söndag 7 februari 2010

Värdegrund, värdegrundstime-out och värdegrundsfritt område?

Med tanke på eftermiddagens händelser i Afghanistan känns detta inlägg rätt så banalt men jag tror inte våra kamrater ville att vi skall stanna av med våra liv här hemma. Trots att det låter hårt så måste vi gå vidare. Jag tillägnar därför oss som känner vemod denna video:Och nu åter med mitt ordinarie inlägg.

Hur många gånger har man inte fått höra att ett kontor är deklarerat som värdegrundsfritt eller att man i fikarummet tagit en värdegrundstimeout så att man skall kunna prata k*k, fi**a och/eller lufta fördomar mot människor som inte liknar de människor som finns i den homogena gruppen.

Vad är värdegrund och varför är begreppet så infekterat?

För ungefär tio år sedan talade man om respekt och sexuella trakaserier. Karl Ydén undersökte i sin avhandling ”Kriget och karriärsystemet” hur man på Amf 4 utbildade soldater och skötte administration. Den andra delen av avhandlingen resulterade i debattartikeln "Karriärstyrda officerare skapar inkompetent försvar".

Det fanns en löjlig atmosfär i Försvarsmakten om att så fort man var tvungen att jobba med en kvinna så var man tvungen att hålla sig i skinnet och spela med en fasad som inte var en själv. Chefsingenjören kallar det att vara politiskt korrekt. En del menade att kvinnor var för sköra och behövde skaffa sig skinn på näsan för att överleva i en ”Rå men hjärtlig” jargong. Chefen för Militärhögskolan i Östersund frågade kadetterna varför jargongen måste vara ”rå”. Svaret var att ”så är det ju i Försvarsmakten”, chefen frågade ännu en gång varför det måste vara en ”rå” jargong. Frågan lämnades obesvarad, ingen kunde ge ett bra svar på det. Jag är förvånad över att man egentligen vet med sig att om man kryper in i de gröna kläderna så kommer man att bete sig så att andra människor kan komma att ta illa vid sid. I min föreställningsvärld så skall det inte spela någon roll om jag är på inskolning på dagis, på jobbet eller på krogen mitt uppträdande vara naturligt mig. Att medvetet spela en roll kommer inte att hålla i långa loppet.

Karl Ydén kom upptäckte att officerare i trupptjänst ansåg sig kunna tänja på svensk lag då man utbildade mot kriget:
I oktober 2000 publicerar Värnpliktsrådet en rapport om grå bestraffning inom Försvarsmakten, som visar att amfibieförbanden har flest värnpliktiga som avbryter utbildningen i förtid. I november ger regementschefen en order om hur utbildningen ska bedrivas för att minska avgångarna. Ute på trupp följs ordern på pappret, scheman skrivs om i enlighet med ordern, men i praktiken fortsätter utbildningen som vanligt.

– Med en sådan här order så förklarar man oss omyndiga att trupputbilda, men jag anser att ändamålen helgar medlen. Jag ser det som att jag strävar mot plutonens bästa, säger en plutonchef i avhandlingen.

Amfibieofficerarna uppfattade målet som att utbilda mot krigets krav. Målet för ledningen var att utbildningen skulle ligga i linje med omgivningens normer, lagar och regler.

– Ledningen försökte diskutera det här. De tog utgångspunkt i omvärldens normer och regler. Men om de hade velat påverka truppofficerarnas yrkespraktik var det förmodligen snarare föreställningarna om ”kriget” som de alla skulle ha behövt resonera med varandra om, säger Karl Ydén.


Svävar inte fritt

När mediadebatten åter blossade upp i augusti 2001, efter att värnpliktiga berättat i media om gråa bestraffningar, skedde en konfrontation mellan den logik som präglade Högkvarteret samt regementsstaben och den logik om krigets krav, som fanns ute på trupp.

– Värderingar och attityder svävar inte fritt i luften, utan de är inflätade i praktiska handlingar: hur man utbildar konkret, sätten på hur man skapar lydnad, det sätt man är på i befälsrummet, hur man ser på sig själv och tilltalar kolleger. Det handlar om en yrkesmässig identitet och föreställningar om vad som är god yrkespraktik, säger Karl Ydén.

Han intervjuade också den fänrik som stod i stormens centrum för att ha genomfört en av de mest omtalade gråa bestraffningarna – en av de metoder som var en accepterad del ute på kompaniet och inget som var begränsat till fänriken.

Fänriken menade att hans officersutbildning inte berört etik kopplad till soldatutbildning: ”hur man utbildar det lär man sig i yrket, inte på skola, sade han”, säger Karl Ydén.

En förändring av attityder i verksamheten måste utgå från den praktiska vardagen, anser Karl Ydén. Om inte praktiken är utgångspunkten för förändringsförsök så är sannolikheten stor att nya förändringsinitiativ resulterar i att tal och handling inte hänger ihop
.”

Som anekdot kommer här ett lumparminne. När jag gjorde min gröntjänst (ej Amf4)så talade min plutchef om första gången han var instruktör för en pluton som hade en kvinna. som medlem. Enligt plutonchefen tog det flera månader innan han kunde ”normalisera” sitt språkbruk. Innan hade han lagt sig till med en polerad yta för att han inte visste om den här kvinnan kunde bli sårad av det språkbruk han annars hade när han utbildade värnpliktiga.

Folkpartiets ordförande Jan Björklund talade i DN om sitt språkbruk som officer på I15, här:

DN beskriver:
På kaserngården var det en annan verklighet. Ungefär samtidigt som folkpartiet lade fram en partimotion med titeln "Barns livsvillkor" fick en ung värnpliktig regelbundna avhyvlingar av befälet Björklund.
-Hans vanligaste ord var "ludermässig". Man såg ludermässig ut, var ludermässig om man rörde sig långsamt eller inte hade vikt upp kragen rätt, säger den före detta vänpliktige som övergav sina egna planer på att bli militär efter tiden med Jan Björklund. Han vill inte säga sitt namn.


Jan Björklund svarar:
-Jag kan inte utesluta att jag har sagt sådär. Jag skäms så jag rodnar över den jargongen. Jag är mycket kritisk till den jargong som fanns inom försvaret på den tiden. Det var väldigt omoget. Ett fruktansvärt språkbruk. Jag tror det är bättre i dag.

Han menar att yngre tog efter äldre.


Och här:
Hur står det till med språkbruket inom det militära i dag?
-Min bild är att det är mycket, mycket bättre. Sedan vi 1998 satte fokus på frågor som sexuella trakasserier och språkbruket inom försvarsmakten är kulturen mindre tillåtande inför den här typen av uttryck. Flera mätningar visar också att vi är på väg åt rätt håll.

Skall vi tolka Jan Björklund som om han är politisk korrekt eller om han kommit till insikt? Jag vill gärna tro att han kommit till insikt, för att utbilda soldater behöver man inte ha ett dåligt språkbruk. Jag talade med en officer som jobbade på F4 och flygbassäk/skydd, hon talade om att föräldrar till soldater varit förvånade över att deras söner och döttrar näst intill uttryckt besvikelse över att befälen pratat som vanligt folk utan de färgstarka metaforer som annars präglar de muckade värnpliktigas minnen. På forumet SoldF finns en tråd med namnet: ”Roliga citat och uttryck från befälen – Yoff är kända för sin jargong…” exempel:

En soldat somnar under en genomgång på fältveckan.
Lt S märker detta, hittar en fin och balanserad pinne, kastar denne på soldaten och skriker "UNDERKÄNN DIG SJÄLV SOM MÄNNISKA!"

"Du där, som jag nästan brände upp! håller du ihop? BRA, då får jag behålla jobbet ett år till" 1.sgt L till en vpl som fick brännskador när vi släckte napalm.

"vpl S: Jag vill bara tacka för en bra vecka förstesergant.
1.sgt: S****. Ta ut tungan ur min röv.
"

Hur många av er läsare skulle uttrycka er så här när ni är på dagis och skolar in era små? Om inte, skulle ni anse att ni är ”politisk korrekta” när ni är på dagiset?

Vi i försvarsmakten lever med en jargong som jag anser inte är acceptabel i många situationer. Frågan är om det är något som majoriteten vill göra något åt eller om vi skall låta det vara. Jag vill att det skall ändras, jag har kompisar som uttryckt förvåning över mitt yrkesval när jag var 20 år med orden ”Jag trodde inte att du var sådan!” och ett efterföljande lumparminne om ett befäl som betett sig som en svinpäls.

Att ändra detta ”nedifrån och upp” kommer att ta lång tid om det lyckats alls. Som både Ydén och Björklund visat så är det inget som har stor sannolikhet att ändras. Alltså återstår den toppstyrda modellen.

Som Ydén och Alvesson beskriver det i sin debattartikel: ”I Försvarsmakten väger officerskårens intresse av karriär och löneutveckling ofta tyngre än omsorgen om uppgiften”. Vad är då karriär och lönebefrämjande? Vardagligt brukar man tala om att tycka som chefen, hålla med denne och visa det i ord och handling, det finns färgstarka metaforer för detta och jag tror ni vet vilka jag tänker på.

För att visa att Försvarsmakten skall vara en arbetsplats som inte sticker i ögonen på övriga samhället och kunna vara något som är representativt för Sverige måste det ordersättas, det blir en ”uppifrån och ned” förändring. Förändring rörande visande av respekt gentemot varandra och därav synliggörandet av hur, främst, kvinnor upplever jargongen har blivit en accelererande spiral till att bli något som kallas ”Värdegrund”. Problemet blev inte bättre av att förre ÖB införde ”ÖRA” Öppenhet – Resultat – Ansvar i värdegrunden. Helt plötsligt skall man försöka blanda in hur man sköter arbetet i ett sammelsurium av idéer om respekt. Som en fyndig kommentator hos Chefsingenjören skrev:

FM är oerhört "kissnödiga" i såna här lägen. Alla är skyldiga tills motsatsen bevisats och man tror hellre på omgivningen än sin egna personal.

Värdegrunden:
Övervaka
Rapportera
Anmäl


Värdegrunden är ett ledarskapsproblem i att leda sin arbetsplats till en respektabel arbetsplats där ingen skall behöva dra anekdoter om taskiga befäl eller repövningar modell filmen ”Repmånad” där figurerna var onyktra från det dom kom till regementet till det dom åkte hem. Man efterliknade jargongen med ”Bögavstånd” och skämt om homosexuella. Det är också en ledarskapsfråga när ett förband måste ändra i förbandstecknet för NBG08 eller om klagomål om en sketen kalender med flygplan och kvinnor.

Här krockar två kulturer, den ena kulturen där karriären och prestigen är viktig med en begynnande kultur som är vitt skild ifrån det tidigare om hur man uppträder mot andra människor.

Låt oss inte falla i gnället om politisk korrekthet, som du uppträder på jobbet skall du kunna uppträda mot dina soldaters mammor, mot dina barns pedagoger på förskolan och framför allt så skall du kunna bete dig försvara ditt beteende mot din egen mor.

J.K Nilsson

19 kommentarer:

Cynisk sa...

Jadu Nilsson. FM går faktiskt i bräschen för det snälla uppträdandet och jag tycker att man gått för långt.

Jag har hört om dagis där personalen har Att-göra-listor uppsatta i fikarummen. Där har de rankat barnens föräldrar och kan sedan bocka av efter att ha legat med dessa. Och de talar högt om det!

Konsekvensåtgärder såsom armhävningar eller samla in utrustning efter träning är oerhört vanligt och naturligt i idrottsvärlden och det förekommer just inga negativa synpunkter på det eftersom det ger ännu ett skalsteg. Man kan alltså hantera förseelser på lägre nivå och på så sätt tidigt stävja det.

Nej, ingenstans har jag varit med om ett så tillrättalagt sätt som i FM. Folk går på tå för att inte stöta sig med någon och framförallt då kvinnor. Man är tokrädd för att bli anmäld för sexuella trakasserier.
Varför det? Jo, för att truppledarskapet är dött och begravet till förmån för managementskulturens anmälningssystem.

Våra soldater och sjömän kommer får det jobbigt om de curlas av Försvarsmakten såsom de curlats av sina föräldrar. Jag menar inte att man behöver vara otrevlig mot folk men hur lite ska till innan någon blir "kränkt" idag? Nästan ingenting.

För att citera en vän: "Livet är hårt - Skaffa hjälm"

J.K Nilsson sa...

Cynisk, hur skall man bete sig för att bli anmäld för sexuella trakaserier eftersom man försöker undvika det?

J.K Nilsson

uppgiven sa...

Själv är jag kluven i den här frågan.

Behöver man säga kuk och fitta för att utbilda soldater? Eller skälla på en värnpliktig så att han/hon får tårar i ögonen för en slarvig sängbäddning? Självklart inte, men en gång var det så. Detta saknar i alla fall inte jag.

Samtidigt så är den potentiella verklighet som vi utbildar oss för inte heller någonting som jag skulle vilja dra in i dagisvärlden. Jag skulle finna det svårt att berätta för en mor att jag lär hennes dotter att sätta det tredje skottet i huvudet därför att vi numera förutsätter att den dottern ska skjuta ihjäl bär kroppsskydd... Så visst anpassar jag mitt språkbruk till vilket sällskap jag är i. Inte ser jag mig som en dålig officer för det.

Mycket av det vi sysslar med under soldatutbildning innebär risk för personskada, särskilt i början av utbildningen när rekryterna är ovana. Då blir det så att språket är rakt och tydligt, vilket ibland kan uppfattas som "hårt" av utomstående som är vana vid det vanliga svenska inlindandet för att undvika att såra någons känslor. Vissa kallar detta kränkande, vilket jag inte kan förstå.

uppgiven sa...

Själv är jag kluven i den här frågan.

Behöver man säga kuk och fitta för att utbilda soldater? Eller skälla på en värnpliktig så att han/hon får tårar i ögonen för en slarvig sängbäddning? Självklart inte, men en gång var det så. Detta saknar i alla fall inte jag.

Samtidigt så är den potentiella verklighet som vi utbildar oss för inte heller någonting som jag skulle vilja dra in i dagisvärlden. Jag skulle finna det svårt att berätta för en mor att jag lär hennes dotter att sätta det tredje skottet i huvudet därför att vi numera förutsätter att den dottern ska skjuta ihjäl bär kroppsskydd... Så visst anpassar jag mitt språkbruk till vilket sällskap jag är i. Inte ser jag mig som en dålig officer för det.

Mycket av det vi sysslar med under soldatutbildning innebär risk för personskada, särskilt i början av utbildningen när rekryterna är ovana. Då blir det så att språket är rakt och tydligt, vilket ibland kan uppfattas som "hårt" av utomstående som är vana vid det vanliga svenska inlindandet för att undvika att såra någons känslor. Vissa kallar detta kränkande, vilket jag inte kan förstå.

Cynisk sa...

Som man kan allt du gör ligga till grund för anmälan. Och eftersom FM har en anmäla-kultur så blir följderna förödande, även av en felaktig anmälan. Ohemula anmälningar om sexuella trakasserier förekommer på förbanden och det finns inget du som man kan göra för att undvika det och väl där är ditt yrkesliv åt fanders.

Att undvika att möta folk pga deras kön är en sk. Härskarteknik och helt stick i stäv med jämställdhetssträvan och något som kan rendera i anmälan.

Sumatra sa...

J.K

Läser på EMIL att ny enkät är på G.

"Enkäten är en del i Försvarsmaktens aktiva arbete för att skapa en positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Genom enkäten uppfylls samtidigt de mål som förband, skolor och centrum har om att kartlägga arbetsmiljön för att kunna minska trakasserier och annan kränkande behandling.

ÖB, Sverker Göranson, betonar att det är viktigt att besvara enkäten:
- Vi strävar mot att bli Sveriges mest attraktiva arbetsplats. Det är av största vikt att var och en bidrar till detta genom att besvara enkäten. Enbart med kunskap kan vi gemensamt förbättra vår arbetsmiljö.

2009 kom en ny diskrimineringslag med totalt sju skyddade diskrimineringsgrunder, enkäten är utformad efter dessa."


Själv känner jag ingen diskriminerad, men det väl mig det är fel på förmodar jag. Enligt min uppfattning så är det inte frånvaron av diskriminering som kan göra FM till Sveriges mest attraktiva arbetsplats. Ett enda kriterium, som dessutom är snudd på ett icke-problem jämfört med samhället i övrigt?

En ny enkät är ett utmärkt sätt att avleda uppmärksamheten från FM verkliga problem; kommande förbands- och förmågenedläggningar, vapenbärare med brister i beväpningen, bemanningsproblematiken inför IO 2014, FM sätt att kommunicera, hkp-frågan, luftförsvaret, bristande förtroende för FML, kompetenstapp osv, osv ... Varför inte en enkät om detta istället?

Det blir ingen gemensam värdegrund. FM har civila jurister och ekonomer m fl yrken anställda, så varför inte också fråga någon kunnig i ämnet praktisk filosofi om det här med värdegrunder, så kan vederbörande reda ut begreppen för FML. Det finns inget som heter att man kan beordra en gemensam värdegrund i den verkliga realiteten. Det är en skimär. Och en dyr en, som det verkar.

Vilket inte hindrar någon att försöka vara en så bra människa som möjligt.

chefsingenjören sa...

J.K, jag tror att du läst lite för mycket i mitt inlägg. Jag är för sunt förnuft och att behandla alla med respekt. Jag är emot spel för galleriet och överdrivna åtgärder som jag exemplifierade med kalenderepisoden på FMV.

Att öka medvetenheten hos våra officerare för hur vi ibland beter oss är mycket bra, men det finns betydligt bättre sätt att göra det på än de som idag används. Tyvärr så underkänner man alla officerare efter det som några rötägg ställer till. En betydligt bättre lösning vore att kasta ut rötäggen, men där stoppar våra svenska arbetsmarkadslagar FM från att verkligen visa vad som inte är tolererat.

Tyvärr så finns det gott om exempel på riktiga övertramp som sanktionerats från högsta nivå samtidigt som man predikar ÖRA.

Det är med andra ord inte vare sig Värdegrund eller ÖRA som begrepp som jag är emot, utan hur dom i praktiken implementeras.

Men tyvärr så uppfattas ofta kritik mot värdegrundsarbetet som att man är en mansgris som vill ha kvar porrtidningarna på toaletten. Precis som all annan debatt om FM så måste det finnas utrymme för diskussion.

J.K Nilsson sa...

CI, Jag tror du läser in lite för mycket i mitt inlägg. Jag försökte förklara varför kalendern kan bli agenten för bråk och jag menade att det är en ledarskapsfråga att det inte skall bli bråk. Hur ser arbetsklimatet ut för att småsaker skall få sådana proportioner?

Som jag försökte förklara så är en som är emot värdegrunden ett hinder för sin chef och därför har situationen blivit det den blivit med Cynisks redogörelse på arbetsplatserna.

Jag tyckte dock att du var lite för raljant med PK, jag är nöjd så länge folk kan bete sig. Vad dom tycker och tänker egentligen är skitsamma. Åsiktsregistrering är inte OK.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Sumatra, du sätter fingret på det jag skriver. I brist på resurser så börjar man bråka om småsaker.

J.K Nilsson

Sumatra sa...

@ CI

"Precis som all annan debatt om FM så måste det finnas utrymme för diskussion."

Exactamente.

Med vanlig hygglighet i rätt sammanhang kommer man långt. Stringens där sådan lämpar sig bäst, men främst äkthet i tanke, ord och gärning ger nog bäst utdelning. Det går att lura överordnade men inte underställd personal. Därför gäller det att vara sig själv. Oftast duger det och blir över.

J.K Nilsson sa...

Uppgiven, jag tycker nog att du är en smula oärlig om du inte tycker att du kan säga sanningen om ditt yrke för en soldats mor.

Min poäng, även om den var en smula otydlig, var att du skulle vara PK om du friserar ditt språkbruk för att passa in i ett annat sammanhang. Men jag tycker inte att att man blir en sämre människa för att säger att man lär soldaten att bekämpa en fiende istället för att säga att man lär ut att soldaten skall skjuta två skott i bröstet och ett i huvudet.

Att någon skulle bli kränkt för en rak kommunikation har jag svårt att se men man kan ju tänka på hur man uttrycker sig.

J.K Nilsson

Marcus sa...

Jag tror att du missuppfattat lite vad avser de citat som du hämtat från SoldF. Hur det som citeras uppfattas beror ju helt och hållet på situationen, relationen mellan den aktuella gruppen/plutonen och det aktuella befälet, tonläge och kroppsspråk hos den som säger det.

Undantaget är citat nr 1 som jag uppfattar som onödigt "offensivt", men nr 2 och 3 sagt i rätt läge, i rätt situation med glimten i ögat ser jag inga problem alls med.

chefsingenjören sa...

@J.K: Jo, när jag läser igenom ditt inlägg lite noggrannare så förstår jag din ståndpunkt.

Det som är lite intressant med händelsen på FMV är att arbetsklimatet i grund och botten är ganska så bra med gott samarbete mellan män och kvinnor. Troligtvis beroende på att vi har en hyffsat könsfördelning. En hel del av de äldre uvarna har också gått i pension. Vi hade dock för ett år sedan en anonym enkät som pekade på att en del anställda upplevde problem. Det intressanta är att ingen kan redogöra för hur dessa problem uppstår. Generaldirektören för FMV har därför gått ut med en uppmaning till de anställda som känner sig nedtryckta att ta upp det med sina chefer. Jag misstror därför anonyma enkäter en smula.

Chefernas reaktion på kalendern har därför inget med det faktiska klimatet att göra, utan mer för rädslan att det ska ge upphov till ytterligare kritik som kan sätta dom i dålig dager. Inom detta område finns i dagsläget inga manöverutrymmen kvar för statliga chefer.

Slutligen så är PK ett intressant begrepp som "stulits" av SD-maffian och numera knappt går att använda i debatten. Jag försöker därför att använda det mycket försiktigt, men tyckte att det passade bra in i mitt inlägg...

Jag tycker den gamla ledarskapsmodellen med chefen som föregångsman var alldeles utmärkt. Den visade på ett förtroende på FM medarbetare. Värdegrundskampanjen tycker jag har för många negativa undertoner.

J.K Nilsson sa...

Marcus, problemet blir ju när någon utomstående skall försöka tolka situationen utifrån de citat som skrivs på forumet. Nog för att jag avskyr moralpanik men jag tycker inte heller om att behöva komma med en positiv tolkning för att inte tycka det är ok.

Det är onödigt, dels för hur den man talar med kan uppfatta det men också när folk skall återupprepa det. Jag hopppas att folk är så pass mogna att diverse tokigheter kan levereras rätt och att de kan tolkas rätt. Men när man återupprepar det inför dom som inte var med så kommer det att vara ytterligare en risk för feltolkning.

Läg ihop detta med hur "Uppgiven" beskrev den tidigare utbildningen som många kommer ihåg och lyckan är gjord. Hur många i den äldre generationen kommer att tolka citaten till det bättre? Hur många i styrande ställning tror att det förändrats?

J.K Nilsson

Cynisk sa...

PK är väl när man försöker polera ytan för de utomståendes skull, JK Nilsson?

J.K Nilsson sa...

Cynisk, inte som jag fått begreppet förklarat av de som använder det.

Fråga en Sverigedemokrat om hur begreppet används eller en AGW-motståndare.

Fråga en nyliberal om hur man skall tala om skatter.

Att anklaga någon för att vara PK sker när man tycker att någon bortser eller inte tar hänsyn till något negativt isådan utsträckning att det gränsar till lögn.

Så nej Cynisk att formulera sig så att det man menar går fram men att utelämna detaljer är inte att vara PK.

J.K Nilsson

Sumatra sa...

Begreppet PK enligt Wikipedia:

"Begreppet politiskt korrekt föddes i Sovjetunionen under utrensningarna på 1920-talet, då det användes för att klassificera vilka medborgarbeteenden som var korrekta eller inkorrekta utifrån den officiella partilinjen."

Lite för passande med hänsyn till ämnet för inlägget? Något för FM att kopiera?

Cynisk sa...

Det var mer incitamentet till den polerade ytan jag avsåg som ett utfall av Politisk korrekthet.

chefsingenjören sa...

Med tanke på videon i inlägget så måste jag få kontra. Har dock inget med Värdegrund eller ÖRA att göra... :-)

http://www.youtube.com/watch?v=I5N8YV0THqQ