onsdag 24 februari 2010

Centralisering

Nu är detta inte tänkt som en paj i luften i debatten så var vänliga att inte läsa det som en sådan. Jag är bara frustrerad.

De senaste åren har jag i spåren av den minskande förbandsmassan sett en trend i att skolor och centra sugit åt sig uppgifter ifrån förbanden som de tidigare inte haft. Som medmänniska förstår jag detta då det är ett sätt att försöka göra sig oumbärlig. Som officer och kollega tycker jag att det är patetiskt. Med en stor förbandsmassa var förbanden själva tvungna att utbilda sina soldater i respektive funktioner. Det skulle inte ha funnits en möjlighet att t.ex. skicka alla sjukvårdsmän som skall utbildas till försvarsmedicincentrum. Som officer är jag utbildad för att kunna utbilda men skolor och centra, som tidigare varit stöd för att jag skall kunna utbilda rätt, omyndigförklarar man mig och hävdar att för certifieringars skull, m.m. kräver att man centraliserar utbildning.

Vad kommer att bli kvar? Kommer MSS kvarn att utbilda skyttesoldater, skall P4 utbilda stridsfordonsbesättningar, skall Skyddcentrum utbilda för CBRN, skall Ing2 utbilda allt som har med fältarbetstjänst och amröjhantering att göra, skall Försvarsmedicincentrum grundutbilda alla soldater i första hjälpen och taktiskt omhändertagande, et.c.?

Jag är utbildad och anställd för att kunna utbilda, låt mig då också göra det eller skall jag bara skotta snö?

J.K Nilsson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hmm, intressant observation.

I den stora invasionsarmén så anskaffade vi stora flottor av materielsystem, t.ex. 500 strf på ett bräde. Alla dessa skulle drivas på olika platser över hela landet (eller förrådsställas i beredskap). Det fanns då ekonomiska vinster av att samordna, t.ex. att ha en overhead för att säkerställa konfigurations- och versionshantering så att underhållskostnader minimerades, eller att samordna utbildning av mekaniker på en arméns tekniska skola.

Med flottor om tiotal system och personalbehov i samma storleksordning, så blir det svårare att motivera kostnaderna för denna typ av overhead.

Motsatsen kan t.ex. flottan utgöra exempel på där en fartygsindivid inte behöver ha många likheter med en annan fartygsindivid i samma klass. Där behövs ingen centralt definierad "teknisk tjänst" eller samordnad utbildning - det har aldrig funnits några stordriftsfördelar att utnyttja.

Arméns läge är numera mer likt flottans och det borde rimligtvis leda till mindre centralisering och overhead, snarare än tvärtom.

Kanske är driften numera så småskalig att det inte är ekonomiskt försvarbart att upprätthålla utbildningsresurser på tre olika platser för att utbilda två mekaniker på varje? Istället blir det billigare att ha kompetensen på en skola och samla de sex mekanikerna där för utbildning?

Kanske är grundproblemet att man av "rättviseskäl" decentraliserar förbandsresurser och utbildning över de få kvarvarande utbildningsplatserna i landet istället för att nischa de olika utbildningsplatserna, men det är klart - det kan ju uppfattas som att man skapar A-lag och B-lag??? Vem vill t.ex. utbilda på PBV501 när Strf 90 är mycket häftigare (exemplet NB5 som helt enkelt vägrade...).

Hmm...jag tror att man med säkerhet åtminstone kan fastställa att det inte ligger någon rationell logik bakom problemet och det är nog ingen idé att försöka förstå med rationella resonemang.

Anonym sa...

PS. Om du jobbar på förband, så är väl din yrkesroll numera mer den som reservofficeren tidigare hade - du ska leda ditt förband på insats? Truppförare mer än trupputbildare? Kanske är det så visionärerna ser på framtiden? Att du tidigare utbildades till utbildare är ju bara en rest från "invasionsförsvaret"?

uppgiven sa...

Ännu värre är det faktum att de centrala skolorna/centra nu inte heller klarar av att genomföra de utbildningar som de "samlat på sig" från förbanden.

Antalet kurser/utbildningar som ställs in eller helt enkelt inte erbjuds är skrämmande lång... Framförallt är det skrämmande att mycket av utbildningarna är sådant som förut genomfördes "ute på trupp" och att utbildningskompetensen fortfarande finns där ute, även om den kanske inte är "certifierad"...