söndag 5 december 2010

Övertrasserat konto?

I en kommentarsväxling hos Allan Widman aka Strilaren II försökte jag förklara att trovärdighet och förtroende kan ses som ett bankkonto. Allt man gör som upplevs som försakande, förbättrande eller försök till förbättringar är insättningar på detta konto. Det blir då ett tillgodo som man kan använda när man måste göra uttag iform av försämringar, beordring, o.dyl.

I ett tidigare inlägg jag gjort har jag försökt förklara hur jag tycker att uttag gjorts men jag har inte sett några större insättningar av värde.Beskedet som Chefsingenjören lämnande Måndag den 29 november redovisade ett stort uttag av Försvarsmaktens personalledning på kontot. I det beskedet redogjorde CI för hur man också avsåg att skilja honom ifrån tjänsten i Utlandsstyrkan genom ett beslut i Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd. Problemet med det är att grunden för att ett ärende skall hamna där är att vederbörandes chef anser att ett tjänstefel har begåtts. Först lämnar besked om uppsägning via SMS och senare under delgivningen om uppsägning delger man också beslutet om skiljande av tjänst i US genom FPAN. Man säger alltså att Björn begått tjänstefel genom att tacka nej (fast krysset satt i JA) till att omreglera sitt anställningsavtal.

En person som har anställning i Försvarsmakten behöver inte längre enligt lag en särskilld anställning i Utlandsstyrkan, det är en tidsbegränsad tjänst som vilken som helst i Försvarsmakten. Alltså kunde man beordra Björn till tjänst i A1 (Personalstaben) på F7, precis som vilken annan som har tjänst på F7 och tackat nej till att omreglera sitt anställningsavtal, och då lämnat tjänsten i Afghanistan vakant. Tydligen har Björn inte nåtts av någon order om ny placering i Försvarsmakten utan utlysningen om vakans till hans tjänst kom då överaskande. Nytt uttag på förtroendekontot, lämna besked om skiljande av tjänst via Försvarsmaktens hemsida.

Nu kan man ju tycka att det här inte skall beröra någon annan än Björn då det är en sak mellan honom och Personalstaben på Högkvarteret. För mig förhåller det dock inte så, jag känner att Försvarsmaktens ledning arbetar för att allienera sig ifrån de anställda. Det som händer Björn kan lika hända mig även om det inte är samma sak som är grundande. Hur skall jag förhålla mig till beslut jag tar i tjänsten? Kommer jag att hotas med FPAN om jag kräver ett klarläggande i något ärende? Kommer man att kalla mig till ett mindre trevligt möte via SMS? Kommer jag att få läsa på internet att den tjänst jag förbereder mig för helt plötsligt är Vakant? Genom att hota Björn med FPAN och senare komma till sans att det kanske inte behövs är inte förtroendeingivande. Man signalerar att man inte har full koll på hur bemmaningen i Försvarsmakten går till.

Det har varit nog med uttag på kontot, nu är det dags för några rejäla insättningar. Börja med att betala ut ersättningarna för ställningstjänst, kom igen med ett för dom anställda riktigt bra avtal om utlandstjänst och i fortsättningen strunta i att driva linjer om att göra omflyttningar och säga upp folk för att senare ta tillbaka ärendet. Det kan inte vara dom anställdas sak att acceptera den ena saken efter den andra bara för att Försvarsmaktens ledning upplever att den politiska ledningen vill än den ena, än den andra saken. Visa att Försvarsmaktens viktigaste resurs är dom anställda och tala om det för den politiska ledningen.

J.K Nilsson

4 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan även betala ut det befälhavartillägg som befälhavare inom transport- och specialflyget erhållet sedan 2006, men som befälhavare inom helikopterflottiljen av någon anledning INTE fått.

/Mackan

Cynisk sa...

FPAN hanterar alla uppsägningar från Utlandsstyrkan, även de som inte beror på att arbetstagaren gjort dumheter. Det vanligaste ärendet iår har nog varit att den hugade utlandssoldaten inte klarat Fälttestet på anbefalld tid och därför avskiljts från sin tjänst. Ärendet beslutas av FPAN.

Anonym sa...

@Mackan

Så länge hkp förarna ställer upp och flyger som befälhavare utan att få sina tillägg kommer ingenting att hända.

Förslag till Hkp förare: Flyg inte som befälhavare om ni inte har lön för det. Det var länge sedan någon såg den gode arbetsgivaren.

Lets face it - har det inte hänt sedan 2006 kommer inget hända any time soon?

Anonym sa...

Precis @anonym 13:40, chefspiloten tp84 var för ett par år sedan lovad lönetillägg i sin roll som funktionsföreträdare flygförare på TSFE. Efter att stött på arbetsgivaren ett antal gånger utan resultat meddelade han att han avsäger sig ansvaret som chefspilot och återgår till "vanlig" befälhavare vid kommande månadsskifte. Enligt FOM. Skall det finnas en chefspilot för att flygverksamhet skall kunna genomföras och jag tror övriga kollegor hade tackat nej till tjänsten....pengarna började utbetalas efter en månad. Dvs ta inte jobben om ni inte får det ni skall ha och var lojala mot varandra annars kommer vi aldrig tillrätta med den gode arbetsgivaren. Hoppas innerligt att inga från spetsflyg och TSFE sökt de 4 utlysts Hkp-platserna i Tyskland nästa år utan att ALF-frågan är löst!