk form.

Vill man diskutera politik finns Åsa, Allan, Karin, Staffan och Johans bloggar.

J.K Nilsson