söndag 19 februari 2012

Bättre sent än aldrig…

Har just nu tagit mig igenom Annika Nordengren Christensens Newsmillartikel: Tolgfors nya försvarsplan passar bara vänsterpartiet ifrån 2008 men är nyligen uppdaterad. Newsmill är tyvärr inte bara ett ställe att publicera bra artiklar utan även ett ställe där de mest stolliga idéer kan torgföras och en del hävdar som merit att de blivit publicerad på Newsmill. Därför kan det ta tid för mig att läsa guldkornen som skrivs där.

Nåväll, grunddragen i Annikas artikel är att Georgienkriget var en vattendelare för synen på det svenska försvaret. Före Georgienkriget fick det svenska nationella försvaret bli en utvecklat ifrån utvecklingen av de internationella insatserna. Nu skall de internationella insatserna utvecklas ifrån det svenska nationella försvarets grund. Visserligen har jag själv med en dåres envishet talat om att om vi kan slåss borta så kan vi slåss hemma. Till mycket stor del stämmer detta än i dag men i en del måste jag nyansera detta.

Med utgångspunkt i att de internationella insatserna skall utveckla den svenska nationella försvaret så kommer följande att ske. Vi kommer inte att ha några fasta punkter att hänga upp försvaret på i form av föreberedda flygplatser som flygbaser. Vi kommer att enbart vara hänvisade till sjögående bunkring m.m. för marinen och Armén skulle behöva frakta runt sin materiel mot en tänkt försvarsriktning. D.v.s. skall vi bygga hela vår förmåga på kraven som de internationella insatserna kräver så blir det hiskeligt dyr materiel. Skall vi basera allt på att det skall vara lätt att transportera så drar kostnaderna iväg och vi får inte så mycket pang för pengarna.

Vänder vi på att låta våra internationella insatser bygga på ett nationellt försvar så kan vi bygga kvantiteten på baseringar och förråd i Sverige. Vi har hemvärnsgrupper som skulle kunna ha GSS/T eller HV-insats för bevakning och insats runt dessa förråd och baser. Vi skulle kunna ha en mindre mängd materiel för att snabbt kunna förstärka i en riktning och nyttja vissa delar av den rörliga materielen i internationella insatser. Vi sparar en hel del pengar och framför allt så får vi riktigt mycket pang för pengarna

Det är min syn på skillnaderna.

J.K Nilsson

Inga kommentarer: