onsdag 23 maj 2012

Civilt meritvärde eller kurs i att skriva CV?

I dag går Riksdagen till beslut i lagstiftning om anställda soldaters anställningstid. Vi har också följt debatten i minst tio år om civilt meritvärde för de utbildade soldaterna. Johan Forsell återaktualiserar denna diskussion. Nu när vi begränsar anställningstiden för soldaterna aktualiseras återigen tiden efter soldattjänstgöring. Jag ser dock att vi inte bör behöva bryta ryggen för att böja oss bakåt för att tillmötesgå några större ändringar. Jag tänker räkna upp några utbildningar och funktioner som tidigare kritiserats för att det inte hjälpt soldaterna då resultatet inte gett nytta i samhället utanför Försvarsmakten. Till och börja med kan vi titta på körkort med tunga behörigheter. Värnpliktiga soldater har tidigare kunnat utbildas internt i Försvarsmakten med våra egna instruktörer och fått ”förarbevis” för att få köra fordon som är inregistrerade i det militära fordonsregistret. Anställda har haft kravet att dessutom ha dessa fordonsbehörigheter på sitt vanliga civila körkort. För mig ledde detta till att jag fram till och med min anställning fick köra ett fordonsekipage men dagen efter fick jag inte köra samma ekipage. Med anställda soldater kommer vi ifrån detta ”problem” Soldaterna måste ha de behörigheterna på sina civila körkort. Helt plötsligt kommer det ett användbart värde ur soldaternas militära utbildning. Precis på samma sätt som andra företag och arbetsgivare ger sina anställda utbildningar för att de skall kunna få utökade körkortsbehörigheter så att de kan användas i arbetet. Naturligtvis skall inte Försvarsmakten vara sämre utan vi skall ge våra anställda de utbildningar som behövs och de utbildningar och behörigheter skall vara likadana som samhället kräver av andra arbetsgivare. Vi ger våra anställda vaktutbildning för att de skall kunna fungera som skyddsvakter, varför inte ge dessa en vaktutbildning som är gångbar utanför grindarna om vår intention är att anställa dom upp till 12 år kontinuerligt tjänstgörande och upp till 16 år som tidvis tjänstgörande? Menar Försvarsmakten allvar med sina föresatser om att vara en god och lockande arbetsgivare måste Försvarsmakten också ge sina anställda utbildningar och erfarenheter som är gångbara hos andra arbetsgivare i den utsträckning det är praktiskt rimligt, att det i viss mån kan bli dyrare får tas på kontot för marknadsföring. Sammanfattningsvis kanske vi skall ge soldaterna kunskap i hur man skriver CV och personliga brev till arbetsgivare. Försvarsmakten kan inte vara någon slags utbildningsinstitution för arbetsförmedlingen. J.K Nilsson