fredag 15 maj 2009

Fallacy of composition

Nu ser vi resultatet av Marie Hafströms utredning av stödmyndigheterna till Försvarsmakten. SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2899983.svd I mitten av artikeltesten läser vi ett replikskifte mellan en reporter och Hafström efter att SvD skrivit:

"De fyra som läggs ner är Försvarets Materielverk FMV, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan. De har alla verksamheter runt om i landet.
Utredaren anger att dessa sysselsätter 9 000 årsarbetskrafter, men eftersom alla inte arbetar heltid blir antalet berörda personer över 10 000. Dessa fyra myndigheter ska läggas ner sista december 2011 och kostar idag cirka 10 miljarder kronor per år.
En ny stödmyndighet ska bildas istället från 1 januari, 2012. Målet är att 2014 spara tre miljarder per år"

SvD: Bedriver de här personerna och myndigheterna en onödig verksamhet idag, eftersom de kan tas bort?
Hafström- Det skulle jag inte vilja påstå någonsin. Utan det är så att verksamheten som förändras och därmed finns behov av annan kompetens.

Andemeningen i utredningen kan vi utläsa om vi tittar på andra artiklar som behandlar Hafströms utredning. Målet är att minska utgifterna för stödorganisationerna för att möjliggöra ett satsande på försvarsmaktens "Kärnverksamhet" nu när försvarsmakten ändå är så liten.

Problemet, som jag ser det, är att försvarsmakten nu är så liten att vi kommer att få svårt att hantera kriser i vårat närområde enligt överbefälhavaren. Med detta lilla säkerhetspolitiska verktyg vi nu har är det än viktigare att vi gör på rätt sätt med rätt materiell. Stödmyndigheterna fyller här en viktig funktion, det vore bättre att utreda hur vi skall kunna få bästa stödet ur myndigheterna jämfört med hur mycket vi skulle kunna spara på dom.

Om jag tittar på vårat ishockeylandslag ”Tre kronor” så har dom läkare, fysioterapeut, materialförvaltare och presschef i landslagsledningen. Skulle Tre Kronor kunna slå ihop dessa funktioner för att frigöra resurser till ”kärnverksamheten”? Dessutom finns det organisation för att studera motståndarlagen när dom spelar sina matcher.

Titeln på detta inlägg är på svenska ungefär: ”Den felaktiga inställningen att om de ingående delarna är bra så är också helheten bra.” Vi kan skapa en stödorganisation som är bra och vi kan också skapa en organisation som är bra att på att använda militärt våld. Denna regerings försvarspolitik håller på att skapa dessa organisationer/ingående delar men det leder inte till att vi får ett bra säkerhetspolitisk verktyg som målen måste vara.

J.K Nilsson

Inga kommentarer: