onsdag 17 augusti 2011

FMV rekommenderar en till två helikoptrar

I morse slog ekot på den stora trumman och anklagar den dåvarande försvarsministern von Sydow för ministerstyre. Vi kan läsa följande sammanfattning på Sveriges radios Eko:

När försvaret köpte nya helikoptrar 2001 gick man tvärs emot rekommendationen från experterna vid Försvarets materielverk. Orsaken var att dåvarande försvarsminister Björn von Sydow vägrade rucka på att det skulle vara en gemensam nordisk upphandling. Beslutet ledde till en fördyring på 4,7 miljarder kronor och att helikoptersystemet nu är elva år försenat.

Tacksamt nog har ekoredaktionen publicerat dokument för att styrka sin tes så vi kan läsa vad FMV rekommenderade. Här kan vi läsa:

FMV rekommendation
Med ovanstående som grund, och i syfte att erhålla det mest för FM mest kostnadsoptimala alternativet rekommenderar FMV att slutförhandlingar genomförs med både kandidat A och B, och med kraftsamling på kandidat B.


Experterna är alltså inte så tydliga med helikoptervalet som ekot vill påskina. Enligt uppgift så är A helikopter NH90 och B skall vara Sikorsky S-92.

För skojs skull så kan vi skärskåda vad helikopter S-92 är för fågel. En civil helikopter med Fly Wire styrsystem och mycket användande av kolfiberkomposit. Under utprovning framkom tydligen problem med kroppen så den fick förlängas, stjärtbommen förkortas och stabilisatorn flyttades. Ett ganska så omfattande arbete. Vidare verkar Kanada vara den enda köparen av den militariserade varianten, något som FMV också hade farhågor om. Vid tiden för utvärderingen så skulle Sverige vara förste köpare av den militariserade varianten. FMV uttryckte osäkerhet i arbetet med militärcertifieringen.

NH90 känner vi till så vi hugger in på diskussionen mellan Försvarsmateriellverket, försvarsmakten och försvarsministern. FM konstaterar att NH90 är den enda lösningen för att kunna möta det samnordiska helikopterprojektet. För att minska förseningsrisken med NH90 så är ministern beredd att stryka ett svenskt ledningssystem.

Hur ser det ut med dessa två alternativ i dag? Kanada är tydligen första köpare av den militära modellen och införandet har inte rullat som på räls. Man talar om en modell för hur man inte skall göra. Projektet är försenat å det grövsta, i Sverige flyger vi nu med NH90 i försvarsmaktens regi.

Man talade redan vid ingåendet i projektet att det fanns risk för att man skulle tvingas fixa en interimslösning likt AJS37-projektet men nu valde man inte en AJS-lösning utan den nuvarande försvarsministern avsätter 4,7 miljarder kronor på en ny helikopter fram till dess att NH90 förmodas vara helt insatsklar, även i den sjöoperativa rollen. Om jag får komma med skällsord så pysslar den nuvarande ministern lika mycket med ministerstyre som den dåvarande. Det är just den kostnaden som Ekot anklagar von Sydow för att ha kostat de svenska skattebetalarna. Hur ser då den interimslösning som försvarsministern valt? En markoperativ helikopter i syfte att kunna sköta medevac-uppgifter och flytta trupp i Afghanistan. Förbandet förmodas bli insatsklar ungefär samtidigt som vårt NH90-förband skulle kunna nå IOC så vi förlitar oss nu på den tidigare ”AJS-lösningen” i form av uppgraderade Hkp10.

Jag är övertygad att en interimslösning i form att behålla Hkp4 och modifiera ett ytterligare antal Hkp10 skulle vara väsentligt billigare än att köpa in Black Hawk samtidigt som vi nu skall förbandssätta NH90 som Hkp14. Så Tokmoderaten, vilket ministerstyre har kostat miljarder?

J.K Nilsson

onsdag 3 augusti 2011

Då var det officiellt, paradoxen om att ingripa vid brott

I kväll kunde vi läsa på DN.se att svenska piloter blir vittnen till brott men har av den svenska riksdagen ålagts att inte ingripa. I skenet av att man initierat utredning om att lagstifta om att tvinga personer som blir vittne till brott att ingripa. Trotts att utredningen visar att svensk lagstiftning om att tvinga människor att ingripa skulle vara utan verkan så gav man utredaren i uppgift att föreslå en lagstiftning om ”Civilkurage”. Utredaren föreslår, i linje med uppdraget, att vi blir skyldiga att avstyra/anmäla brott som misshandel, dråp och mord.

Jag tycker det vore klädsamt att om man vill ha en sådan lag i Sverige så skall våra soldater i internationella insatser också kunna leva upp till en sådan lag i enlighet med eget omdöme.

J.K Nilsson