lördag 30 juni 2012

Rättshaveristens klagan

Som bekant finns Twitter som ett alternativ till att snabbt föra ut åsikter och förhoppningar om att någon lyssnar. Jag hoppas att ni som känner er intresserade har skaffat konto och följer mig och mina gelikar där, bloggandet känns, precis som jag tidigare skrivit som om Captain Obvious skulle sitta och skriva. Förmodligen framstår jag som jag som Peter Hammarbergs: Rättshaverist. Den senaste månaden har vi nåtts av nyheter om ytterligare försök till avvecklingar i försvarsmakten, nyss läste jag om att vi skall låna ut flygplan till Schweiz trots att vi inte har något överskott av flygplan annat än på papperet.

Jag tror att det är bättre för mitt humör att försöka arbeta för förbättring för försvarsmakten där jag jobbar. Twitter får nog göra tjänst som pysventil för frusturation, bloggen läggs inte i träda men kommer nog att användas för att leverera personliga betraktelser. Dessutom är det som Sofliggaren skriver att det ändå inte är så dumt att arbeta i försvarsmakten. Det gäller bara att se det goda för sig själv i arbetet och inse det.

J.K Nilsson