onsdag 23 maj 2012

Civilt meritvärde eller kurs i att skriva CV?

I dag går Riksdagen till beslut i lagstiftning om anställda soldaters anställningstid. Vi har också följt debatten i minst tio år om civilt meritvärde för de utbildade soldaterna. Johan Forsell återaktualiserar denna diskussion. Nu när vi begränsar anställningstiden för soldaterna aktualiseras återigen tiden efter soldattjänstgöring. Jag ser dock att vi inte bör behöva bryta ryggen för att böja oss bakåt för att tillmötesgå några större ändringar. Jag tänker räkna upp några utbildningar och funktioner som tidigare kritiserats för att det inte hjälpt soldaterna då resultatet inte gett nytta i samhället utanför Försvarsmakten. Till och börja med kan vi titta på körkort med tunga behörigheter. Värnpliktiga soldater har tidigare kunnat utbildas internt i Försvarsmakten med våra egna instruktörer och fått ”förarbevis” för att få köra fordon som är inregistrerade i det militära fordonsregistret. Anställda har haft kravet att dessutom ha dessa fordonsbehörigheter på sitt vanliga civila körkort. För mig ledde detta till att jag fram till och med min anställning fick köra ett fordonsekipage men dagen efter fick jag inte köra samma ekipage. Med anställda soldater kommer vi ifrån detta ”problem” Soldaterna måste ha de behörigheterna på sina civila körkort. Helt plötsligt kommer det ett användbart värde ur soldaternas militära utbildning. Precis på samma sätt som andra företag och arbetsgivare ger sina anställda utbildningar för att de skall kunna få utökade körkortsbehörigheter så att de kan användas i arbetet. Naturligtvis skall inte Försvarsmakten vara sämre utan vi skall ge våra anställda de utbildningar som behövs och de utbildningar och behörigheter skall vara likadana som samhället kräver av andra arbetsgivare. Vi ger våra anställda vaktutbildning för att de skall kunna fungera som skyddsvakter, varför inte ge dessa en vaktutbildning som är gångbar utanför grindarna om vår intention är att anställa dom upp till 12 år kontinuerligt tjänstgörande och upp till 16 år som tidvis tjänstgörande? Menar Försvarsmakten allvar med sina föresatser om att vara en god och lockande arbetsgivare måste Försvarsmakten också ge sina anställda utbildningar och erfarenheter som är gångbara hos andra arbetsgivare i den utsträckning det är praktiskt rimligt, att det i viss mån kan bli dyrare får tas på kontot för marknadsföring. Sammanfattningsvis kanske vi skall ge soldaterna kunskap i hur man skriver CV och personliga brev till arbetsgivare. Försvarsmakten kan inte vara någon slags utbildningsinstitution för arbetsförmedlingen. J.K Nilsson

6 kommentarer:

Entreprenören sa...

Jag tror inte att någon av min värnpliktiga kamrater har visat upp eller tillfrågats om sina värnpliktsbetyg. Den civila arbetsmarknaden bryr sig helt enkelt inte om den typen av åsikter.

Däremot har C-körkort (en uppkörningschans inom lumpen och sedan var det många som lyckades köra upp direkt efter lumpen), motorsågscertifikat och väktarutbildningar helt klart varit bra vägar till arbetsmarknaden efter lumpen.

Så jag tror precis som du att det krävs en stor portion realism och verksamhetsanpassning för att det civila samhället ska se det som meriter.

J.K Nilsson sa...

Den första anställningsintervjun jag överhuvudtaget gick på i mitt liv (de jobb jag fick innan ringde jag bara frågade om de hade jobb åt mig och de hade de...) var efter Lumpen och där frågade chefen specifikt efter VPL-betygen så visst finns det olika erfarenheter.

J.K Nilsson

Anonym sa...

J.K,

Intressant tanke. Om den fullföljs bör försvarets piloter ges flygutbildning som motsvarar de civila certifikatkraven...

/biggles

PlutC sa...

Det är självklart att soldaterna skall få något som de kan ha nytta av efter tiden i FM. Dock ser jag ett problem med att ge dem allt tidigt under perioden. Vi anställer soldater för 16000 i månaden när dem tex inte har ett C-kort. Vi ger dem den utbildningen och även farligtgods cert.Vips har vi en person som kan tjäna mycket mer hos en annan arbetsgivare. Mitt förslag är att ge soldaten ett förarbevis inom FM och sedan om soldaten fullgör sin tjänsteperiod så får han/hon ett fullvärdigt C körkort. Om vi gör på detta sätt motiverar vi soldaten att stanna perioden ut och jag som närmsta chef slipper att utbilda 45 lastbilsförare under en 8 år period utan ladar kanske bara på 15. Vilket då renderar i mer tid för PRIO (ironi i sista meningen).

J.K Nilsson sa...

Vissa arbetsgivare har "karenstid" när de har gett utbildningar. Säg tre år ifrån C-kortets utfärdande, slutar arbetstagaren inom den perioden måste denne betala tillbaka utbildningskostnaden. Med tanke på försvarsmaktens kostnader torde ett C-kort kosta en halv årslön....

J.K Nilsson

stene sa...

Nejdu, det är nog inte många som bryr sig om de betygen.