onsdag 28 mars 2012

Frågor med anledning av införande av PRIO?

Med ett stigande intresse och irritation läser jag Flottiljamiral Thomas Engevall gästinlägg på Wisemans Wisdoms. Med en återblick på utbildning för att få tillgång till system DELTA, införande och få tillgång till system Palasso och EMIL framstår införandet av system PRIO som rörande naivt.

För att få tillgång till system Palasso och EMIL så drar jag mig till minnes att vi på förbandet hade upp till en dags lärarledd utbildning. Jag som inte kunde närvara på den utbildningen fick sitta på tu man hand med förbandets lärare och lära mig funktioner i ett så simpelt system som Lotus Notes för att mitt användarkonto i EMIL skulle bli aktivt. Jämfört med PRIO införande 1&2 så fick vi förtroendet att sitta med ett antal självstudielektioner via ADL-portalen. När vi fick verkligheten med PRIO så var det vissa felhandgrepp i självstudierna detta bekräftades då man ändå gå tillbaka till självstudierna för att kunna genomföra vissa saker och då konstatera det faktumet. För egen del har 40600, Helpdesk, varit mer behjälpliga än ADL-kurserna då de har vetat vad som varit fel i kurserna. När jag skulle få tillgång till system DELTA fick jag en veckas kurs vid den tekniska skolan, ett annat stödsystem kräver minst två veckors utbildning vid teknisk skola. Vid Införande 3-4 av PRIO efterfrågade vi tidigt utbildningsinsatser men fick veta att det inte var något vi skulle genomföra speciellt, var det det så att vi hade frågor skulle det lokala lagret kunna hjälpa oss. Synen på hur lite utbildning som man förutspådde behövde ge vid införande 3-4 av PRIO väcker minst sagt förundran då jag jämför med tidigare system. Jag kan ockås konstatera att PRIO inte är lättare eller mer intuitivt än de andra system jag har eller har haft tillgång till.

När Engvall med kollega var på Garnisonen och informerade införande 3-4 frågade mitt sällskap om hur vi skulle göra för att undvika det vi nu ser, svaret var ”Det blir en utmaning”, det verkade som om den aspekten inte hade belysts i arbetet med införandet. Vi ställde också frågan o m”min-punkter”i förrådet, alltså vid vilket förrådssaldo av en viss artikel som automatisk beställning för återfyllnad görs. Svaret var att min-punkter inte skulle användas då man kompaninivå inte har så stora förråd. Återigen blir jag en smula förbluffad, är man medveten om att vi har i runda slängar 2500 artiklar i vårt förråd, igenom DELTA-tiden har vi själva kunnat justera dessa minpunkter så att när sista O-ringen, eller sista tejprullen tas ur lådan så kommer en leverans genom dörren av 20 nya O-ringar eller fem tejprullar som vi kan lägga till i förrådet. Nu skall vi alltså manuellt behöva hålla rätt på dessa min-punkter själva och manuellt beställa nya artiklar när vi når en min-punkt, cyniskt som jag så ser jag ännu ett Excel-ark i vardande. Dock kan jag ställa mig frågande om vi verkligen skall lägga arbetstid på att i ett Excel-ark administrera vårt förråd därför att vårt nya stödsystem inte skall ge oss det stödet? Överhuvudtaget kände jag att den informationsdagen präglades av att ”sanningar” uppdagades för Engvall, ty svaret blev i det mesta ”Det blir en utmaning”.

Men det är klart, det blir en utmaning att driva verksamheten när fordon står en masse utanför våra verkstäder, det blir en utmaning att producera stridsflygförband och hävda vår territoriella integritet när våra flygplan står i hangarerna därför att förråden varken kan ta emot eller skicka reservdelar i system PRIO. Den störta utmaningen blir att reda ut vad som finns var och i vilken omfattning då vi driver ett parallellt spår med reservdelsförsörjningen genom telefonkontakter och sända artiklar för att kunna upprätthålla incidentberedskap och beredskapstroppar samt hålla våra flygflottiljer/flygplatser öppna.

J.K Nilsson

53 kommentarer:

Anonym sa...

Det kanske är en missuppfattning från min sida, men jag har hört det på flera PPgenomgångar.
FM skall anpassas till PRIO!

Vi kanske tänker fel?
Det kanske är meningen att flygplan,fartyg och fordon skall stå stilla! (BILLIGT!)
Vi kanske till största delen av vår arbetsdag skall syssla med att försöka reda ut "utmaningarna" som systemet orsakar?(Inga övningar, BILLIGT!)

O.S.V.

Det kanske är så här den nya organisationen skall se ut?
Billig och inte så personalkrävande!

Vem bryr sig!

Teaterdirektören.

Sumatra sa...

Kanske kan FM slå en pling till ICA Maxi och be dem om hjälp med att bygga upp ett modernt system för varor in och varor ut och vem som köpt vad och även när det är dags att beställa hem varor.

Så svaret på frågan om Vem som Bryr Sig är alltså ICA Maxi.

Anonym sa...

@ Sumatra

IKEA har också en produkt som verkar lovande.
Om jag inte minns fel hade man i Frankrike dessutom en möjlighet i systemet som skulle tilltala MUST.
Där brydde man sig verkligen om kunderna.

Efter att idag ha gått igenom ett köpcentrum kan jag konstatera att samtliga affärer hade sina hyllor välfyllda. Handlarna och kunderna såg glada ut.
Måhända finns det flera konstiga civila system som gör att varuflödet fungerar och har fungerat i många år?
Något sådant skall vi väl inte bry oss om?

En av mina söner sommarjobbade för några år sedan på ICA MAXI.
Deras datasystem var så krångligt att han fick sitta på skolbänken i flera timmar innan han kunde börja jobba i det.

Varför bry om något så svårt??

Teaterdirektören.

PS! Jag har snart lika lång utbildningtid i PRIO som hela hans sommarjobb varade!

Martin sa...

Oikofob är inget tillmäle utan en beskrivning av hur jag uppfattar dina åsikter baserat på vad du skrivit. Det är stor skillnad på att kalla någon för det eller t.ex. idiot (eller knallkork för den delen...)

Du påstår att jag inte kommer med argument trots att i princip alla mina inlägg är fulla av argument, fakta och bevislänkar. Du kommer med en irrelevant historielektion om Jugoslavien. Jugoslavien var en liten delmängd av ett enda argument, du undvek naturligtvis alla andra länder och konflikter jag nämnde, undrar varför...

Nej, det är du som inte är intresserad av en diskussion eftersom du insett att du tagit dig vatten över huvudet och inte kommer att kunna vinna detta, helt enkelt för att jag har fakta och statistik på min sida, du har bara teorier och en massa "jo, men om inte..."

J.K Nilsson sa...

Martin, problemet med att kalla någon oikiofob är att du tar dig rätten att definiera vad som min nation eller kultur är för något. Det finns ett flertal försök att definiera nation och kultur men i princip alla har misslyckats skändligen. Problemet ligger i om man skall anta en elitistisk hållning eller försöka använda en populistisk hållning. Kulturfrågan eller nationsfrågan fastnar oftast i just en fruktlös diskussion om yttringar och det är inte konstigt att det just är akademiker som blir anklagade för oikiofobi.

Jugoslavienexemplet är ett utomordentligt exempel på problematik om etnicitet och nationalism. Allt ifrån Slovenien och Montenegro till Bosnien, den inre dynamiken till hur det utländska stödet stjälper.

Sloveniens utträde ur federationen liknar Tjeckoslovakiens splittringen och visar hur ett etniskt homogent område lätt separeras men tröskeln till händelsen är låg. Bosnien å sin sida som ett mycket etniskt uppblandat område, visade en mer robust hållbarhet men när konflikten väl sätter igång så blir den desto våldsammare.

Jugoslaviendiskussionen var ägnad som en tankeväckare men det var tydligen ett misslyckat skott, jag efterlyser en djupare analys om de oroligheter vi sett baserad på etnicitet och varför alla dessa exempel svårligen kan appliceras på Sverige.

Det saknas, så vitt jag vet, exempel på hur långväga emigration ifrån svaga stater kan destabilisera ett samhälle så att statsfunktionerna upphör. Sett i det ljuset är migrationen ifrån Afghanistan och Somalia inte så farlig. Det är ett ordningsproblem som vi knappast kan negligera, precis som att vi inte kan avskaffa polisen om vi skulle leka med tanken att det skulle finnas ett perfekt etniskt homogent samhälle.

Du fallerar på statistiken när du försöker extrapolera ända upp till 150 år. Dels ur ett identitetsperspektiv, där vi talar om mormors mormor och farfars farfar. Samhället kommer att förändras så mycket att det kommer att vara omöjligt att påstå att en ättling till somalier i Sverige kommer att fortsätta vara en somalier, det återstår ganska mycket att visa på en ackumulationseffekt. Sverige är unikt på många sätt, inte bara det starka civilsamhället i förhållande till statens storlek men också för att invandrares barn har en lägre överrepresentation i brottslighet jämfört med sina föräldrar, vilket ytterligare talar emot en ackumulationseffekt.

Det är också lustigt hur man i vissa fall stödjer sig på Brottsförebyggande rådet när det gäller att fastsälla överrepresentation bland invandrare men avfärdar BRÅ som politiskt korrekt när man problematiserar över dessa siffror. Brå själva anger att man har ett resultat som i mångt och mycket går stick i stäv med internationell forskning som hellre visar på en underrepresentation bland invandrare.

Statistiskt sett så är överrepresentationen i brott för män 3.5 gång jämfört med kvinnor. Socialbidrag ger en 6 gångers överrepresentation. Överlappningen av riskfaktorer är statistiskt rätt så stor. Men i ljuset av den förhållandevis generösa invandringspolitiken vi har haft i Sverige och hur liten del av populationen som de facto begår brott kan vi inte tala om ett samhällsproblem. Ja, brottslighet är ett problem att hantera, men även om vi skulle stoppa invandringen och internera invandrare så har vi fortfarande överrisker som vida överstiger invandrares överrisker och hur väljer vi att se på det?

Så nä, jag har inte tagit mig vatten över huvudet, jag är bara som sagt var less över det gedigna ointresset av att diskutera.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Men jag glömde att poängtera det viktigaste om Sverige om 150 år. Vilket samhälle har vi då? Är det ens meningsfullt att även utan migration tala om ett Sverige likt det Sverige vi har i dag? Sverige för 150 år sedan är väsensskilt ifrån Sverige i dag och av vilket anledningen har vi i dag att vara orolig för eventuella konflikter i Sverige om 150 år? Inte ens mina barn eller barnbarn kommer att uppleva Sverige om 150 år.

J.K Nilsson

Martin sa...

Hurvida definieringen av nation och oikofobi har misslyckats ligger knappast på dig att avgöra.

Jag tycker den här definitionen ligger bra till och träffar ganska rätt i vilken uppfattning jag får av dig;

http://sv.metapedia.org/w/Oikofobi

Vad gäller Jugoslavien så missar du helt poängen. Jag har aldrig påstått att det kommer att bli ett inbördeskrig i Sverige likt det i Jugoslavien. Anledningen till att jag tog med landet (bland många andra!) är att det är ett exempel (bland många!) på att nationer och olika folkgrupper har en strävan att också ha ett eget land och en egen stat. I Sverige har vi ju på grund av detta fått ett flertal i det närmaste parallellsamhällen där t.ex. många Somalier bor i Rinkeby, många syrianer i Södertälje och i Rosengård är segregationen på kvartersnivå där det bor araber i ena huset och albaner i nästa medan svenskarna lyser med sin frånvaro och i allt större utsträckning flyttar till mindre städer utanför Malmö eller till vissa stadsdelar med få eller inga invandrare. Detta är ett allvarligt hot mot hela vår samhällsbyggnad, särskilt vår välfärdsstat. För att man skall acceptera höga skatter och en hög grad av skattefinansierad välfärd så måste man känna en viss samhörighet med de andra som ingår i systemet. Risken är nu att vi får (eller redan har fått) ett kallare samhälle där man skiter mer i andra och bryr sig mer om sig själv eftersom samhället splittras och segregeras.

Jag extrapolerar inte upp till 150 år. Jag säger att de senaste 30 årens massinvandring har lett till att utrikes födda och barn till dessa idag begår 40% av det totala antalet brott. Om vi nått så långt på några tiotals år så krävs det ingalunda några 150 år för att komma över hälften, särskilt inte när invandringen sker från sådana länder som visat sig ha en kraftig överrepresentation.

Sedan gällande brottslighet och män så är det intressant...vill du låsa in alla män eller vad? Du resonerar lite som att bara för att det dör fler människor varje år i hjärt- och kärlsjukdomar så kan vi strunta i att forska om eller behandla cancer.

J.K Nilsson sa...

Vem åligger det att definiera den svenska nationen och kulturen då? Jag hatar att börja dra upp meriter men vi talar just nu om delar av min akademiska specialitet. Jag har med stor behållning läst jättar som Benedict Anderson, Björn Hettne, Sverker Sörlin, m.fl. Inte ens ideologiskt färgad forskning kan enas om hur vi skall definiera etnicitet när vi lämnar den primordialistiska definitionen utan lämnar det till en överhöghet eller ”omgivningen”.

Bosnien visar att den strävan du talar om är rätt så djupt nedgrävd när samhället blandas upp. Har vi områden som är mer homogena så uppstår separatistiska strömningar lättare. Inget av dessa fenomen skulle kunna uppstå om det inte fanns legitima företrädare som talar om åtskillnad. Vi har Quebec som exempel på separatistisk strömning i ett civiliserat land, där får man ett utbrett stöd därför att man saknar en aktiv separatistisk politik utan man för en integrativ politik där båda språkgrupperna får ta det utrymme de vill ha.

Du frågade retoriskt om hur det skulle se ut om 100 till 150 år om det fortsatte som det gjort under de senaste trettio åren och jag har nyss visat att det är förmodligen en icke fråga. Dessutom är du lite oförsiktig med statistiken. Dels så är det 40 % av de som misstänks för brott men också för att vi när vi talar om brottsmisstankar så talar vi också om återfallsförbrytare. Att se en population som ett kollektiv med jämt utspridda gracer är inte ärligt. Omsatt till andra siffror så är det en ganska liten andel av de olika populationerna som är misstänka för brott. 95% av den invandrade populationen är inte misstänkt för brott till skillnad mot 97% av populationen svenskfödda med minst en invandrad förälder.

Noterbart är att det är invandrare ifrån nordiska länderna som står för hälften av de utländska misstänkta. Sett i ett etnicitetsperspektiv så är det remarkabelt för de som intar en Huntingtonsk ställning. Det är också intressant att överrisken/brottsligheten hos invandrare stiger efter något år i Sverige för att sedan sjunka. Skulle vi fortsätta med dagens invandring så skulle inte skulle vi se någon remarkabel stigning med tanke på denna faktor och uppgiften att invandrares barn inte är lika brottsliga som sina föräldrar

Din kommentar om min syn på män och brott säger mer om dig än om mig. Jag vill komma åt och motverka brott, inte bara reagera. Vi har en mycket kraftigare överrepresentation i socioekonomiska faktorer än i kulturell/etnisk faktor. Skall vi låsa in de som tillhör familjer där det uppbärs socialbidrag, överrisk 6 gånger? Fattiga famljer, överrisk nästan 6 gånger? Yngre människor, samma överrisk som invandrare? Självklart är det intressantare att arbeta för att minska brottsligheten i samhället. Det görs inte genom polisens ”pinnjakt” där 25 – 30% av alla rapporterade nykterhetskontroller görs av nyktra polismunnar och kontrollerna görs när det är som minst sannolikhet att råka gripa någon. Poliser skriver undermåliga preliminära förundersökningsprotokoll så att Åklagaren lägger ned, det är i statistiken en uppklarning och man belastar inte polisen så att man inte hinner utreda och få ouppklarade fall.

J.K Nilsson

Nicke sa...

J.K:

Det är en njutning att läsa din argumentation! Fortsätt så :)

Martin sa...

[ironi]Oj, jag blir verkligen imponerad av din namedropping...[/ironi]

En definition jag tycker fungerar i sammanhanget (en internetdiskussion, inte en doktorsavhandling) är den jag länkade till. Det är den jag utgår ifrån när jag kallar dig oikofob, acceptera detta och gå vidare.

Nej, du har inte visat att det är en ickefråga. Du påstår att det inte finns någon ackumulationseffekt medan fakta talar emot detta. Undersökningar visar att det hos 2:a generationens invandrare många gånger finns ett starkare stöd för t.ex. införande av Sharialagar och en rotlöshet som gör att man söker sig till radikala grupper där religionen är den samlande kraften. En viss "utspädning" blir det förstås, så ackumulationen är inte 100%-ig, men visst finns den där. Med en fortsatt hög nyinvandring blir det trots allt en betydande försämring över tid.

" Dessutom är du lite oförsiktig med statistiken. Dels så är det 40 % av de som misstänks för brott men också för att vi när vi talar om brottsmisstankar så talar vi också om återfallsförbrytare"

Okej...så det förekommer inte återfallsförbrytare i den andra gruppen då menar du? Vem är det som är oförsiktig egentligen?

Jag vill också komma åt och förebygga brott. Därför ser jag mig om efter det parti som har den mest trovärdiga politiken inom detta område och kommer osökt fram till...SD!

https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/vara-viktigaste-fragor/krafttag-mot-brottsligheten/

Innan du nu sätter igång och argumenterar emot detta, tänk efter lite. Vi har i modern tid haft socialdemokratiska eller moderatledda regeringar. De bägge blocken har alltså ansvaret för hur det ser ut idag och har haft alla möjligheter i världen att rätta till brister. Hur ser det då ut idag? Ja, man överöses inte direkt med nyheter om en effektiv polis. Precis som du själv tar upp finns det mycket att göra men det gäller att jobba på flera fronter samtidigt. Dessutom är det ju så att polisen oftast inte kommer in förrän EFTER brottet begåtts. Jag tror knappast 61-åringen i Kortedala, dödsmisshandlade Inger i Landskrona eller svårt misshandade Emma i Kristianstad varit behjälpta av en effektivare polis. Däremot hade de kanske aldrig råkat ut för dessa brott med en Sverigedemokratisk invandringspolitik.

Du har rätt i att män har överrepresentation, ska vi låsa in alla män i förebyggande syfte? Du har rätt i att socioekonomisk status spelar in. Var i samhällsstegen tror du att analfabetiska eller lågutbildade invandrare från mellanöstern och afrika kommer att hamna? I en 5-miljoners kåk på solsidan?

Du skall också ha klart för dig att det mesta inte syns i någon statistik. Alla de småbrott som aldrig klaras upp eller som aldrig anmäls av rädsla för reprissalier och den otrygghet som väldigt många känner går det inte att få fram några siffror på.

Cynisk sa...

Problemen med mtrl-försörjningen maa PRIO beräknas vara lösta till 80% vid årsskiftet.

J.K Nilsson sa...

Acceptera och gå vidare kan lika gärna gälla för dig om du känner för att sätta dig emot någons åsikter. Så visst acceptera och gå vidare med vetskapen att jag tycker du är orättvis och nedlåtande.

Det är inte jag som lägger grunden för ackumulationseffekten, det är det Brottsförebyggande rådet som funnit, precis som jag skrev, att överrisken för brott avtar med tiden i Sverige. Överrisken avtar med stigande ålder och som jag skrev så har andra generationens invandrare en lägre överrisk än sina föräldrar. Därefter är det enkel mattematik i att säga att derivatan i brottsutvecklingen inte kommer att vara lika hög. På trettio år (som är ditt riktmärke) som ”massinvandringen” pågått så kommer de första invandrarna att ha mycket låg överrisk beroende på dels ålder men också tid i Sverige. Deras barn kommer att ha lägre överrisk och med sin stigande ålder så kommer deras överrisk att sjunka.

Att andra generationens invandrare tenderar att radikaliseras beroende på rotlöshet är en grov förenkling, vem säger att det inte beror på (icke) självvalt utanförskap? Vi har en radikalisering av svenska ungdomar i kommuner med hög arbetslöshet där det knappt finns några invandrare men där du hittar de mest fanatiska invandrarhatarna, de stjäl ju deras tjejer och deras arbeten. Vi har exempel på vad man kan kalla radikalisering av svenska ungdomar till Nazister, ett exempel är grabben som tvingas ta hand om sin alkoholiserade mor utan hjälp av omgivningen eller samhället, naturligtvis är det invandrarnas fel att inte hans mor fick hjälp. Nej den s.k. rotlösheten är ett uttryck för alienation och hittas överallt i samhället och ibland tar det sig uttryck i radikalisering. Men eftersom du i en del stycken hävdar att forskning är ointressant och refererandet till forskare är ”Name-dropping” så vet jag inte hur jag skall ställa mig till en fortsatt diskussion om fakta. Det är fakta när du tycker att det stödjer dig men det skall bortses ifrån när det talar emot dig?

Angående återfallsförbrytare så skrev ju jag uttryckligen att vi inte skulle kunna se det som jämt utspritt i de olika populationerna så vad var din invändning?

Lösningen på problemet med brottslighet ser inte jag i att öka alienationen, det är ingen slump att ett likriktningssamhälle modell Star Treks Borgs som använder sig av Assimilation för att uppnå sitt utopiska samhälle får stå modell för det onda i populärkulturen. Lösningen heter integration, det innebär att vi respekterar varandras kulturer och levnadssätt inom lagens gränser. Grunden i ett demokratiskt styre är inte majoritetsstyret till varje pris, det är skyddet av minoriteten mot majoritetens förtryck. Din och dina gelikars nidbild av Merkel och Sarkozys upphörande av ”multikulturalism” har ingen som helst jämförelse. Det ni kallar ”mulitkulturalism” kallar vi andra för separatism och beskriver som ett recept för att splittra stater och öka motsättningar. Engla eller Frida Stenberg skulle säkerligen också vara vid liv med en sverigedemokratisk invandringspolitik?

Otrygghet många känner? Det kan du fråga vilken äldre generation som helst, ända ifrån Platons beskrivning av Sokrates problematiserande över nödvändigheten om att lagstifta om ungdomens uppträdande så har vi fått det sämre ju modernare vi blivit.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Cynisk, 80% är ett bästa utfall. Bedömningen är att Prio kan nå 60 till 80% av det som Delta kunde leverera.

J.K Nilsson

Martin sa...

Det du får acceptera är den definition av oikofob som jag utgår ifrån när jag kallar dig det. Det innebär inte att du håller med om det. Nedlåtande, tja det är möjligt, på samma sätt som jag uppfattar dig som nedlåtande mot det Sverige jag älskar och mot våra (mina) föräldrar och förfäder som kämpat för att du och jag skall få ett så bra land som möjligt att växa upp i. Jag upplever frustration, irritation och äkta sorg över dina åsikter som pissar på vårt arv och vår kultur och snart har lett in oss på en väg vi inte kan ta oss ifrån och tyvärr har dina åsikter starkast fäste i Sverige just nu. Vi har fått detta land av våra föräldrar och samtidigt lånat det av våra barn, vi har därmed en skyldighet att vårda det efter bästa förmåga, vilket inte innefattar vettlös massinvandring! Visst skall vi visa solidaritet och vara hjälpsamma mot andra människor som inte lever i ett stabilt och rikt land men det får aldrig ske på bekostnad av vår egen trygghet och på bekostnad av själva fundamentet, basen, för vår förmåga att hjälpa.

Jag tycker du gör det väl enkelt för dig själv när du bara konstaterar att andra generationens invandrare har lägre participation i brottslighet och därmed är allt frid och fröjd, det kan man räkna ut matematiskt. Som jag skrev så är ju inte enbart brottsstatistik en rättvisande måttstock för hur samhället ser ut. Islamisering, segregation och det allmänna samhällsklimatet går inte att sätta siffror på.

Rotlöshet är ett exempel. Du nämner flera exempel och omedvetet argumenterar du mot dig själv. De personer du talar om som skyller på invandrare kommer alltid att finnas på samma sätt som det finns gott om invandrare som skyller på svenskarna, tycker att svenskar är rasistiska osv. Detta odlar den splittring jag har talat om hela tiden och den är oundviklig. Du kan inte genom argument motverka att detta sker, det är en naturlig egenskap hos människan.

Du intar en närmast apatisk hållning där du rakt av accepterar en försämring av samhället utan att du i ett enda inlägg har tagit upp en enda sak som är positivt. All din kraft går istället åt till att förringa det negativa och förlöjliga oss som pekar på dessa faktorer.

Låt mig hjälpa dig; det enda positiva som kommer av invandring är att några få människor som är verkliga flyktingar (enligt genevekonventionen) får en fristad undan förföljelse och krig. Med det sagt kan man fundera ett steg till och kommer snabbt fram till att det knappast är värt alla de negativa aspekter. Särskilt inte som de flyktingar som tar sig till Sverige i de allra flesta fall inte alls är de med störst behov utan de med mest pengar och möjlighet att köpa sig en plats hos en flyktingsmugglare. De med störst behov blir kvar i hemlandet eller kanske i något närliggande tältläger. Hela vår politik går alltså ut på att förstöra mycket av vårt samhälle för att hjälpa människor som inte ens är de som mest behöver vår hjälp och till råga på allt betalar vi tiotals miljarder varje år för detta. Det låter verkligen bra....

Jag ser helst att vi håller asylinvandringen på att absolut minimum och istället ökar andelen kvotflyktingar. Dessa är utvalda på plats bland de mest behövande och detta skulle ge en helt annan legitimitet åt själva flyktingbegreppet samt öka förståelsen och sympatin med de invandrare som kommer till Sverige. Tyvärr saknar ju många av de som kommer hit idag asylskäl och bluffar sig in för att få kravlös försörjning resten av livet för sig och sin familj, på svenska skattebetalares bekostnad.

Engla och andra som drabbats av svenska gärningsmän skulle nog tyvärr ha drabbats oavsett. Skillnaden är ju att här har vi inget val, annat än att begå kollektivt självmord eller låsa in alla män. Vad gäller invandrare har vi ett val, vi kan påverka. Återigen, två fel gör inte ett rätt. Dina åsikter och dagens politik innebär de facto att ett antal människor kommer att råka ut för brott som med SD:s politik hade sluppit detta. Du offrar dessa människor på mångkulturens altare.

J.K Nilsson sa...

Martin, där har du problemet med en nationalistisk åskådning. Det är du som förväntar dig att jag skall känna samma sak som dig, men jag är inte likadan som du. Jag är en egen individ med egna åsikter och kunskaper. Om ditt liv är så fattigt att du måste ta fotfäste i något så abstrakt som vår föreställda gemenskap och att du tycker att jag besudlar det du tycker är viktigt genom att jag framför mina åsikter om vad jag tycker är viktigt. Ja, inte skäms jag för det och jag fortsätter gärna oförtrutet att göra det för att påverka vårt samhälle i den riktning jag vill för att jag vill ha det samhälle jag vill bo i. Förstår du skillnaden i att du stämplar mig personligen med en åsikt och jämför det med dina känslor av mitt drivande av åsikt för att förändra samhället i den riktning jag önskar?

Jag behöver inte söka tröst i "rötter" jag söker lösningar i kunskap och upplysning. Jag ser inget problem i att samhället skulle ta influenser av Islam, islamiseras, likt det inte är något problem att samhället har kristna influenser eller ateistiskt lagstiftningsprocess. Segregation är resultatet av misskött politisk process och där är lösningen att förbättra politiken, inte tala om för de segregerade invandrarna att de minsann skall bli svenskar. Vi lider ändå av segregerade svenskar så varför är det så viktigt att fokusera på invandrare?

Jag har aldrig varit med om att en invandrare kallat mig rasist, jag vet att det finns invandrare som säger att svenskar är rasister men jag tar inte åt mig av det. Jag behöver inte ta åt mig av nidbilder som inte är riktade mot mig. Jag vet också att den som försöker skilja sig åt ifrån kollektivet också skall bemötas med respekt. Det finns ingen som skall behöva bli svensk, same, finne eller tysk bara för att omgivningen tycker det. Om jag är ohyfsad på lokal så varför skulle jag behöva bli insläppt nästa gång? Men vi måste samtidigt respektera yttrandefriheten, att någon kallar någon för rasist innebär inte att denne skall tystas eller få stå oemotsagd. Att du i mitt tycke har fel innebär att jag säger emot dig, jag tillåter ju också att vi mitt område (Bloggaddress) diskuterar det här trots att du framhärdar med att vara ohyfsad och jag har full rätt att radera dina kommentarer och strunta i att du finns, men ändå utnyttjar jag min yttrandefrihet och använder den för att säga emot dig.

Att låta invandrare komma till Sverige behöver jag enligt min åskådning varken anse vara positivt eller negativt. Jag tar fasta på grundläggande liberala friheter såsom att fritt få resa och skapa sina egna liv. Det innebär att jag inte behöver göra någon balansräkning, det enda jag behöver göra är att kritisera en förd politik som leder vårt samhälle i fördärvet. Om du inte märkt det så har jag kritiserat socialdemokratisk inrikespolitik, Alliansens förda inrikespolitik och jag kritiserar den Sverigedemokratiska politiska viljan. Jag betackar mig å det grövsta för dina försök att sammankoppla mina åsikter och dagens förda politik. Du borde kunna vara ärligare än så i din diskussion att erkänna min kritik mot dagens förda politik samtidigt som du mycket väl kan kritisera mina andra tankar.

Avslutningsvis, jag både tror och vet att en väl genomförd kriminalpolitik, sjukvårdspolitik, familjepolitik m.m. kraftfullt reducerar de risker som vi nu ser i vårt samhälle. Jag accepterar inte den defaitistiska åskådningen att brott begångna av svenskar är något måste vi acceptera. Vi har ett val, det är att vetenskapligt analysera och ta åt oss av den givna kunskapen. Vem är det som är apatisk egentligen?

J.K Nilsson

Martin sa...

"Martin, där har du problemet med en nationalistisk åskådning."

Hur skiljer sig detta från andra åsikter och livsåskådningar? Jag kan bli lika upprörd över ideologiska utförsäljningar av statliga företag, bristande intresse för energisatsningar för att tackla problemen som uppstår i spåren av Peak Oil eller över att privata riskkapitalbolag tillåts bedriva vårdverksamhet med vanvård och misär som följd.

Du har förstås all rätt att tycka som du vill och säga emot mig som tycker annorlunda. Det man kan önska är att du ändå visar förståelse för ATT man kan tycka som jag, och väldigt många andra, gör. Du baserar ju dina åsikter på rent hypotetiska, vetenskapliga och teoretiska resonemang om hur det borde vara. Dock ser ju verkligheten inte ut så eftersom vetenskapen inte klarar av att definiera, mäta och räkna ut de mycket komplicerade samband och skeenden som alltid blir fallet när människors mest grundläggande instinkter är inblandade.

Ta t.ex kärleken. Man kan inte ta fram en teoretisk och vetenskaplig modell för vilka människor som kommer att bli kära i varandra. Man kan inte ens rent medicinskt förklara allt som händer med en människa som blir förälskad. Med ditt sätt att resonera så borde detta betyda att kärlek inte existerar, eftersom det inte går att definiera och mäta rent vetenskapligt, men lik förbannat blir folk kära i varandra hela tiden.

Du skriver att jag söker fotfäste i något abstrakt samtidigt som det är du som traslar in dig i olika teorier istället för att titta på den allt annat än abstrakta verkligheten. Att sträva efter ett samhälle där man känner solidaritet och en sorts nationell gemenskap är en grundpelare för ett väl fungerande samhälle. På en mängd områden är det denna känsla av samhörighet som ligger till grund för en fungerande välfärdsstat. Viljan att betala skatt. Viljan att engagera sig frivilligt, utan betalning, i diverse föreningar. Viljan att ingripa när någon blir misshandlad på stan istället för att tänka att "det där rör inte mig". Hela sköt dig själv och skit i andra-mentaliteten kommer av ett splittrat och segregerat samhälle där det i själva verket existerar en mängd mindre samhällen och samhällsstrukturer som vill ha så lite som möjligt med varandra att göra.

Du säger att det krävs politiska lösningar för att råda bot på segregationen. Låt höra då, vad är dina egna konkreta förslag? I 30 år har politiker försökt med detta utan att lyckas. Före det, när det fanns arbete till alla som kom hit, behövdes ingen integrationspolitik eftersom det löste sig av sig självt. Invandrare kom hit på fredagen och stämplade in på måndagen. Den tiden är dock sedan länge förbi och då hjälper inga politiska åtgärder, det enda som hjälper är att minska tillflödet.

Din liberala inställning om fritt resande är såklart vacker, men den har ett stort fel, nämligen att de som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd får sitt uppehälle betalt av skattepengar. Det ÄR fritt fram att flytta till Sverige och bosätta sig här under förutsättning att man löser sitt eget uppehälle genom arbete och det är inget jag vill ändra på.

Nej, jag har inte märkt någon kritik mot vare sig Alliansen eller de rödgröna, inte mer än i någon bisats och inget konkret, förutom hur polisen sköter sitt jobb möjligen. Återigen lever du i din egen lilla värld. Vi har idag ett antal partier att välja på, inget är perfekt men det är så det ser ut och det är också dessa alternativ man bör hålla sig till när man debatterar. Annars blir det, återigen, bara en massa pseudointellektuellt jamsande utan förankring i verkligheten. Därav min liknelse med Matrix.

Martin sa...

Jag säger inte att vi skall acceptera brottslighet, men man måste samtidigt vara lite realistisk och inse att brott alltid kommer att inträffa. Det är otroligt naivt att tro att vetenskapliga analyser och kunskap förhindrar att brott sker. Återigen, vi har med människor att göra. Ta rökning t.ex. Alla vet att det är dumt att röka men ändå gör människor det, tvärtemot alla vetenskapliga analyser och stick i stäv med kunskapen.

Nej JK, det är dags att du tar av dig dina skygglappar och inser att kejsaren är naken oavsett vad vetenskapen eller något filosofiskt resonemang om nakenhetens vara eller icke vara kommer fram till.

Anonym sa...

Hellre naken än klädd med nationalistiskt dravel och nedsättande syn på omgivningen.

Sverige är fint, brunt är fult!

J.K Nilsson sa...

Martin att du inte kan se skillnaden mellan ett direkt personangrepp på mig ifrån dig och min argumentation om invandringspolitik som ett personangrepp på dig ifrån mig gör ju dig inte seriös.

Visst, mjuka värden får du diskutera hur mycket du vill men att någon känner något biter föga på mig för att övertyga mig. Jag kan å andra sidan argumentera emot om jag inte känner likadant men den diskussionen leder inte någonvart. Men du kan för den skull lika gärna försöka att övertyga mig om att du inte är den som lever i en Matrix-värld då.

Men visst, jag vill bygga mitt samhälle på samhörighet inför att vi alla tycker om att bo i Sverige och världen. Att vi accepterar att vi inte alltid vill se likadan ut när det gäller att fira högtider eller argumenterar för någon kväll i veckan ha kvinnosimning i badhuset. Jag vill att alla skall känna sig lyssnade på och ha rätten att bli motsagd och resonerad med. Och redan här knyter det sig när invandrare kommer till Sverige. En invandrare skall snällt sitta och hålla tyst samtidigt som vi undervisar denne med undermålig ”Svenska för invandrare” för att detta ger bidrag men att aktivt söka jobb förbjuder vi om inte den invandrande söker avsteg om arbetsförbudet men att då söka jobb ger inget bidrag. Det verkar inte vara någon slump att första åren en invandrare är i Sverige så är det en låg risk för kriminalitet men efter ett par år så stiger kriminalitetsrisken markant. Under tiden en invandrares ansökan om uppehållstillstånd råder arbetsförbud, det kan kringgås om den invandrade söker men det är inte säkert att arbetstillstånd lämnas. Vore det inte bättre att vid ankomsten till Sverige direkt bli hänvisad till arbetsförmedlingen för inskrivning och med anmodan att söka jobb? Att söka arbetstillstånd innan invandring till Sverige är förknippat med en hel del löjliga regler såsom kraven att du måste kunna försörja dig på ditt arbete men du får inte tjäna mindre än SEK 13 000 och dina arbetsvillkor måste följa svenska kollektivavtal. Det är inte vad jag förknippar med fritt resande till Sverige bara för att en som vill invandra till Sverige skaffat jobb…

I övrig har jag inga andra förslag då jag är fullt kapabel att säga att något är dåligt. Jag behöver inte vara vägingenjör och komma med lösning om jag säger att vägen mellan Tierp och Uppsala är för smal och i dåligt skick. Jag behöver inte vara läkare för att konstatera att jag har ont i armen och handen pekar 90 grader i en riktning som den inte brukar peka i. Jag behöver inte vara TV-reparatör för att beklaga mig över att min TV är dålig.

Och nej, jag har ju klart och tydligt deklarerat att SD är inget alternativ att rösta på bara för att jag tycker att andra partier för dålig försvarspolitik. Jag har själv konstaterat att SD’s försvarspolitik inte faller mig på läppen, dessutom tycker jag att de har dålig politik i andra områden. Däremot finner jag något av de andra etablerade eller oetablerade partierna mer smakfullt baserat på.

Och ja vi vet varför människor börjar röka, vi har fört en politik som gjort att människor i Sverige röker allt mindre. Vi vet hur vi skall göra för att inte skall röka i så stor utsträckning utan att förbjuda tobaksförsäljning. I Sverige så har vi lägst intag av Transfetter i EU utan att behöva förbjuda dessa. Likadant med brott, vi har per definition förbjudit brott. Vi har fått ett legitimt våldsmonopol för att beivra dessa brott och vi vet ganska bra vad som orsakar risker för brott. Men varför är vi då så ovilliga att diskutera och genomföra dessa riskminimeringar?

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Jag håller inte med om att det känns så nattsvart som SD beskriver med dagens otrygghet i Sverige. Jag känner mig inte det minsta otrygg när jag går på stan. Jag är inte rädd för att nära och kära skulle drabbas mer än av fulla svenskar, de gör ont. Skulle jag vara invandrare så skulle jag noga akta mig för svenska ”nationalister”, de gör nämligen ganska ont, de slåss med andra vithyade när de är fulla, de hoppar på invandrare på dagen och de bränner ner ishallar för att kunna skylla på invandrare på den närbelägna flyktingförläggningen. Men det är väll ännu fler exempel ifrån Matrix-världen?

J.K Nilsson

Martin sa...

JK, det är uppenbart att du hakar upp dig på oikofobdebatten eftersom du inte har något annat, vettigt, att komma med. Intressant dock att det är ok för dig att kalla Sverigedemokrater för knallkorkar men när man kallar dig för oikofob så blir det ett jävla liv.

"jag vill bygga mitt samhälle på samhörighet inför att vi alla tycker om att bo i Sverige"

Förstår du inte att det är just detta som är problemet. Många invandrargrupper vill ju inte bo i Sverige utan segregerat, i ett bostadsområde eller stad som mer liknar deras hemländer. Likadant kan man ju invända att Sverige inte är Sverige om det ser ut som Irak.
Samma invandrare föraktar Sverige och oss svenskar, tycker att vi är mesar osv. Uttryck som "jävla svennefitta" kommer ur detta förakt. Jag antar att du såg detta;

http://www.youtube.com/watch?v=nipSS6ujVuk

Lyssna på vad han säger vid 2:25. Han gillar Josefsson och säger ungefär att "det är så du ska vara, inte som en svensk jävla tönt" eller liknande. Hela situationen blir för övrigt väldigt komisk när Reepalu försöker släta över problemen, liksom du, och de sedan blir påhoppade tre gånger på 10 minuter (klippet slutar precis innan kvinnan börjar prata men blir hotad och man bryter inslaget). Man kan också fundera över hur dessa personer finansierar en sådan bil...men det är väl såklart hederligt arbete som ligger bakom..

Ok, så dina konkreta förslag sträcker sig till att invandrare skall kunna söka jobb. Tja, vilka jobb finns för somaliska eller Afghanska analfabeter? Pizzabagare eller städare på företag som drivs av deras landsmän möjligen, men knappast något mer än så. För att dessa personer skall kunna få ordentliga jobb i Sverige krävs ju minst 10 års studier, först i svenska och sedan på grundskolenivå och slutligen någon yrkesutbildning. För kvinnorna som knappt får gå ut och vars enda uppgift i livet är att föda barn och ta hand om hushållet är det förstås kört. Nej JK, jag är glad att jag inte är din chef. Det värsta som finns är underställda som klagar och tycker att saker är skit, men man har inga egna förslag på lösningar utan förväntar sig att bli serverade dessa på silverfat.

Jag noterar också att du i alla dina inlägg inte kommit med ett enda argument till försvar av dagens politik, eller snarare för den frikostiga asylinvandring du förespråkar. Alla dina inlägg går ut på att negligera och agatellisera problemen och nackdelarna.

Jag konstaterar att du nu försökt påvisa att SD skulle ha fel, är knallkorkar osv i en ansenlig mängd inlägg både på Wiseman och nu här. Du har misslyckat totalt i ditt uppsåt, saknar faktabaserade argument och bygger hela ditt resonemang på verklighetsfrånvända teorier om ett idealiskt samhälle som aldrig kommer att inträffa.

Du påstår att otryggheten inte skulle vara mer utbredd idag än för 50 år sedan, trots att sådana här saker i princip aldrig inträffade då;

http://www.skanskan.se/article/20120413/MALMO/704139963/1004/-/gamla-kvinnor-bestulna

I Oslo talar man mer öppet om gärningsmännens ursprung istället för att vitpixla och vilseleda som media oftast gör i Sverige.

http://www.youtube.com/watch?v=evtwNVZXDYk

Det finns ju ingen anledning att tro att Sverige avviker radikalt från detta. Att otryggheten som främst kvinnor känner för att gå ut efter mörkrets inbrott har ett samband med de senaste årens invandring kan alltså inte förnekas.

Invandringen har också lett till att vi haft vår första självmordsbombare, som lyckligtvis misslyckades i sitt uppsåt men det var ju mer tur än något annat.

Vi går kärvare ekonomiska tider till mötes med energibrist och stagnerande tillväxt i hela (väst)världen. Vi bör istället för att satsa tiotals miljarder varje år på missriktad asylinvandring investera för framtiden. Bygga nya kärnkraftverk, satsa på forskning inom t.ex. batteriteknik, vågkraft, sätt att utnyttja en övergödd Östersjö till att odla alger ur vilka man kan framställa biodrivmedel osv osv. Även här ligger SD långt framme och är idag det parti med den mest realistiska kärnkraftspolitiken.

Martin sa...

Kort sagt, jag har i inlägg efter inlägg påtalat och visat på att SD har rätt. Du har i inlägg efter inlägg varit på defensiven och tvingats haka fast i små petitesser för att överhuvudtaget ha nåt att skriva. De stora frågorna och fakta om verkligheten har du helt tvingats undvika eftersom du inte har ett smack att komma med där.

Slutligen kan jag tipsa om att lyssna till David Långs anförande i riksdagen från förra veckan. Han säger mer saningar om invandringen på 10 minuter än som tidigare uttalats på 30 år i denna kammare.

http://www.youtube.com/watch?v=95YwF9ZnkLk

J.K Nilsson sa...

Martin, nu tar vi det här ett varv till och går tillbaka till den källa (Metapedia intressant nog, inte Wikipedia som är det gängse källvalet) du har angett för att kunna kalla mig Okiofob: "Begreppet ringar in en avog inställning till det invanda, hembygden, sederna och traditionerna. (...)Redan George Orwell tangerade oikofobin då han talade om en i Europa utbredd 'negativ nationalism' med vilket avsågs ett slags masochistiskt självhat ägnad att utplåna den egna värdegrunden". Var någonstans tycker du dig kunna hitta att jag har en avog inställning till mitt invanda, min hembyggd, de seder jag har och de traditioner jag följer. Var någonstans finner du att jag har ett masochistiskt självhat som driver mig att utplåna min värdegrund? Det är något som är ganska grundläggande och inget som skall avfärdas. Du angriper mig personligen med grova anklagelser och väljer att se dig själv och dina gelikar som något offer för min benämning knallkorkar, något som Johan Westerholm kallar Folkpartister utan alltför stora protester.

Med Sverige menar jag naturligtvis den statligt administrativa ytan Sverige. Vi har ett kommunalt självstyre hur vi skall ordna våra liv och då faktiskt ända in till skolan och äldrevården. Vad spelar det för roll att en stad har somalisk prägel, prägel av Övertorneå eller prägel av Österlen? Du får nog komma med mer övertygande evidens än vad Youtube kan ge att Invandrare i gemen föraktar ett "svenskt" samhälle och svenska medborgare. Visst jag har träffat ligister som är av utländsk härkomst men knappast tillräckligt många för att kunna göra en sådan generell utsago om invandrare, lika lite som jag gör en sådan generell utsago om nyktra svenska medborgare.

Att du inte kallar städare eller kock för ordentliga jobb säger mer om dina fördomar och värderingar, vi talade om arbete men nu flyttar du målstolparna och kräver att det skall vara "ordentliga" arbeten. Men för diskussionens skull så slänger jag ur mig att, tänk också på att genomsnitt inte säger mycket om spridning, en invandrare tar i genomsnitt sju år på sig att komma i arbete samtidigt som en svensk tar 18 år på sig att komma i arbete. Din invandrarfientlighet kan alltså inte bero på tiden för en invandrares sysselsättning.

Jag har i en kommentar förklarat min inställning till migration, jag har inte kommit med något försvar eller förkastande av dagens förda politik. Det är inget jag behöver för att göra för att kunna kritisera SD.

Så om media skulle rapportera om gärningsmäns bakgrund likt du anser att dina förebilder i Norge gör så skulle jag bli mer rädd för invandrare? Nyss var ju majoriteten av brottslingar svenskar, hur skulle en fokusering på gärningsmannens etnicitet kunna ändra på det? Skulle det å andra sidan göra mig mer rädd för svenskar?

Invandringen har lett oss till vår första självmordsbombare? Vad jag vet var den tokfan bosatt i England och hade sin familj där. Varför skulle just det faktumet att han var invandrare här ha något att göra med hans dåd när han var på besök i Sverige? Vad skulle du skylla på om det inträffar ett massmord i Sverige utfört av en besökare ifrån ett grannland till Sverige? Statistiskt sett så är inhemska massmördare i Skandinavien betydligt vanligare och farligare än utifrån invandrade, dessutom kommer hälften av de invandrade gärningsmännen ifrån ett nordiskt land. Så enligt ditt resonemang så skulle vi stänga gränserna till Norge och Finland samtidigt som vi river Öresundsbron.

Men jag kan återigen inte för mitt liv inte begripa varför jag skall stå till svars för, av andra, tidigare förd politik som jag inte kan tycka är bra politik när jag kritiserar annan politik.

J.K Nilsson

Anonym sa...

Jag har försökt följa din diskussion med Martin och har några invändningar och frågor. Jag är personligen inte så intresserad av statstik när det gäller brottslighet eftersom jag finner det orimligt med något annat än individuellt straffansvar och även om så 99 av 100 somalier hade begått brott så skulle det inte rättfärdiga att straffa den hundrade. Däremot tycker jag det är fullt rimligt att folk som flyttar till Sverige och sedan begår brott utvisas. Detta sker i allt för låg omfattning idag.
Vad jag dock finner mer intressant är uttalanden såsom: "Jag är en egen individ med egna åsikter och kunskaper. Om ditt liv är så fattigt att du måste ta fotfäste i något så abstrakt som vår föreställda gemenskap och att du tycker att jag besudlar det du tycker är viktigt genom att jag framför mina åsikter om vad jag tycker är viktigt.". Finns det en motsättning mellan att vara en "egen individ" och att definieras som svensk (Martin framför sin kritik eftersom han betraktar dig som svensk och du verkar motsätta dig denna gemenskap med honom)?
Detta leder vidare till uttalandet: "Det finns ett flertal försök att definiera nation och kultur men i princip alla har misslyckats skändligen. Problemet ligger i om man skall anta en elitistisk hållning eller försöka använda en populistisk hållning. Kulturfrågan eller nationsfrågan fastnar oftast i just en fruktlös diskussion om yttringar och det är inte konstigt att det just är akademiker som blir anklagade för oikiofobi."
För det första har Martin rätt i att det är viktigt att acceptera att saker faktiskt har relevans trots en avsaknad av exakta definitioner. Du verkar anspela på att detta inte går att säga att något är eller inte är svenskt eftersom det inte går att definiera precis vad "svenskt" är och att begreppet därför saknar relevans. Detta kan man applicera på andra kulturer. Vad är palestinskt? Om man inte anger exakta definitioner, innebär det då att "palestinskt" är ett meningslöst begrepp? Man kan gå vidare till begrepp som "demokratisk", här är väl risken att man hamnar i en "fruktlös diskussion" om politiska procedurer. Innebär detta, enligt dig, att begreppet "demokratisk" är lika meningslöst att använda som "svensk"? Eller innebär det att var och en kan definiera vad de menar med "demokratisk" och lägga vilken mening de än önskar i detta begrepp?
Jag förstår och sympatiserar med akademikerns dilemma att bli beskylld för olika saker eftersom de misslyckas i strävandena att definiera, sortera och systematisera. Det man dock kan klandra dem för är tolkningen att allt som inte kan systematiseras enligt vissa vetenskapliga modeller saknar relevans. Verkligheten är större en akademin.
Jag har också svårt att få ihop ditt uttalande: "Med Sverige menar jag naturligtvis den statligt administrativa ytan Sverige. Vi har ett kommunalt självstyre hur vi skall ordna våra liv och då faktiskt ända in till skolan och äldrevården. Vad spelar det för roll att en stad har somalisk prägel, prägel av Övertorneå eller prägel av Österlen?" med din vurm för ett starkt försvar och dina åsikter om ett starkt Ryssland. Det spelar alltså inte någon roll om Borlänge har en stark somalisk prägel men hur ställer du dig till en stark rysk prägel på Stockholm? Om Sverige är en statligt administrativ yta, vare sig mer eller mindre, hur viktigt är det då för dig vem som administrerar denna yta eller varifrån detta sker? Kan det lika gärna ske av en ryss i Moskva som en somalier i Stockholm eller t.o.m. en ryss i Stockholm?

Anonym sa...

forts.
Sedan undrar jag vad du menar med: ”jag vill bygga mitt samhälle på samhörighet inför att vi alla tycker om att bo i Sverige och världen. Att vi accepterar att vi inte alltid vill se likadan ut när det gäller att fira högtider eller argumenterar för någon kväll i veckan ha kvinnosimning i badhuset.”? Om Sverige endast är ett administrativt område (till skillnad från ett område bebott av en viss befolkning med ett eget kulturellt sammanhang) varför ska det då ha gränser? Vem ska kunna avgöra om dessa gränser ska flyttas? Om det inte finns några kulturella band som binder samman befolkningen vad är då det "Sverige" du menar alla ska tycka om att bo i?
Vad gäller framtiden undrar jag om dina synpunkter: "Är det ens meningsfullt att även utan migration tala om ett Sverige likt det Sverige vi har i dag? Sverige för 150 år sedan är väsensskilt ifrån Sverige i dag och av vilket anledningen har vi i dag att vara orolig för eventuella konflikter i Sverige om 150 år? Inte ens mina barn eller barnbarn kommer att uppleva Sverige om 150 år.". Jag skulle gärna höra dina åsikter om de ryska minoriteterna i balt-staterna eller Israel-Palestina? I dessa områden har ju förflyttningen av folkgrupper pågått i 150 år och i vissa fall längre, trots det verkar det ha mycket stor betydelse för människorna som bor där idag och man är angelägna om sin historia. Skillnaden mellan de olika folkgrupper är idag fortfarande stora och på vissa sätt större än inom folkgrupperna nu och för 150 år sedan. Detta är på gott och ont i mina ögon men definitivt inte oviktigt. Jag vet faktiskt en del om min egen släkt sedan ännu längre tillbaka än 150 år sedan och jag hoppas att jag kan bidra till att Sverige (och svensk kultur) består om 150 år.
Slutligen måste jag säga att jag har studerat lite på Padrigu och om det är den Hettne som avses kan jag inte låta bli att le lite. Har inte hört honom beskrivas som en ”jätte” tidigare. Bra lärare men jag blev nog inte lika imponerad.
Det blev ett väldigt långt inlägg men det vore trevligt om du har möjlighet att diskutera ämnet eftersom jag finner att det debatteras alldeles för lite (din och Martins diskussion undantagen naturligtvis!).

Martin sa...

JK, du fortsätter alltså att klamra dig fast vid oikofobdebatten trots att jag bjuder på många andra infallsvinklar, länkar etc. i mitt senaste inlägg. Jag uppfattar dig som oikofob eftersom du nedvärderar betydelsen av din egen nation eller till och med förnekar dess existens. Jag slängde in en länk för att vara schysst och underlätta debatten. Vill du hellre ha en Wikipedialänk så varsågod:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton

"en konsekvent nedvärdering av den egna nationen och dess kultur"

Kommunalt självstyre..ja, på pappret möjligtvis men i praktiken handlar ju kommunalpolitiken mest om att bestämma om man skall bygga en ny cykelväg eller inte. Frågor som är av större betydelse hanteras på riksnivå och genom partipiska. Se bara på Vellinge som länge höll emot och inte tog emot några flyktingar. Sedan ven piskan och Schlingman gjorde ett besök, och vips så hade man ändrat sig.

Städare och pizzabagare är ju inte jobb som lyfter Sverige som nation. Nu låter du som Maud Olofsson som predikade om att alla skulle starta företag. Det är ju en jättebra idé, alla startar en pizzeria så får vi ju noll arbetslöshet, varför har ingen tänkt på det?! Nej, det som krävs är ju riktiga arbeten som drar in pengar till Sverige. Teknologi inom t.ex förnyelsebar energi, solcellsteknik, effektivare vindsnurror, batteriteknik osv. Jag menar också att det inte finns en arbetsmarknad som klarar av att svälja denna mängd icke kvalificerad arbetskraft. Du raljerade i ett annat inlägg om människor som säger att "invandrarna tar våra jobb" men det ligger ju faktiskt något i det. Om Sverige har behov av 100 000 städare och vi varje år får in några tusen invandrare som aspirerar på dessa arbeten så är det ju klart att det i vissa fall blir en undanträngningseffekt.

En genomsnittlig invandrare tar möjligen 7 år. Det innefattar ju dock personer som får ett jobb direkt efter att de flyttat hit, vilka drar ner snittet. Fundera lite på hur många kvinnor från Irak, Somalia eller Afghanistan du ser ute i arbete. Visst kan det finnas enstaka exempel men det stora flertalet får ju förmodligen aldrig ett riktigt jobb utan är hänvisade till hushållsarbete och barnafödande. En annan sak man bör beakta är att "komma i arbete" kan vara några timmar i veckan. Du får gärna uppge en källa på dina påståenden.

Martin sa...

Nej, rapporteringen i sig skulle inte bidra men det faktum att Oslo skulle varit i princip våldtäktsfritt utan invandring skulle såklart förbättrat känslan av trygghet eftersom det skulle minska antalet brott. När det gäller brott mot personer så är ju invandrare kraftigt överrepresenterade och utan invandrare skulle brotten också minska betydligt med en mindre otrygghet som följd.

Taimour Abdulwahab invandrade till och växte upp i Sverige, närmare bestämt i Tranås. Självklart var det denna koppling som gjorde att utförde dådet här, något annat är inte särskilt trovärdigt att anföra. Jag förstår att du har svårt att förklara bort detta men när du trasslar in dig i massmördare från grannländerna osv så blir det rätt patetiskt. Muslimska självmordsbombare mitt i Stockholm är förstås något nytt och exotiskt, men det är ju det du förespråkar, den exotiska mångkulturen som skall berika oss med diverse tidigare okända företeelser.

J.K Nilsson sa...

Så här Vorben, Jag förstår inte varför jag skulle ha mer gemensamt med en anonym nationalist vid namn Martin som påstår sig vara svensk jämfört med den gemenskap jag kan känna med en norsk modellflygare som jag delar andra intressen med. Nationalismen förutsätter att jag skall ha en djupare eller bättre gemenskap med en Malmöit eller Värmlänning jämfört med en granne tio mil bort som kan dela vardagens vedermödor på samma sätt med avstånd till huvudort, sjukhus, m.m. Det är i mitt tycke inte primärt ett akademiskt dilemma. Det illustreras ytterligare av hur provocerad Martin blir av mitt resonemang, vilket ger honom rätten att stämpla mig som Oikiofob vilket är ett begrepp som skall beskriva mitt förhållningssätt till min nation och kultur. Men jag känner inte alls att jag ägnar mig åt ett masochistiskt självhat för att utplåna den egna värdegrunden, tvärtom tycker jag att jag blir utvecklad i min kultur om jag också tar åt mig andra influenser. Jag har inget emot att utvecklas, om jag inte tycker samma sak i morgon som jag tycker i dag, vilket är då problemet? Det skulle ha varit mycket mer intressant om Martin länkat till Wikipedias definition av Oikiofobi, vilken var den jag försökte resonera om. Den definitionen är mycket mer nyanserad och går att diskutera kring men nu valde Martin intressant nog Metapedias…

Men om något är så luddigt så att den som skall känna sig träffad inte kan göra det, vilken mening har då en vid ”Verklig” definition

Ja det finns en poäng i att försöka vara någorlunda stringent i att beskriva befolkningsgrupper men jag och många med mig försöker diskutera befolkningsgruper utefter statstillhörighet. Det är intressant hur du drar upp Palestinier som exempel, där har den befolkningsbeskrivningen fått beskriva folk som numer beskrivs som Jordanier, israeler, m.m. Just nu så verkar beskrivningen Palestinier vara de som inte har någon statstillhöriget vid östra medelhavet, strunt samma om dom är kristna eller muslimer det skulle lika gärna kunna vara Egyptier, Israeler, Jordanier eller Libaneser men eftersom dom bor på i princip statslöst territorium och saknar medborgarskap i nyss nämnda stater så är dom rätt och slätt palestinier. Så vad ger oss begreppet Palestinier egentligen utöver den beskrivningen jag gav?

Rysk prägel på Stockholm skulle röra mig ett dugg i ryggen om det var så att Stockholms kommun bygger lökkupoler på stadshuset, håller rysk-ortodoxa högmässor och gör Sergels torg ännu större och ödsligare. Varför ens fråga en sådan fråga? Vilken sorts åsikt har jag om ett starkt Ryssland och vårt försvar skulle jag ha som innebär en inkonsekvens med uppfattningen om ett Stockholm med Rysk prägel? Och ja hur administrationen av Sverige går till är av underordnad betydelse så länge den sker i enlighet med den svenska grundlagen. Om vi svenska medborgare är överens om det så kan vi låta folkomrösta om landet mellan Lule älv och Torneälven bli ett eget land som i sin tur kan i överenskommelse med Finland anslutas till Finland. Det som binder oss i Sverige samman tycker jag skall vara respekten för den svenska grundlagen, inte någon abstrakt exklusiv samhörighetskänsla mellan Tornedalingar, Älvdalingar och Kiviksbor.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Vorben, Sverige anno 1600 var ett annat land jämfört med Sverige år 1750 och år 1750 var helt olikt år 1900. Hur skulle du kunna hejda utvecklingen mellan år 1900 och 2050. Språket har ändrat sig, både uttalsmässigt men också ordbetydelsen och skrivreglerna. Traditioner har kastats ut, traditioner har kommit i stället och traditioner har också varit modeflugor. Det franska inflytandet på Sverige under 1700-talet färgade staten Sverige på ett visst sätt, 1800-talets Tyska och brittiska inflytande ett annat och det amerikanska inflytandet har ytterligare påverkat Sverige efter andra världskriget. Vilket Sverige föreställer du dig som din förebild år 2160? Att det kommer att finnas en svensk kultur år 2160 är obestridligt så länge staten finns kvar för vi talar väll inte om en finsk kultur år 1780 när Finland tillhörde Sverige?

Självklart skall vi kunna historia men att låta vår historia färga vår framtid är lika dumt som att säga att Europerna måste vara tacksamma mot serberna för att dom förlorade slaget mot turkarna på trastfälten för 700 år sedan. Min syn på språkminoriteter är att de skall ha rätt att tala sitt språk, är de tillräckligt många så skall de kunna tala med statens funktioner på sitt eget språk. Varken mer eller mindre. Frågan om ryssar i Baltikum tycker jag är lite väl magstark att moralisera över. Ryssar har deporterats till Baltikum för att förryska de baltiska republikerna men det innebär inte att dessa nu måste bli balter. Vilka är det som har skyldighet att ge dessa människor tak över huvudet, ett Ryssland som inte ville ha dom eller ett Estland som inte nu vill veta av att dom? Varför inte acceptera att det bor en stor rysktalande majoritet i Baltikum, låt dessa tala ryska, låt dom bli medborgare i sina länder. Tala med dom likt moderna stater talar med sina medborgare och ge inte efter för den storryska politiken i Ryssland. Det är precis lika dumt som när dårar i Malmö ger sig på judar för vad staten Israel gör. Stifta lagar om att människor inte får ha dubbelt medborgarskap ifrån ett visst datum, likt vi har i Sverige. Om en rysktalande söker ryskt medborgarskap i framtiden så skall denne kunna få sitt lettiska pass indraget. Vill staten Ryssland att en viss person i utlandet skall vara rysk medborgare så är denne hänvisad till Ryssland för uppehället om nu Ryssland vidhåller en skyddsmaktspolitik över ryssar i utlandet.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Martin, hur kan du veta vilken min nation är, varför anser du dig kompetent att bedöma att jag förnekar existensen av min nation? Det är det jag vill veta och hur skiljer du det ifrån viljan att utveckla? Du tycker inte själv att Scruton är patroniserande i den beskrivning som görs på Wikipedia i den infantilitet som kännetecknar en ”Oikiofob” eller att Scruton anser att det går att fastställa en individs egentliga nation eller kultur? Jag talar om att vi (våra 1800-tals antropologer) i främst de västra delarna av centraleuropa försökt hitta giltiga definitioner av nation och kultur, resultatet har varit ett ganska digert material men resultatet efter bearbetning har varit magert. Så varför klampar en filosof in på antropologins område och får så stor betydelse?

Ja, jag skrev kommunalt självstyre. Jag skrev inte federalism. Kommunalt självstyre handlar om cykelvägar, bygglov för verksamhet som inte rör riksintresse, parker, m.m. Invandringspolitiken är inte ett område för kommunalt självstyre, lika lite som utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken är föremål för kommunalt självstyre.

Och återigen, om nu arbete som städare och kock inte är till någon nytta för staten Sverige. Varför skall vi tillåta dessa yrken och nu dessutom subventionera dessa genom skattelättnader? Självklart bidrar städaren på fabrik för solceller till solcellernas utveckling. Varför skulle fabriksarbetarna lägga tid på att städa när de skulle kunna bygga solceller. Städare på universitet och högskolor bidrar till att forskare och studenter kan arbeta med det som utvecklar istället för att städa. Varför skulle en professor bära ut återvinningspapper när denne kunde lägga tiden på att studera hur vi skulle kunna återvinna dessa fibrer fler gånger. Varför skulle dessa människor lägga ned tid på att ställa iordning käk när de kan leja bort det arbetet och arbeta med att skapa något som de faktiskt är utbildade och uppbär lön för. Och förresten så har det varit så på mina arbetsplatser att städare har haft högre lön än de som är anställda för att göra jobbet på arbetsplatsen, är det ett tecken på att städare inte bidrar produktivt? Undanträngningseffekt… Varför skulle etniska svenskar vara skyddade ifrån konkurrens, tror du att jag känner det minsta för vem som får ett jobb eller vem som blir utan? Vill vi ha jobb så får vi skaffa oss förutsättningar för det. Varför skulle svenskar, som är priviligierade med möjligheten till utbildning, ens bli upprörd för att en invandrare, som inte har samma möjlighet till utbildning, tar ett mindre kvalificerat arbete?

Källa? Dels sade jag att genomsnittet inte säger något om spridningen men genomsnittet ger en fingervisning om hur det ser ut så du får gärna ange en källa till att det stora flertalet inte får ett ”riktigt jobb” för att det skall vara meningsfullt.

Så vad skulle en gärningsmansidentifikation i media då egentligen uträtta? Menar du på fullaste allvar att vi skulle vilja minska invandringen om vi lyckats sovra bland alla kungörelser om begångna brott och då identifiera den överrepresentationen av invandrare i förhållande till populationens storlek? Räcker inte att det brottsförebyggande rådets undersökningar diskuteras i media?

Den Tranåsiske självmördaren flyttade till England och radikaliserades där. Skulle han bott kvar i Tranås så hade förmodligen ingenting hänt. Men då hade vi inte fått det exotiskt spännande med självmordsbombare i Stockholm så vad är alternativet? Förbjuda utflyttning till England då det tydligen finns en grogrund för dessa vansinnigheter där? Du fyller föresten på floskeltoppen för väldigt obehagliga personer, snart är det Bingo på NS-brickan.

En väldigt produktiv kväll, jag har lagt minst fyra timmar på att diskutera nationalism och säga emot en medlem ur de ”nationella” i Sverigedemokratklädsel när jag lika gärna kunnat producera ett inlägg om vår nya försvarsminister och haft tid till att läsa in mig för ett annat inlägg…

J.K Nilsson

Anonym sa...

Tack för du tog tid att svara! Ser att du har mycket att skriva.
Jag var medvetet vag och insinuant i mitt första inlägg eftersom jag hoppades att du skulle lägga ut texten och fördjupa dina tankar. För det första vill jag säga att jag inte vill anklagar dig för oikofobi. Jag har säkert mer gemensamt med Martin än med dig vad gäller politiska åsikter men jag har en del invändningar mot hans argumentation och vill därför inte att mina inlägg ska ses som något stöd till hans inlägg. Det är en sak mellan er två.
Det som fångade mitt intresse är en del saker i din argumentation som återkommer på många ställen i debatten och som jag har svårt att se giltighet i. Min synpunkt är att nationalitet eller, om man så vill, etnicitet är en av de mest fundamentala delarna av en människas identitet. Den formar vårt sätt att se och tänka, vårt sätt att uppfatta omvärlden, rätt och fel, gott och ont. Den formar också sättet vi ser på och interagerar med andra människor. Detta ligger på en så fundamental nivå att vi oftast inte är medvetna om det. I synnerhet är det så i Sverige där vi av något skäl verkar uppfatta våra kulturella särdrag mycket diffust om vi ens är medvetna om dem. Det krävs här att jag inte anser att kulturer är något som med lätthet kan jämföras eller rangordnas och jag därför inte menar att svensk kultur är överlägsen.
Jag menar att man måste erkänna den vikt som kultur och etnicitet fortfarande har för oss och hur svårt det blir att hantera och förstå världen om vi tar bort detta. Jag menar att om vi säger att adjektivet ”svensk” numera ska anses sakna värde eller innehåll så får man faktiskt löpa linan ut och säga att landet Sverige inte existerar utan endast en rent administrativ zon med ett visst regelverk. Om man inte erkänner att det faktiskt finns något som förenar en Luleå-bo med en Kiviks-bo i högre utsträckning än med en Bagdad-bo så stöter man på ett flertal problem.
Om man hypotetiserar lite och hårdrar dina åsikter så skulle alltså en stor mängd ryssar (eller människor fån det administrativa området Ryssland) kunna flytta till Stockholm. Vad jag kan läsa så är du för en fri rörlighet för människor och inte ställer dig varken positiv eller negativ till invandring. Låt oss säga att man efter 20 år är så pass många att det vardagliga språket i dessa områden är ryska. De offentliga kulturella yttringarna är nästan uteslutande rysk-ortodoxa. Den regerande åsikten hos majoriteten är att man bör utträda ur Sverige (eller den administrativa zonen Sverige) eftersom man inte kan förlika sig med vissa delar av den svenska grundlagen. Man önskar därför ändra gränserna för det administrativa område där den svenska grundlagen gäller. Jag undrar nu om du har något invända mot att så sker? Märk väl att jag INTE diskuterar plausibiliteten i detta scenario utan giltigheten i principerna om stor invandring, avsaknaden av svensk kultur och särart omfattad av befolkningen i det geografiska område som utgör dagens Sverige samt att individer oavsett härkomst har lika rätt att bosätta sig i och delta i beslutsfattandet i Sverige. Jag skulle inte acceptera detta och det är denna problematik som uppstått i såväl baltstaterna som Israel-”Palestina” (jag tycker inte att detta är att moralisera, jag försöker bara se analogier). Ett annat exempel är Tibet där man under flera decennier genomfört en kineseringsprocess med en massiv inflyttning av han-kineser. Kan du kommentera denna process?

J.K Nilsson sa...

Vorben, också etnicitet är något svårfångat. Mig veterligen så talar vi om åtminstone tre olika skolor för hur vi skall kunna definiera och operationalisera etnicitet. Var snäll och skyll inte på akademiska tillkortakommanden, det är möjligt att verkligeten är svårfångad men omöjligt är det inte. Dessa tre skolor har tre helt olika synsätt på etnicitet, även om vi är helt

Min poäng när det gäller etnicitet är att det är hart när omöjligt att fastställa gränser för en viss etnicitets utbredning, vi tvingas i praktiken till att använda statsgränser för att kunna hantera den här osäkerheten. Hur nära en norsk kan en älvdaling bli utan att upphöra vara svensk? Hur nära norsk kan en bohuslänning vara utan att upphöra vara svensk, kan en tornedaling överhuvudtaget vara svensk och var skiljer sig en skåning ifrån en dansk som i sin tur skiljer sig ifrån tysk? Det var därför jag nämnde den norska modellflygaren men vi får inte förväxla det här resonemanget med argumentationsfelet ”Fallacy of Gray”. Det innebär också att vi måste vara ärliga och erkänna etniciteten som en föreställd gemenskap, vilket gör att en Tornedaling kan känna större samhörighet med en stockholmare jämfört med en Helsingforsare men vi får inte heller förkasta tanken på att det också kan vara tvärtom. Det är det här som gör det omöjligt att sätta stämpeln Oikiofob på någon annan än sig själv. Var någonstans i gråskalorna befinner vi oss? Ligger den som kritiserar någon för Okiofobi nära en gräns samtidigt som den anklagade befinner sig långt borta närmare den andra gränsen?

Den rimliga och rättvisa lösningen på detta är att betrakta staten som en administratör och landet som en administrativ yta. Detta innebär också att den som är villig att underkasta sig svensk grundlag också är medborgare i staten Sverige. Vi behöver inte blanda in någon annan föreställd gemenskap än denna gemenskap.

Som ledning av mina tidigare kommentarer om bl.a. Quebec och närmare i tid kommentaren om norra Norrbotten så finner jag inga som helst problem med secession/separatism så länge vi har mekanismer för ett fredligt delande. Dvs folkomröstningar med inslag av subsidiaritetsprincipen, den som är närmast berörda har störst inflytande. Däremot tycker jag rent pragmatiskt att det här för mycket arbete i onödan. Att dela stater är inte snytet ur näsan och vi har exemplet med Quebec som en ledstjärna i hur jag anser att vi skall arbeta med att kraftfullt inkludera minoritetskulturer i områden där dessa kulturer de facto är i majoritet. I hela staten skall det finnas ett inkluderande av de minoritetskulturer som finns på ytan. Vi har sett hur detta är en framgångsrik väg till fred, exemplet Quebec nämndes nyss, Vi har federationer såsom Ryssland, Indien, m.fl. som andra. Vi har ett mer intrikat system för att hålla sams mellan folkgrupper såsom den Schweiziska konstitutionen, fredsavtalet i Bosnien och Libanon innan de blev en syrisk bricka i maktspelet, m.m. Vi har lösningar med autonomi som Åland har i Finland. Allt det här innebär att vi inte hamnar i att dela stater.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Jag kan dock inte förstå aversionen i att stater delas eller upphör att existera. Just Kinesifieringen av Tibet är ju en följd av den nationalistiska synen att om ett område har en majoritet av en viss etnicitet så är det den etniciteten som skall definiera staten, alltså nationalism. Innan nationalismen vann fotfäste så använde man kolonialiseringen som en funktion för att utsträcka statens överhöghet över andra territorier. I fallet Tibet försöker man i efterhand legitimera en militär invasion följt av ockupation med nationalismens udda idéer om rätten till en yta. Kina begår också brotten att tvångsförflytta folk till ockuperat område, dubbelt fel. I folkrätten får du inte befolka en yta du ockuperar och du får inte heller deportera dina medborgare. Skulle vi inte ha nationalismen som ledstjärna så skulle vi inte heller ha den kinesifieringen av Tibet. Innan synen på nationalism uppstod så gjorde den svenska kungen svenskar av danskar – skåningar och ålade dom att betala skatt till Stockholm i stället för Köpenhamn. Samma resultat men till en mycket mindre kostnad.

J.K Nilsson

Anonym sa...

"Jag kan dock inte förstå aversionen i att stater delas eller upphör att existera." För vad har vi då ett försvar?
Din argumentation om Tibet är något luddig. För det första ska man påpeka att det pågår en omfattande frivillig inflyttning av han-kineser i Tibet understött av ekonomiska initament från den kinesiska staten. Är denna inflyttning bra, dålig eller neutral enligt din åsikt?
"nationalismens udda idéer om rätten till en yta" om en majoritet av befolkning utgörs av en etnisk grupp, även om den är nyinflyttad, så tycker jag knappast det är en "udda idé" om dessa omformar samhällslivet och kulturen inom området så att det överensstämmer med deras, till skillnad från den tidigare majoritetens, kultur och sedvänjor.
Du refererar också till grundlagar och folkrätten men dessa är ju helt relativa begrepp och kan ändras mycket snabbt och äger dessutom sin giltighet genom sig själva. Att den nuvarande grundlagen är grundlag är ju för att den uppfyller de kriterier som stipuleras i lagen vilket i sin tur baseras på den politiska makten. Om den politiska majoriteten ändrar grundlagen så kan man helt ändra både den och vilka som omfattas av den. Detta helt oberoende av nationalstaternas reella befintlighet.

J.K Nilsson sa...

Vorben, en försvarsmakt är bara en del av försvarspolitiken som i sin tur är en del av en staten säkerhetspolitik. Försvarsmaktens funktion beror alltså på hur staten väljer att maximera säkerheten för sina medborgare. Om nu staten i sin inrikespolitik eller utrikespolitik väljer att avträda områden eller ge dom långtgående autonomitet har inget att göra med försvarsmakten att göra.

Så frivillig tror jag inte att inflyttningen till Tibet är. Snarare för Kina en kolonisationspolitik, alltså att man t.ex. skattebefriar kolonisatörerna eller ger dom andra förmåner. Men enligt internationell rätt så är kolonisation förbjuden och det tycker jag är ett första steg i diskussionen. Som andra steg så anser jag inte att andra stater skall ta sig rätten att bestämma t.ex. skattepolitik i en annan stat. Å tredje sidan är jag väldigt kluven till Tibet, en dynastisk religiös diktatur. Om den staten förändras så ser jag enbart positivt på det, å fjärde sidan tycker jag inte att andra stater skall lägga sig i andra staters inre affärer på det sättet.

Jag tycker att staten i sig skall vara neutral, konflikter har uppstått och kommer att uppstå därför att staten inte varit neutral utan ett verktyg för en etnisk grupp att utöva makt över en annan. Nyttan att dela en stat så att en etnicitet i majoritet skulle kunna ha någon form av hegemoni är gammalmodigt när man tidigare sökte legitimitet för styret utifrån etnicitet. En stor del av våra stater är multietniska och där har man som sagt löst statsbildningen genom federation, autonomi och liknande. Staten består men vad befolkningen gör ändras ifrån exempel till exempel. Ryssland är ett gott exempel på hur man har löst en statsbildning över ett stort område med olika folkgrupper på ytan, vi har autonoma regioner, delstater, m.m. men alla är medborgare i staten Ryssland.

En grundlag gäller alla medborgare med några få undantag och det gäller de som är anställda av staten för att garantera statens funktioner. I Sverige och stater med representativ demokrati har man valt en tröghet för att ändra i grundlagarna. Vilket medger tid för att skapa opinion och policyförändring. Länder med mer direkt demokrati har folkomröstningar och där brukar det vara så att ett förslag måste vara riktigt bra för att kunna dras igenom. Oftast är det också missnöjesröstning mot sittande parti när i kommer till folkomröstningar. Så att så lätt skall vi inte avfärda grundlagar som flyktiga.

Men hur skall vi annars göra? Nationalstaten är hyfsat modern som idé och dessutom också beroende av det folkliga stödet.

J.K Nilsson

Martin sa...

Hög brottslighet=högre otrygghet. 100% av våldtäkterna begicks av invandrare vilket innebär att utan invandrare hade 0 våldtäkter beåtts. Utan våldtäkter och andra brott (oavsett gärningsman) ökar tryggheten. Vad i detta är det du inte förstår?

Tranåsbon var invandrad muslim från Irak som radikaliserades hos andra invandrade muslimer i England. På grund av att han invandrat till Sverige utförde han dådet här. Utan invandring hade han inte kommit hit och utan invandring till England hade han inte kunnat radikaliserats där. Vad är det du inte förstår?

Dessutom, om det nu är England som är farligt, varför har detta aldrig inträffat förut och var det en slump att det "råkade" vara en muslim?

Dina uttlanden om NS-brickor och "nationella" klingar väldigt falskt när du ägnar så mycket energi åt att angripa mig för att jag undlät mig att kalla dig oikofob. Att du dessförinnan bett mig dra åt helvete och kallat mig för troll mm visar tydligt för alla att du är en hycklare av stora mått.

J.K Nilsson sa...

Så där ja Martin, du vill alltså försöka göra människor ännu mer otrygga eller hur skall vi tolka ditt resonemang. År 1970 dömdes omkring 300 000 människor för brott. Under 2000-talet har antalet dömda för brott pendlat mellan 110 000 till 130 000 per år. Skulle vi haft en brottsrapportering så skulle de nationella nyhetskanalerna ha rapporterat om dryga 800 dömda om dagen år 1970 fram till mindre än 400 om dagen i dag. Jag tror nog många skulle anse att samhället blir tryggare med en sådan rapportering.

100 % av våldtäkterna utförs av invandrare, vilken statistik stödjer du dig på då?

Angående radikalisering i England så kanske den engelska polisen skulle kunna göra ett bättre arbete och de engelska politikerna skulle kunna göra något åt att de har en radikalisering. Och försök inte skylla radikalisering på invandring. RAF i Tyskland var helylletyskar som radikaliserats. Röda Brigaderna var Italienare som radikaliserats. Anders Bering Breivik radikaliserades i Norge. Vi har våra egna radikaliserade ollonskallar som inte drar sig för att mörda svenskar. Men visst nej, när det gäller våra egna inhemska brottslingar så är det ett läge vi måste gilla.

Ja, jag raljerar hemskt gärna när du är så duktig att raljera om ”Kulturberikare” precis samma argumentation som ”de Nationella” använder för att nedvärdera en positiv uppfattning om invandring. Jag tror nog omgivningen har sin uppfattning klar om vem som egentligen är hycklaren här…

J.K Nilsson

Martin sa...

Ja, väljer man att titta på antalet dömda så kan man få de siffrorna du nämner. Det vanliga är dock att se till antalet anmälda brott och där har vi haft en i princip konstant ökning hela tiden. Jag förstår inte varför du envisas med att blanda in media!? Visa var jag sagt att jag vill ha en högre grad av rapportering! Dessutom är det, som jag sagt flera gånger men som du förstås inte tar till dig eftersom det inte gynnar din sak, så att det är långt ifrån bara brottslighet som avspeglas i den allmänna (o)trygghetskänslan. Om vi tar Janne J och Ilmar R t.ex. som blir kraftigt ifrågasatta och kritiserade på gatan. Tror du en sådan händelse där hårda ord och dolda hot skapar otrygghet hos de som kanske tvingas leva med detta nära inpå sig varje dag? Ja, självklart. Anmäls det och syns i någon statistik? Nej, självklart inte.

"100 % av våldtäkterna utförs av invandrare, vilken statistik stödjer du dig på då?"

Se på filmen!!

Jag skyller inte radikalisering på invandring. Jag skyller förekomsten av islamistisk radikalisering samt det faktum att vi haft vårt första fall av självmordsbombning i Sverige på invandringen. Återigen gör du tankefelet att två fel gör ett rätt. Ska vi acceptera och rycka på axlarna åt muslimsk extremism bara för att det tidigare i historien förkommit andra sorters terrorextremister?

Ditt sista stycke är helt obegripligt...jag kallar dig för något, du går i taket. Sedan kallar du mig för saker och då är det helt ok. Känns onödigt att kommentera mer om den saken.

J.K Nilsson sa...

Martin, är det något som jag inte orkar med så är det ”Argumentum ad Youtube”. Vi skall alltså titta på några väl valda invandrare är bråkiga samtidigt som vi skall försöka titta på sveriges mest klavertrampande kommunalpolitker som stöd för din arguemntation? Eller så skall vi titta på ett anförande i svenska riksdagen, du är väll skrivkunnig och kan formulera dina egna åsikter och referat av andra?

Mitt tjat om media? Låt mig då gå tillbaka till meddelande med TNR: 161120 i April och citera ett stycke där du svarade mig om otryggheten i Sverige:
Du påstår att otryggheten inte skulle vara mer utbredd idag än för 50 år sedan, trots att sådana här saker i princip aldrig inträffade då;

http://www.skanskan.se/article/20120413/MALMO/704139963/1004/-/gamla-kvinnor-bestulna

I Oslo talar man mer öppet om gärningsmännens ursprung istället för att vitpixla och vilseleda som media oftast gör i Sverige.

http://www.youtube.com/watch?v=evtwNVZXDYk

Det finns ju ingen anledning att tro att Sverige avviker radikalt från detta. Att otryggheten som främst kvinnor känner för att gå ut efter mörkrets inbrott har ett samband med de senaste årens invandring kan alltså inte förnekas.


Observera att du mitt i stycket talar om hur ”media” vitpixlar och vilseleder i Sverige och att jag därför inte skulle kunna inse hur otryggt det blivit i Sverige.

Hur skulle Islamisk radikalisering vara en följd av invandring, skiljer den radikaliseringen emot den radikaliseringen vi ser av de som ansluter sig till bl.a. AFA eller element ur ”Vit Makt” rörelsen vars medlemmar i Sverige beräknas kosta samhället 2 miljoner kronor om året. Lyckligtvis finns det människor och kommuner som sätter av pengar och sammarbetar med organisationer som verkar för att minska utanförskap och radikalisering.

Och nej, om du tidigare följt med i diskussionen så har du sett att jag i högsta grad inte rycker på axlarna åt brottsliga fenomen, tvärtom är det ju du som rycker på axlarna åt inhemska svenska brottslingar. Så här skrev du den 11 April Klockan 09:02 som svar när jag anförde svenska mördare:
Engla och andra som drabbats av svenska gärningsmän skulle nog tyvärr ha drabbats oavsett. Skillnaden är ju att här har vi inget val, annat än att begå kollektivt självmord eller låsa in alla män.
Dagen efter klockan 08:44 skriver du följande:
Jag säger inte att vi skall acceptera brottslighet, men man måste samtidigt vara lite realistisk och inse att brott alltid kommer att inträffa. Det är otroligt naivt att tro att vetenskapliga analyser och kunskap förhindrar att brott sker. Återigen, vi har med människor att göra.

Avslutningsvis så kallar jag dig ingenting, jag insinuerar att du utrycker dig som en obehaglig människa. Varför skulle du ens vilja använda epitetet ”Kulturberikare” i en seriös debatt?

J.K Nilsson

Martin sa...

Vad spelar det för roll att det är en länk till Youtube? Eller ok...du trodde jag hittade på, jag ger dig en trovärdig källa och då är det helt plötsligt fel på formatet (Youtube). Godtar du en tidningsartikel?

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/

"Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere."

Ska bli intressant vad du hittar på för undanflykt denna gång.

Du missförstår mig (medvetet?) förstås. Jag har inte talat om medias påverkan på tryggheten, det handlar snarare om egna, kamraters eller anhörigas upplevelser. Min kommentar om vitpixling handlade snarare om att det var uppfriskande att se ett reportage från vårt västliga grannland där man inte hymlar med det faktum som framgår i citatet ovan. Just vitpixling är ett känt sätt för media att dölja det faktum att en gärningsman är mörkhyad.

Islamsk radikalisering är svårt om vi inte har några muslimer, eller hur? Vi har ju ökat antalet muslimer i Sverige från några tusen på femtiotalet till flera hundratusen idag, pga invandring. Du kan ju inte på allvar hävda att vi hade haft självmordsbombare, tveksamma källarmoskéer och judehat i Malmö utan den massinvandring från muslimska länder som vi haft de senaste 30 åren.

Beträffande den rapport du länkar till så är den intressant på många sätt. En aspekt, som du säkert inte uppmärksammat, är det märkliga faktum att forskarna väljer att nämna "vit-makt miljön" som exempel när denna nästan är helt död i Sverige. De som borde utgöra exempel är naturligtvis de kriminella gäng fulla av invandrare som existerar i vårt land. Black Cobra, OG, Bandidos, HA osv är numera till största delen bemannade av personer med invandrarbakgrund.

Ta en titt här t.ex.

http://www.expressen.se/nyheter/de-styr-gangen-i-sverige/

Så tack för länken och att du tog upp denna undersökning. Tyvärr bet den dig i svansen eftersom den istället blev till ett argument för mig, mot dig själv.

J.K Nilsson sa...

Nä Martin, min aversion mot Youtube grundar sig i att jag inte ids titta på en film när den jag diskuterar med inte tycker det är viktigt att kunna formulera sin åsikt. "Titta på filmen" är inte ett schysst svar på en fråga. Dessutom tenderar jag tycka bättre om media med ansvarig utgivare, visserligen kan det publiceras sådant på Youtube men när jag får en youtubelänk eller en annan källa som hänvisning till en minimalt formulerad åsikt så jasså....

För det första vad är en överfallsvåldtäkt? Det jag har kunnat luska ut genom att "googla", läsa tidningsartiklar och annat så innebär det det är en våldtäkt som utförs av en för offret okänd förövare. Jag har inte hittat eller fått någon officiell definition presenterad trots att invandringsmotståndare har använt begreppet i åratal. En definition som jag sett användas av norsk polis i media är "Hot eller utövande av grovt våld", vilket gör begreppet en smula förvirrande. Kan man utöva en våldtäkt utan att hota eller räcker lite milt våld utan hot? Lite sifferexercis, de första tre månaderna år 2012 begicks 76 våldtäkter eller våldtäktsförsök i Norge, observera att det inte är domar eller det faktiska antalet förövare, likväl att det inte är fastställt 41 st enskilda förövare. Första kvartalet 2012 var tydligen en ökning ifrån föregående kvartal med 70 % så på en höft så talar vi om ett ungefär femhundratalet anmälda våldtäkter samtidigt som vi skall fokusera på 41 st våldtäkter som vi inte är klar över dess innebörd. Så varför är det så viktigt att fokusera på "Överfallsvåldtäkter" när det fått av norsk polis är en synnerligen vag definition?

Den norska polisen anger att överfallsvåldtäkt är en sociologisk ideal/huvudtyp av fyra huvudtyper av våldtäkter: "Det understrekes at det med ”idealtyper” ikke henvises til noe normativt, men til rendyrkede og forenklede modeller av former for samhandel. Her er det konkrete mangfoldet av detaljer fra virkelighetens relasjoner fjernet og stilisert." Vi talar alltså om något som, slarvigt burkar benämnas, är av akademiskt intresse. Rapportens författare problematiserar över idealtyperna: "Er det grunnlag for å kalle alle voldtekter for nesten-drap eller er dette i mange tilfeller misvisende? Det kan sågar hende at andre voldtektstyper, for eksempel relasjonsvoldtektene, er vel så voldelige og farlige som overfallvoldtektene. I sitt försök till definition anger rapportförfattaren att en överfallsvåldtäkt i princip sker "ifrån klar himmel". Det finns ingen relation mellan offer eller förövare, det saknas ett beroendeförhållande mellan offer och förövare och våldtäkten sker inte i direkt samband med en fest. Med tanke på övriga idealtyper som dessutom innehar ett stort mörkertal, polisen uppskattar att våld inom familjen anmäls inte i 85 till 95 % av fallen, så talar vi om en våldtäktstyp som saknar särskiljande drag av våldsamhet, en typ som har stor anmälningsbenägenhet. Vi talar alltså om en akademisk våldtäktstyp.


Det var ju synnerligen dumt att samtidigt som du skriver hur otryggheten ökar i samma andetag som du beskyller media för att mörka gärningsmannens ursprung, ungefär som att du vill beskylla media för att otryggheten inte är så stor som du anser att den bör vara. Men Ok, det är du och dina bekanta som anser att otryggheten har ökat. Är det kopplat till hur stor otryggheten faktiskt skulle vara?

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Mitt syfte med att presentera den rapporten var att trots den ringa mängd "Vit Makt"-människor och i den gruppen borde det finnas ett ytterst fåtal våldsverkare är att visa kostnaden per radikaliserad individ är stor och det dessutom sker radikalisering av andra än invandrare. Det är inte att bita sig i svansen, snarare är det du som tycker att den ger dig stöd som jag blir av med, jag har aldrig argumenterat emot överrepresentation men jag argumenterar emot den "lösning" som du representerar. Du kommer dock inte ifrån den genom din åsikt om kvotflyktingar på plats så.

Islamisk radikalisering sker även bland konvertiter och är sålunda oberoende av invandring, jämför med t.ex. svenska helyllemänniskor som radikaliseras av olika anledningar.

J.K Nilsson

Martin sa...

Det känns som att denna diskussion nått vägs ände, särskilt som du mest ägnar dig åt att bemöta små detaljer i hur jag skriver snarare än sakfrågorna. Det visar med all önskvärd tydlighet att du inte har några vettiga argument i sak att komma med och hela tiden tvingas till fördröjningsstrid och vilseledande manövrar.

T.ex detta med Youtube. Jag hänvisar till de senaste årens våldtäktsutveckling i Oslo och uppger en källa, ett inslag i norsk TV som råkar ligga på filmtjänsten Youtube. Det är ju inte Youtube i sig som jag hänvisar till utan det är ju bara ett medium för att lätt kunna ta del av filmklipp, i detta fallet ett nyhetsinslag där KÄLLAN är norska polisen. Du fattar inte det utan frågar igen efter källan. Självklart hänvisar jag återigen till filmen på Youtube. Vi fastnar i helt ovidkommande trams som saknar all relevans för sakfrågan, helt i linje med din taktik.

Din nästa dimridå och utläggning handlar sedan om att du inte kan hitta en exakt definition av begreppet överfallsvåldtäkt och du trasslar in dig en massa ordbajseri om vad som är våldtäkt osv osv. Är man normalbegåvad så kan man inse och förstå skillnaden mellan en våldtäkt som sker i hemmet, av någon man känner och att en överfallsvåldtäkt är något som sker utan förvarning från en helt okänd person. Du påstår vidare att det är ett begrepp som används av "invandringsmotståndare" när det i själva verket är ett begrepp som både vanlig media och BRÅ använder sig sig av.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tva-overfallsvaldtakter-i-halland

Du undrar varför det är viktigt att fokusera på just överfallsvåldtäkter. Självklart är det det för att diskussionen handlade om otrygghet, otrygghet att vistas ute. Överfallsvåldtäkter, personrån, misshandel osv är de brottstyper som bidrar till denna otrygghet, jag valde ut en som exemempel, det betyder inte att jag FOKUSERAR på den.

Otryggheten i sig har ju inget att göra med gärningsmannens ursprung, som jag redan sagt en gång. Att media många gånger vitpixlar och döljer sanningen när det är invandrade gärningsmän trodde jag alla visste vid det här laget. Googla vitpixling och presentera resultatet som bilder så får du mängder av exempel på detta.

Vad gäller fler kvotflyktingar vs dagens system så vill jag givetvis också minska den totala mängden. Det finns andra, mer pragmatiska och realistiska saker som man bör göra först och främst. T.ex att åldersbestämma "flyktingbarn". T.om. etablerade politiker inom sjuklövern verkar ha insett detta helt rimliga förhållningssätt.

http://www.dn.se/debatt/unga-man-over-18-ar-ska-inte-behandlas-som-barn

De reaktioner som kommit på detta är i många fall helt sinnesförvirrade och visar tydligt hur barockt debattklimatet är i Sverige när det gäller sådana här frågor.

"Islamisk radikalisering bland konvertiter".. haha, du är verkligen desperat nu! =)

J.K Nilsson sa...

Ja Martin, diskussionen var dödfödd ända ifrån början då vi totalt saknar gemensam grundsyn på problem och lösningar. Vad jag inte förstår är hur man kan koppla invandrarbrottslighet med nationalism. Jag förstår inte hur man kan diskvalificera integration till förmån för assimilation. Jag förstår inte heller vad en svensk identitet är, hur den uppstår och varför alla svenska medborgare måste följa Sverigedemokraternas syn på svenskhet utan att kunna förstå vad det är för något. Jag hade hoppas på en diskussion om dessa bitar, istället får vi en vägg av propaganda om hur hemska invandrare är och vad ”otryggt” samhället har blivit p.g.a. invandringen.

Men låt gå, fortsätter det kriminalteoretiskaresonemangen.

Låt oss rekapitulera din Argumentum ad youtube med början på din kommentar 16 april 11:20 ”I Oslo talar man mer öppet om gärningsmännens ursprung istället för att vitpixla och vilseleda som media oftast gör i Sverige.

http://www.youtube.com/watch?v=evtwNVZXDYk

Det finns ju ingen anledning att tro att Sverige avviker radikalt från detta. Att otryggheten som främst kvinnor känner för att gå ut efter mörkrets inbrott har ett samband med de senaste årens invandring kan alltså inte förnekas.


Här läser jag bokstavligt talat innantill att du hävdar att man i Norsk media talar mer om ursprung och inte försöker dölja gärningsmännens ursprung såsom du hävdar att man gör i Sverige och att vi därmed skulle ha ökat otryggheten i samhället. Svensk media skulle alltså ha en ”skuld” i att jag inte tycker att otryggheten skulle ha ökat. Som referens har du en Youtube-film, oklart vad den filmen speglar. Jag anser att du är så pass ärlig att du tycker att den filmen skulle kunna styrka ditt påstående om skillnaden mellan norsk och svensk media, vilket inte föranleder mig till att kontrollera din källa. Jag är fullt medveten om att våra grannländers media talar om gärningsmännens ursprung i högre utsträckning än våra etablerade svenska medier, så återigen varför skulle jag ens göra mig omaket att titta på den filmen?

Då kommer plötsligt ditt påstående fem dagar senare klockan 22:15 om att 100 % av våldtäkterna skulle kunna undvikas om vi inte hade haft invandring. Här läser jag återigen innantill av vad du skriver, ingenstans tidigare hittar jag att du talar om att alla våldtäkter skulle begås av invandrare. I sig ett mycket kontroversiellt påstående så därför frågar jag den 21 april klockan 23:00 efter en källa till det påståendet. Som svar får jag: ”Se på filmen!!”, ett klockrent svar enligt Argumentum ad Youtube, en youtube-film skall alltså ersätta din förmåga att formulera åsikter. Därefter kommer en metadebatt om vikten att utrycka det man vill för att sedan använda källor för att styrka sina påståenden som tyvärr fortsätter. Det enda jag ber dig om är att formulera dina egna åsikter och använda källor för att styrka dessa åsikter. Skriver du inget om våldtäkter så förvänta dig inte att jag skall förstå att din källa skall handla om våldtäkter istället för medias rapportering av ursprung som jag förklarade den 23 april 21:01 att jag uppfattade det.

Kan du inte skriva rakt och tydligt så kommer vi obönhörligen att ”fastna” i att reda ut begrepp om vad du menar.

J.K Nilsson

Martin sa...

Förmodligen spelar du trög eller så har jag grovt överskattat din läsförståelse och förmåga att ta till dig enkla fakta och resonemang. Vi tar det från början, lugnt och fint.

Svara bara kort på den här frågan, ja eller nej räcker gott och väl.

Ökar otryggheten om en stad drabbas av ett antal överfallsvåldtäkter varje år?

J.K Nilsson sa...

Normalbegåvad om våldtäkter? Tyvärr, jag brukar inte praktisera våldtäkter och jag brukar inte heller frossa i brott begångna i samhället då jag inte har något ut av det och jag tycker inte det är intressant att aktivt leta stöd för om det är tryggare eller inte i samhället. Så i min föreställning så var överfallsvåldtäkt något extra bestialiskt där offren misshandlas svårare eller det finns andra omständigheter att skilja ut den typen av våldtäkt som extra obehaglig och otäck. Jag kan inte minnas att jag sett att media ens beskrev Hagamannens våldtäckter som överfallsvåldtäckter i någon större utsträckning. Man talade om en serievåldtäktsman som våldtog okända kvinnor utan att konsekvent använda begreppet ”överfallsvåldtäkt”. Däremot i diskussioner med invandringskritiska personer, på bloggar och hemsidor så fullkomligt frossar man i hur samtliga Oslos överfallsvåldtäkter skulle ha begåtts av invandrare.

Men tack för att jag satt mig in i begreppet och nu förstår jag att det är den typen av våldtäkt man menar när man anger att det är ”gena genom mörk park mitt i natten”-våldtäkt. Jag förstår dock inte varför den våldtäkten skulle vara extra obehaglig jämfört med t.ex. den festrelaterade våldtäkten som man talade om rapporten jag läste. Där blir offret våldtaget av en festdeltagare, känd eller okänd, som slagit följe med gärningsmannen till taxihållplatsen. Den våldtäkten blir inte klassificerad som en överfallsvåldtäkt och är den mindre obehaglig än en överfallsvåldtäkt? Vi kan också titta på våldtäkten som sker i hemmet (relationsvåldtäkten), en mycket vanlig våldtäktstyp som förmodligen är så mycket mer förnedrande och traumatiserande än våldtäkten som klassificeras som överfallsvåldtäkt. Eller varför inte ”Sårbarhetsvåldtäkten”, där gärningsmannen utnyttjar det faktum att offret inte fullt tillräknelig ur en rad olika synpunkter. Att fokusera på överfallsvåldtäkter för att visa på otryggheten i samhället är som att tala om vad farligt det är att flyga så att man skall förledas att tro att det är tryggare att köra bil mellan Malmö och Stockholm istället för att flyga samma sträcka. Det är farligare för en kvinna ur våldtäktssynpunkt att gå på fest och berusa sig, risken för festrelaterad våldtäkt är mycket större än överfallsvåldtäkten. Den festrelaterade våldtäkten var i Oslo ungefär 2.5 gånger så vanlig som överfallsvåldtäkten. Talar vi om puritaner som inte bevistar fester eller går på lokal, personer som inte står under förmyndarskap eller har andra sårbarhetsgivande laster och om dessa människor varken har eller haft ett förhållande samt att de inte har andra riskfyllda aktiviteter för sig så visst skulle jag kunna hålla med att otryggheten har ökat. Men jag tvivlar på att dessa änglalika människor existerar så i realiteten skulle ”Överfallsvåldtäkten” inte bidra till sådan stor ökning av ”otryggheten” i samhället att det skulle vara värt att använda som ett argument för att hindra invandrare att komma till landet.

Nä jag tänker inte göra ditt jobb, det jag sett av ”vitpixling” är när man försöker undvika att ett publicerande av ”pixlad” bild de facto pekar ut en gärningsman. De flesta människor i Sverige är trots allt ganska ljusa i hyn och om man t.ex. vill undvika att peka ut den mörkhyade spelaren i ett fotbollslag så är det naturligt att just ”vitpixla”. Vad skulle annars motivet att publicera pixlade bilder vara annat än att ge lite dramaturgi till texten? Det går utmärkt att rapportera om brottslingar utan att publicera bilder, vilket också görs ibland, men då blir det inte lika dramatiska reportage och förmodligen inte lika många läsare/tittare. Vilken skulle reaktionerna bli om detta skulle göras regelmässigt som alternativ till opixlade bilder? Skulle du klaga då på att medierna aktivt försöker förneka att invandrare begår brott?

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Och som svar på en rak fråga om otryggheten. Nej vi kan inte använda en variabel för att bestämma om otryggheten ökar. Verkligheten är mer komplex än så och innefattar fler situationer och händelser än bara våldsbrott.

För att knyta an till våldsbrott så hade vi
år 2009 lika lågt antal offer för (fullbordat) dödligt våld i samhället som år 1970 per 100 000 invånare . Bara för att antalet våldtäkter ökar innebär det inte per automatik att tryggheten i samhället minskar.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...

Ännu ett Buzzword, sjuklövern, bara det påhittet i nyspråk borde rendera i en reflektion om synen på politik men nåja. Jag skulle inte ta Staffan Danielsson som intäkt för någon slags insikt. Karln skall föreställa centerpartiets försvarspolitiker men ger sig mer än gärna in i olika slags debatter och har synnerligen fasta åsikter även om de inte alltid är grundade i fakta.

En nämndeman i migrationsdomstolen har skrivit om detta med åldersbestämning och där menar han att migrationsverket ofta skriver upp åldern på ensamkommande flyktingbarn efter medicinsk åldersbestämning om de hävdar att de är 17 år eller strax under 18 år då de medicinska metoderna för åldersbestämning har en felmarginal på över ett år. Fredrick Federly bemöter Staffan D förtjänstfullt. Ålderskontroll görs nu enligt socialstyrelsens riktlinjer så vad Staffan D efterlyser vet jag inte. Så vad var påståendet om ålderskontroll av ensamkommande flyktingbarn?

Om jag är desperat över att framkasta att Islam är en religion? Jag antar att du hört talas om Jihad Jane. Symptomatiskt nog så betraktas hennes radikalisering som konvertit som något resultat av ett psyksikt sammanbrott och en mental instabilitet. Förvisso ovanligt med kvinnlig jihadist men exemplet visar att det kan ända även om vi inte har en invandring. Papua Nya Guinea har exempel på radikaliseringar av konvertiter. Richard A. Falkenrath, Deputy commissioner for counterterrorism, New york police department vittnar om hur konvertiter i fängelset fortsätter sin radikaliseringsprocess efter frigivning: ” In addition, Islamic conversion and radicalization among the population in the prison system is a trend that may contribute to new threat emergence among the indigenous Muslim population. Within the prison system, inmates, seeking protection or prayer privileges, “convert” to Islam. Though most prisoners revert back to their original religion following their release from prison, a segment of the convert population continues their conversion process outside the prison. This process is aided and abetted by an imam/mosque network that guides recent parolees to particular mosques for employment, temporary housing and for some – international travel to the Middle East or South Asia for further indoctrination.”. För svensk del rapporterar ICT om 15 000 konvertiter i Sverige som följd av Lars Vilks karikatyrteckningar. Förvisso verkar konvertiterna stödjas av invandrande muslimer men det finns inget tecken på att det är ett nödvändigt villkor för konvertiter och radikalisering. Islam är en religion och likt utövare av andra religioner kan utövare av religionen Islam radikaliseras.

J.K Nilsson

Martin sa...

Har jag påstått att överfallsvåldtäkter är det enda som påverkar? Nej, självklart inte. Därför skrev jag också;

"Överfallsvåldtäkter, personrån, misshandel osv är de brottstyper som bidrar till denna otrygghet, jag valde ut en som exempel"

Du menar alltså att en stad som har tiotals överfallsvåldtäkter per år är lika trygg som en stat med noll överfallsvåldtäkter per år?

Det är absolut inte bara i de sammanhang hudfärgen kan identifiera gärningsmannen som vitpixling används. Begreppet har också kommit att bli ett samlingsbegrepp för alla typer av tillvägagångssätt för att dölja det faktum att det är en invandrare som begått ett brott. Andra exempel är att i tecknade illustrationer teckna förövaren med svenskt utseende, att använda påhittade svenska namn istället för andra utländska namn eller att ha profilbilder föreställande typiskt svenskt utseende istället för t.ex. ett afrikanskt utseende. Är du intresserad av att lära dig mer om verkligheten omkring dig så kan du ta in det jag säger och acceptera fakta, om inte så...ja, då var det det där med Matrix igen.

Jihad Jane hade stöd och kontakt med ett flertal muslimer på Irland och i texten som du själv citerar står ju klart och tydligt att radikaliseringen underblåses av imamer som t.ex. sponsrar resor till mellanöstern. Oavsett så handlar detta om en försumbar mängd personer i det stora hela. Det går alltid att gräva fram något som går emot gängse regler eller ett extremt undantag, det motsäger dock inte det faktum att 99,9% av alla radikala muslimer som är beredda att ta till våld för sina syften härstammar från muslimska MENA-länder. De som skulle mörda Vilks i Göteborg, Taimour Abdulwahab, de misstänkta för planerna att attackera Jyllandsposten, de utländska krigarna i Afghanistan, de ansvariga bakom 9/11, alla har de förstås sitt ursprung i muslimska länder.

J.K Nilsson sa...

Martin, jag noterar att min önskan att diskutera vad jag tycker är viktigt lämnas obesvarad…

Vad bra, då kan vi lägga ditt påstående om att invandrare genomför 100 % av alla våldtäkter samt att du inte menade något särskilt med ”Överfallsvåldtäkter”.

Ja, jag menar att en stad som har tiotals ”Överfallsvåldtäkter” per år kan vara tryggare än en stad som har 0 ”Överfallsvåldätkter”. Du själv pekar ju ut att variabeln ”Överfallsvåldtäkt” är en delvariabel i operationaliseringen av ”Otrygghet”, alltså svarar du på frågan själv. Ställde du frågan för att testa min läskunnighet?

Så var vi där igen med ”Matrix”, du ger dig alltså inte med påhoppen. Men det är ruskigt intressant att ta del av dina försök att förvilla om medias betydelse. Om det nu är så att det inte spelar någon roll för den upplevda tryggheten i Sverige om nu ”media” begagnar sig av ”vitpixling” enligt din beskrivning (din kommentar den 24 april kl:22:23), vad spelar det för roll om nu ”media” verkligen gör detta? Vilka fakta finns det att ”media” aktivt försöker spegla en alternativ verklighet? Du påstår att det är verkligheten och om jag är intresserad av verkligheten så skall jag acceptera det du säger, annars lever jag i en fantasivärld.

Nu har vi nått rätt så långt ifrån den ursprungliga diskussionen om varför inte jag kan tänka mig att rösta på SD. Ifrån mitt påstående om att SD är nationalistiska på ett sätt som inte jag tycker om till självklara påståenden om att terroristsponsorer i främst Saudiarabien stödjer Islamisk radikalisering i västvärlden. Dock förstår jag inte varför det är viktigt att peka ut invandrare i denna process när vi har svart på vitt att denna process även förkommer utan invandring. Är det inte viktigt att försöka förhindra denna radikalisering om vi nu skulle sakna invandring?

J.K Nilsson

Martin sa...

*suck*

Självklart är allt annat oförändrat och frågan är om samma stad är mer otrygg om det genomförs tiotals överfallsvåldtäkter per år än om det inte gör det.

Har du sett filmen och/eller läst tidningsartikeln jag länkade till? Då vet du också vad jag menade med 100%. Varsågod att sluta vantolka allt jag skriver!

J.K Nilsson sa...

Martin, varför skulle vi lägga oss till med snuttifiering. Det formatet krävs för nyheter i kommersiella kanaler men knappast i ett kommentarsfält där vi har all tid och all plats i världen att formulera oss på. Förenkling i form av allt annat lika är inte intressant att diskutera men tydligen bara för att vi nu har en akademisk typ av brott som bara invandrare begår i Oslo så skall vi snuttifiera och förfasas för att det skall passa dina syften.

Och nej, jag tänker inte läsa en tidningsartikel eller ett videoklipp. Det är dig jag diskuterar med, inte NRK, Verdens gang, Youtube eller något annat. Det är du som har min uppmärksamhet men det tycker inte du är viktigt att förvalta?

J.K Nilsson

Martin sa...

Du vägrar/kan alltså inte svara på denna mycket enkla fråga? Tack, det räcker för mig och jag kan anse denna diskussion avslutad.