måndag 4 januari 2010

Jag får mjäll!

Rubriken är ett uttryck jag fick lära mig i stället för att säga att man blir gråhårig och gråhårig kommer jag att bli eftersom jag tydligen saknar anlag för att bli flinskallig.

Jag talar naturligtvis om ”Det nya försvaret” Chefsingenjören publicerade ett gästinlägg på sin blogg om hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna. Hemvärnet kommer till utseende och uppgifter att likna de gamla försvarsområdesskyttebataljonerna. Men vad säger det egentligen?

Det är förband för att bedriva infanteristrid och ambitionen är att krigsförbandsöva det åtta dygn varje år. Storleken på hemvärnet skall vara 40 bataljoner och innehålla 22 000 människor och hålla R10 beredskap. Det här väcker en del tankar hos mig så jag börjar bena ut dessa.

Först så konstaterar jag att det kommer att kosta ungefär 150 miljoner i lönekostnader om man räknar med att det skall vara ersättning enligt dagens system. Vi skall dessutom se till att det kvalitativ övning/utbildning så då får vi plussa på kostnader för ammunition, drivmedel, körmil på fordon m.m. ungefär som att utbilda 482 VPL på ett år.

För det andra så funderar jag på var detta passar in i det nya försvaret. År 2008 utbildade vi 8500 värnpliktiga. Vi skall anställa 6000 soldater (GSS) till det stående försvaret och ytterligare 9000 soldater (KSS) som skall vara kontrakterade att genomföra KFÖ med regelbundenhet. Till detta kommer en officersstock på 8500 personer. Så vi skall anställa personer för att kunna ha direkt gripbara, vi kontrakterar ännu fler som vi skall mobilisera in och utöver det så tillkommer hemvärnet. Kommer hemvärnet att ha en högre eller lägre beredskap än KSS?

Det tredje går lite in i två, vilken utbildning kommer HV-plutonerna att ha? När kan man anse att man har fungerande plutoner. Som jag ser det kommer det att krävas minst tre månaders förbandsutbildning första året för att sätta samman förbanden så att de fungerar, därefter omsätter man hela plutoner. Med tanke på den höga ambitionsnivån så kan inte Hemvärnet vara den slaskorganisation som samlar upp de intresserade individerna som inte har plats i det reguljära försvaret längre. Kommer det att bli blandning av marinens kockar tillsammans med pansarknektar och fallskärmsjägare så blir det inte riktig bra för att få ut det som krävs av ett modernt krigsförband.

Om vi inte kräver minst KSS-klass på HV så kan vi lika gärna strunta i den förbandstypen.

J.K Nilsson

10 kommentarer:

Wiseman sa...

Du är inte ensam om att vara skeptisk och förbryllad... Det känns som om man uppfinner hjulet på nytt.

jan-olov sa...

Hej Jk och God fortsättning

Läs TOEM för NS/Hemvärn. Vi skall bevaka/skydda ytövervaka/marktaktiskt kontroll tranpsortskydda samt försvara tg avsnitt mot en dimensionerad motståndare specialförband som uppträder i grupp storlek.
Efter återtagning (vilket vi borde ha igånsatt redan -civilkuraget och det politiska minnets kollaps)skall vi kunna störa fördröja samt försvara mot en motoriserad motståndare som framrycker på två vägar under 6h.
Handen på hjärtat Wiseman och JK idag kan sisådär ca 30000 hvsoldater vara mobilserade i sin helhet inom delar av dygn i tillfälligt sammansatta plutoner.Det kan INTE resten av försvaret prestera tyvärr och vår kostnad årligen understiger 800 msek och nya budgeten för 2010 är beloppet ung samma.
Jag tycker ärligt talat att det är dåligt av er yrkesofficerare att hacka på oss som frivilligt utan lön idag istort ensamma försvarar Sverige. Jag tycker ni skall skämmas över er yrkeskår som inte kan prestera mer på heltid mha 41 miljarder -800 msek för NS/HV och fixa mer försvar.
Ni klarar 50000- 30000=20000 på 1 år idag om jag överskattar ganska ordentligt. En mer ofokuserad försvarsmakt i världen får man leta efter.
Vänliga hälsningar Kapten Jan-Olov Holm

J.K Nilsson sa...

Jan-Olov, tack så mycket och God fortsättning på dig själv.
Jag vet vad HV påstås kunna, i jämförelse med FM så är det en hel del men är det är rättvis måttstock?

Jag tror du missförstod mig, min poäng är att man försöker sminka upp Hemvärnet för att fylla ut försvarsmaktens numerär. Man lägger på materiell och försöker lägga på KFÖ-veckor för hela Hemvärnet. Som jag ville visa så är det behäftat med vissa kostnader så jag är skeptisk till att KFÖ går att genomföra med kvalitét. Att jag sedan har dåliga erfarenheter som deltagande soldat i ett hemvärnsförband försöker jag bortse ifrån.

Jag talar inte om hur det är i dag utan om hur man vill att det skall vara i morgon. FM 2019 skall ha (grovt) tre anställningskategorier för markstrid: GSS, KSS, och HV. Jag beskrev den höga övnings och materiellambtion som HV skall ha men jag ifrågasätter den höga svansföringen med tanke på hur myckat man skall lyfta KSS i så fall. Som jag ser det så ambitionen för HV det som går att genomföra för de som har ett riktigt arbete men skall ha krigskonst som bisyssla. Vad blir skillnaden mellan HV och KSS då?

Som jag ser det så skall hemvärnetsplutoner tjänstgöra tillsammans under långa tidsförhållanden. Gör man om i plutonen, omsätter personal, slår ihop eller delar så bör man samövas i en GSU. KFÖ skall bara vara till för att upprätthålla kunskaper.

Dina siffror vad det kostar är inget märkligt då HV slipper kostnader som är förknippade med försvarsmaktens övriga farkostsystem. HV behöver inte bekosta körmil på stridsvagn eller stridsfordon. HV bekostar inga flygtimmar i JAS, transportflyg eller helikopter. HV har inga kostnader för dom stora fartygen i marinstridskrafterna. Tyvärr så saknar HV kvalificerade sambandssystem, minst Ra180 borde finnas men att införa detta kommer att kosta.

Titta tillbaka på ansatsen vad FM skall kunna möta. En gamalteknologisk motståndare och hemvärnet skall kunna fördröja en motoriserad sådan inte mekaniserad.

Jag hackar inte på HV specifikt utan på FM stort.

J.K Nilsson

jan-olov sa...

Bäste JK,

tack för snabb kommentar och analys.
Ja tror vi är helt överens om ett mycket starkare snabbare och större försvar.
Jag tror på HV/NS och våra plutoner. De tillför lokalkännedom snabbhet uppgiftlösande som INTE andra plutoner är specifikt TOEM ADE emot.Vi löser andra uppgifter som möjligör att resten av marksstridskrafterna kan koncentrera sig på sina definerade TOEM uppgifter.De är alltså meninglöst att ställa och jämföra plutoer mot varandra när de skall lösa olika uppgifter. Vi är kuggar i ett maskineri och det ena utesluter inte det andra.
En detalj bara RA 180 är tillfört tillsamannas med PC dart samtliga hv bataljonstaber,samtliga hvinsatskompanier och är under införande på övriga kompstaber. Gruppradio är på gockså så det rör sig i rätt riktning.
Spannet på KFÖ är 4- 14 dygn!De välövade soldater vi får till hv/NS idag klarar vi visst att sätta samman till effektiva plutoner mätt mot de uppgifter och den beredskap vi skall hålla enl BERO.
Den brist de ar idag är att soldaterna är totalt hjärnvtväöttade mot det internationella spåret vilket vi får ta ur dom när dom kommer på introutbildning. Vi försvara Sverige och inget annat i NS/HV pkt slut.
De kan inget om vad som händer i Ryslland noll koll på taktik att möta en motoriserad motståndare tex 76 luftlandsättningsdivisionen från pskov, 336 gardesmarininfanteribrigaden frå baltiskj. De är de inte ensamma om utan svenska officerare generellt är urdåliga och har inte övat i förband på j.. länge mot den typen av motståndare.Dagny 2 var ju ett skämt vad gäller målspel för att inte säga vår förmåga att möte ens en så låg och orealistik fi
Det är en himla tur att HV/NS finns och kommer att finnas eftersom försvarspolitikerna har upptäckt att vi syssslar med det vi skall medan resten ägnar sig åt genus,hbt,värdegrund,miljö,nbf,prio
jag man får mjäll :-)) har upptäckt att dock att pendeln svängt en smula på sistone så 2010 kan vi nog se an med viss tillförsikt trots allt
Kepp up the good work JK

J.K Nilsson sa...

Jan-Olov,

Jag tror att HV med sin minskade numerär kan lösa mer kvalificerade uppgifter i framtiden än vad dagens HV skall kunna, det blir nog också ett måste om vi skall ha någon försvarsmakt med trovärdighet. Alltså tror jag att det finns förmåga att växla upp TOEM och BERO. Men det kommar att kosta lite mer än vad dagens HV gör.

Fram till jag sett annat så kommer jag att tolka KSS som dagens Insatsplutoner/kompanier i HV och framtidens HV som dagens enklare hemvärn. Vad kommer det att ställa för krav på KSS och hur mycket kostar det? Kanske vi skall fundera på att försöka se HV-soldaten som KSS med beredskap x och kan ställa krav därefter? KFÖ på 8 dygn om året förpliktar.

Som FRO:are önskar jag snarast död åt Ra135 och Ra145/146 som ersätts av Ra180 och en bra gruppradio. Tänk på att en enkel motståndare i dag med lätthet kan lyssna på den analoga fixfrekvensradion och med mycket enkla medel kan störa densamma. Även om Ra180 är föråldrad så ger den ett bra text och trafikskydd mot dagens föreställt enkla motståndare.

J.K Nilsson

Magnus sa...

Hej!
Jag läste en insändare hos Wiseman och insåg hur låg kunskapen om Hv/NS var. Därför skrev jag en kort ori om Hv/NS och CI var vänlig att ge mig utrymme. Jag kan väl förstå att icke-officerare inte känner till att det finns dussintals bataljoner med skyttesoldater som på kort tid, med vapen i hand, kan bevaka objekt, installationer och knutpunkter.

R10 innebär att efter 10 dygn skall förbanden i allt väsentligt kunna de konster som framgår av TOEM. Avseende beredskap att verka vid ett objekt / installation är skrivningen ”Hv/NS skall med huvuddel kunna verka inom ett dygn, med mindre delar inom timmar”.
Hv/NS stridsfrekvenslinjal är, för att uttrycka mig grovt, en meter fred, fyra meter kris och några decimetrar krig.

Jag ser inga motsatsförhållanden mot den resterande FM åtta bataljoner som ska finnas om 10 år. Dessa åtta bataljoner blir säkerligen väl skickade att lösa expeditionära uppgifter eller att stödja våra grannländer som t. ex Polen, eller att om ett decennium kunna ”slå fi ll” med strv/mekbat. Hv/NS skall lösa uppgifter med begränsad ambitionsnivå inom Sveriges territorium, utbildar och taktiserar för det.
Jag ser inte heller någon anledning att från Hv/NS sida söka acceptans och gillande från övriga FM. Hv är bra på det Hv skall göra, och i flera fall först i spåret. De åtta bataljonerna kommer säkerligen att bli lysande på SINA uppgifter. Vi måste alla förstå att paradigmskiftet som drabbat Sveriges försvar inkluderar alla delar av de väpnade styrkorna.


Vänligen
Magnus

J.K Nilsson sa...

Magnus, vad är din poäng? Vill du vara snäll och peka vad i mitt resonemang som du inte håller med om eller som du tycker jag borde förklara bättre.

J.K Nilsson

Magnus sa...

Hej J-K.
Jag hade ingen direkt poäng, syftet var inte att gå i polemik utan snarare att upplysa :).
MEN, jag tycker det är förvånansvärt att försvarsmaktsanställd personal har så låg kunskap om HVNS. Jag tycker det är värt att upplysa om att HVNS som en del av de väpnade stridskrafterna också genomgått ett paradigmskifte. Dagens Hv är överhuvudtaget inte jämförbart med bara sju år tillbaks.

Din andra fundering, var detta passar in. HVNS är bottenplattan i det nationella försvaret. HVNS kan inte slå eller nedkämpa, men HVNS kan ge sk markterritoriell kontroll såväl som bädda för egna tillkommande förband såväl som skydda infrastruktur som att fortsätta serva expeditionsarméns SPOD med bevakning mm.

Avseende beredskap vs KSS. Jag vet inte vilken beredskapsgrad KSS hamnar inom. Jag har svårt tro att de blir lika snabbmobiliserade som HVNS. Detta av flera skäl. HVNS har en på de flesta platser unikt snabb tillgång till ehv. Ordrar och stridsplaner finns i detta nu etc. Dessutom är pluton stridsenhet i HVNS, och det borde gå fortare att få samman en lokalrekryterad pluton för att bevaka ett objekt än att mobba ett kompani för ett fältförband – gissningsvis.

Din tredje fundering har jag tänkt en del på; att omsätta hela plutoner. I min erfarenhetsvärld förekom det tidigare bara när den vpl nådde ca 33 års ålder, då förbandet omsattes till Foskytte/lokalförsvars etc förband. I bosnienförbanden fanns ofta rekare som ej genomfört grundutbildningen med resten av plutonen. I värnpliksarmén omsattes inte hela plutoner för att några soldater tillfördes från förbandsreserven.
Att i HVNS, som består av frivilliga, för att inte säga ideella, omsätta hela plutoner för att det kommer några nya soldater, det är icke görligt. Den tillströmningen av frivilliga finns inte, dessutom vore det slöseri med såväl erfarenhet som utbildningstid och –pengar.

Att du anser HVNS vara en slaskorganisation avser jag inte bemöta.

Du skriver också att ”Om vi inte kräver minst KSS-klass på Hv kan vi strunta i den förbandstypen”. Jag vet inte om du menar KSS eller HVNS. Jag anser att bägge behövs. De är designade för olika uppgifter.

Vänligen
Magnus

J.K Nilsson sa...

Jag börjar med vad jag menar att omsätta. Jag förutsäter att nollorna hålls hårdare än förut så att det finns riktiga förband att öva med, passar det inte riktigt i livet att vara med i HV då så får man avstå.

Om vi säger att plutonerna får vara intakta i åtminstånde fem år och intresserade får gå in i någon pluton för närskydd och liknande på stabsplats där kravet på samordning i striden kan vara lägre. Vart femte år så kan den som ledsnat lämna in, och man får flytta om i plutonerna beroende på intresse till närskydd, stabsarbete, tatta kabel och annat och man sätter ihop nya plutoner som skall teambuildas och samövas riktigt.

Med slaskorganisation så menar jag den organisation som samlar upp de som inte går in som GSS eller KSS men man får svårt att ställa krav på övningar för att inte skrämma bort intresserade eller använder HV som ett plåster på det dåliga samvetet för att kunna visa upp numerär.

Om du tänker att HV skall vara expeditionsarméns bevakningsresurs när de skall lägga ut så tycker jag att du har för låg ambition. Med tanke på att vi har en förbluffande låg numerär på den mekaniserade delen av armén tycker jag att HV borde kunna utgöra en infanteridel som kan följa de mekaniserade delarna av armén i en anfallsrörelse.

Låt oss inte fastna i dagens TOEM utan ta sats mot IO2014 för Sveriges försvar.

J.K Nilsson

Cynisk sa...

Det är intressant när deltidssoldater rackar ner på yrkesfolk. Det är som att Antjärns IF skulle såga Djurgårdens IF.

Kan det vara så att reguljära FM har rätt och du hemvärnsman har fel?