lördag 23 januari 2010

Både och för F7 och F17

I området söder om Blekinge och Skåne övar NATO-flyg dagligen och viss risk för direkta kränkningar av det svenska territoriet finns därför. Vidare ser vi också här, ett för EU och Ryssland gemensamt, intresse att nyttja Östersjön som plats för att upprätta och vidmakthålla en infrastruktur för naturgastransport i pipeline. Detta kommer att leda till ett utökat intresse av våra grannstater att närvara med militära styrkor för att visa sitt intresse och sin förmåga att påverka beslut som fattas för områdets förvaltning. I enlighet med mitt resonemang i Både och för Försvarsmakten måste svenska insatsdivisioner med JAS 39 öva i området och demonstrera den svenska viljan att visa sig likt den vilja de främmande staterna besitter att visa sig. Insatsdivisionerna på Blekinge flygflottilj, F17 i Ronneby, löser både denna uppgift och kan samverka med marinstridskrafter baserade i Karlskrona relativt enkelt i både övningssyfte och maktdemonstrationssyfte. Vidare utgör F17 basering för den sjöoperativa delen av helikopterflottiljen och synergieffekter kan därför tas tillvara i samövningar mellan flygvapnets insatsdivisioner, sjöoperativa helikoptrar och marinstridskrafter. Närheten till det kontinentala Europa betyder mycket för det svenska intresset att på ett enkelt sätt samöva med europeiska flygvapen genom att besöka flygbaser på det kontinentala Europa.

Flygvapnet löser genom F7 uppgiften att tillvarata Sveriges nationella intressen genom att vara centrum för Gripenutbildning och exportstöd. Då den svenska statsmakten beslutat att svenska flygvapnet skall använda stridsflygplanet JAS 39 Gripen och att antalet flygplan nu är så pass lågt jämfört med behovet vid framtagning av flygplanet måste vi nu förlita oss på andra operatörer av flygplanet. Detta behov grundar sig i att tillverkaren av flygplanet måste fortleva för att kunna lämna stöd i driften av flygplanet och vidareutveckla flygplanet mot framtidens krav på luftstridskrafter. Dessa operatörer är beroende av bl.a. utbildningsstöd, vilket svårligen kan ges vid de nuvarande två insatsflottiljerna. Därför är F7 en hörnsten i det svenska flygvapnet.

J.K Nilsson

1 kommentar:

Anonym sa...

Hmm... vilka främmande stater övar så frekvent i närheten av svenskt territorium (luftrum) i södra Östersjön så att det ens är värt att omnämnas - användas som argument i försvarsdebatten?
"Den gamle"