fredag 21 september 2012

Officerare vs. Specialistofficerare i den samtida FörsvarsmaktenDet här inlägget kom till som en kommentar till skippers inlägg O(m)struktureringensosäkra faktorer där en anonym kommentator raljerar över min syn med orden:
Man kan inte utreda ett nytt personalförsörjningssystem i 10 år för att sedan tro att detta underlag är sanningen utan då har tiden sprungit ifrån en.
Specialistofficersspåret ligger fast och det utexamineras ett hundratal varje år. Låter på JK Nilsson som att det fortfarande är en teoretisk produkt.

Den här raljanta kommentaren kräver ett vidareutvecklat svar som jag därför väljer att publicera som ett eget inlägg då det står på egna ben.

Med en druckens envishet fortsätter jag att tala om vad som är fel i införandet av specialistofficerskategorin. Det har föga att göra med att Militärhögskolan i Halmstad helt plötsligt sätter pixstjärnor i stället för streck på kadetterna. Utbildningen har ändrats föga, snarare har den i vissa stycken blivit än mer professionell jämfört med det tidigare ”Yrkesofficersprogramet”. I vissa synvinklar skulle jag kunna säga att våra Förste Sergeanter har både en djupare och mer generell utbildning.

Ända sedan de första sergeanterna blev anställda har det saknas direktiv till förbanden hur deras utveckling skall se ut, man har talat om "löneboxar" som ser ut att vara avsedda att reducera lönekostnaderna för Försvarsmakten men inga andra styrningar. Vi vet inte heller hur vi skall kunna använda en stor del av dessa specialister, skall vi se dem som dom gamla fänrikarna/löjtnanterna som var instruktörer och tekniker och som inte heller ville annat än att bli specialister? Förr saknade vi verktyg att premiera dessa som tog ett stort ansvar för både höga monetära värden men också människoliv. I specialistkurser har vi gett dessa officerare förutsättningar att ta ansvar för värden skyhögt mer än en majors budget, vi har också förordnat dessa officerare att ta detta ansvar. I vissa fall har dessa förordnanden också varit belagda med fängelsestraff vid slarv. I inget av dessa fall har det räknas in vid en löneutveckling utan det som tidigare räknats och som fortfarande räknas vid löneutveckling är befälsrätt och budgetansvar.

I det andra spåret ser vi ytterst stapplande steg att försöka få någon slags akademisk fason på de officerare som skall ha högre befälsrätt och budgetansvar. Om vi följer den sedan tidigt 1980-tal inslagna vägen är det dessa som skall ha en reell löneutveckling alltefter de tar ett större och större budgetansvar och fler stjärnor/streck.

Skillnaden mellan dessa två grupper är att officerare i specialistofficersgruppen, inte utan en ytterligare lång utbildning kan komma i fråga för lönelyft motsvarande de Fänrikar som blir Löjtnanter, Kaptener och Majorer.

Tittar jag på mig själv så sitter jag visserligen på en OF-rad efter det här debaclet men jag har även utbildningar och ansvar (fängelse eller böter) som jag inte får något extra för. När jag någon gång blir aktuell för nivåhöjande utbildning och befordran för att ha rätt grad för min befattning kommer jag att få extra i lön men då är det för stjärnan, inte befattningens innehåll.

Nu har jag tidigare i veckan suttit med kollegor i RALS-arbete och vi kan konstatera att våra specialistofficerare inte kommer att ha den löneutveckling vi har haft trots att deras ansvar markant ökat vid den tidpunkt de skulle ha utnämnts till Löjtnanter om de blivit utexaminerade som Fänrikar. Men bara för att de utexaminerades som Förste Sergeanter så kan vi inte med annat än RALS-medel höja deras löner. Vi får så lov att försöka lita till högre makters välvilja att godkänna ansökan om lönerevision för dessa specialistofficerare men med tanke på tidigare erfarenheter gällande detta förfarande så är förväntningarna låga. Vi kan också fundera över skillnaderna mellan industrins löneökningar och vilka summor vi har att fördela i RALS-arbetet. Vi ser alltså att vi inte tillnärmelsevis kan premiera specialistkompetens via RALS om vi samtidigt skall kunna höja våra löner så de går i takt med det övriga samhället.

Så svaret på den raljanta och insinuanta kommentaren är att jag ser specialistofficersspåret som en teoretisk produkt. Vi har examinerat ett stort antal Specialistofficerare utan någon närmare eftertanke än att följa upp förre ÖB.s förslag till Regeringen att inrätta ett tvåbefälssystem. Våra specialister är vid sin examen i vissa fall bättre än oss jämfört vid vår examen men när vi hade en klar tanke med vad som premierades i utveckling och hur en karriär skulle se ut så saknas detta helt för specialistofficerarna.

Men med tanke på förförre ÖB Johan Hederstedts ord om att normalbilden för en officer skulle vara att tjänstgöra i åtta år så är det väll inget problem men vill vi verkligen omsätta våra specialister i den relativt höga takten?

J.K Nilsson

11 kommentarer:

Anonym sa...

Att få en OF-rad är som att gå in i en bred upplyst tunnel med kraftiga handräcken.
Att få en OR-rad är som att gå in i en svart tunnel utan ledljus och handtag.
/Arm'eknekt

Anonym sa...

Vet ej vilket förband som <Väpnaren syftar på men ....vi vet ej hur dessa specialister skall nyttjas...

Detta låter skrämmande och då är mitt förslag att använda planeringsinternat eller motsvarande till att besöka förband där specilistofficerarnas roll på förbandet har klarlagts och där man har en målbild av hur dessa bidrar till en effekt ökning i organisationen.

J.K Nilsson sa...

12:32 så det är alltså upp till förbanden att hitta på och implementera ett beslut när riktlinjer saknas?

Men där jag verkar så gör vi ingen skillnad mellan tidigare fänrikar och nuvarande förste sergeanter. Det är inte det jag fiskar efter. Det jag är ute efter att de tidigare fänrikarna också är de som gick och blev plutonchefer och senare kompanichefer. I det systemet kan officeren ta beslut baserat på de regler och lagar som finns att följa.

En utexaminerad specialistofficer kommer inte att kunna få arbetsgivarens förtroende att verka som plutonchef trots att denna kan uppfylla de lagar och regler som finns i vår verksamhet. En OF-officer kan få arbetsgivarens förtroende att verka som plutonchef men kommer svårligen att kunna uppfylla de lagar och regler som kringgärdar vår verksamhet.

Den förre stf persdir Patrik Dahle var införstådd i problemet och påstod att lösningen ligger i att ändra i HR-transformeringen och principerna för personalförsörjningen.

J.K Nilsson

Anonym sa...

På mitt förband finns det då befattningar med personalansvar(plutch, chefer för fristående troppar) som är OR-befattningar(OR6/7). Vidare är kompanikvartermästarna också OR, vilka nog får anses ha ett mycket stort ansvar. Dels för att lösa ut logistiken i fält men även ett stort ansvar för kompaniets materiel, vars värde inte sällan räknas i hundratals miljoner kronor. Ibland kanske över miljardstrecket.

Angående löneutvecklingen för specialistofficerare är det väl inte helt klarlagt exakt hur den skall vara. Till största del får man förlita sig på RALS-lottot som alla andra. Dock har mitt förband och grannförbandet infört att en löneökning om 500kr faller ut då man går upp en nivå inom graden(ORx nivå A-D). På detta sätt premieras erfarenhet. Chefer som får personalansavar(oavsett OR/OF) får ett lönepåslag om 1000kr. Det som jag tycker saknas är någon form av lönepåslag för stort materielansvar, vilket kan vara nog så krävande som personalansvar.

Jag är själv OR6 och har suttit på samma OR6 befattning sedan jag blev anställd(2009). Min lön ökade med drygt 15% fram till oktober 2011 då den senaste RALSen föll ut(förvisso utbetalt retroaktivt i Juli 2012, men ändå). Drygt 15% mer i lön på lite mer än två år får väl anses vara helt ok.

FM är inte alltid världens bästa arbetsgivare, men så dåligt som det framställs behöver det inte alltid vara... Dock verkar det vara stor skillnad mellan förbanden i landet vilket nog får anses vara ett problem vilket jag hoppas OR-projektet löser ut. Både hur kompetens/karriärutvecklingen skall ske för OR och på vilket sätt detta skall ge utslag i lönekuvertet.

/H

Anonym sa...

Dagligen så passerar nya och unga både OF och OR killar och tjejer grindarna. De utbildar och jobbar precis som tidigare ny utexaminerade genom alla tider i sitt dagliga värv. De har fullt upp med dagen, veckan och månaderna framöver. Deras längre planeringshorisont är som genom alla tider begränsad eftersom att de vill komma in i yrket och sin yrkesroll.

En stor del av denna oro och denna debatt är baserad på NBOare som är äldre med 5-10 år i tjänsten. Det är mycket naturligt eftersom att de är den personal kategori som känner störst oro nu.

Således så är det de som funderar på får man gå fler nivå höjande utbildningar och vad innebär det att nu har vi en växande duktig specialistofficerskår som kommer att ta större och större utrymme och plats.

En OR kan mycket väl vara/bli plutonchef men själva syftet är att specialist officeren just skall specialisera sig och vara kontinuiteten över en längre period.

Anonym sa...

Jag är förre detta OR, med tre års anställning i ryggen. Anledningen till att jag slutade och en hel del andra är att framtiden var rätt tråkig. Inga direktiv, dålig löneutveckling (den baseras som sagt på grad), samma arbete som OF (men med mindre lön) osv osv...

I ett sånt läge så behåller man folk som är väldigt lojala eller inte har alternativ. De som är ambitiösa och vill göra karriär, gör det på annat sätt än som OR inom FM.
Det är givetvis synd och olyckligt för FM och skattebetalarna som betalat för min utbildning. Det är inte synd om mig eftersom jag går vidare med bra utbildning, erfarenhet och kontakter.

Det som behövs är riktlinjer och en plan (som OR-projektet sysslar med??). Nivån A-D finns inte på alla förband. Det borde inte heller vara upp till förbandet att skapa sina egna system på det sättet. Det behövs tydlighet i hur befordran ska ske. Det behövs helt enkelt en karriär, även för OR.

Kuriosa är att mina lärare under SOU sa att specialistofficerare inte ska göra karriär....och så rätt de fick!

CS sa...

Det finns en löneinstruktion för Försvarsmakten. Där instrueras att alla befattningar ska ha en lönebox. Löneutveckling inom boxen sker genom RALS. Ny lön kan även fås genom att man får en befattning med högre lönebox.

Det finns dessutom en personalinstruktion som reglerar vad som gäller för att befordras.

Dessa två dokument svarar på mycket av det ni ovan tycker är oklart eller där ni tycker att det inte är uppstyrt.

Anonym sa...

Vad är en karriär?
I NBO var karriären kopplad till nivåhöjande utbildning(dvs fänrik-Löjtnant-kapten-Major osv).Det var enda sättet att höja sin lön.
All personal som ville fördjupa sig på system, pedagogik indirekt eld eller vad det nu var hamnade i kläm.
De dömdes ut i löneförhandlingar och sattes i en situation där de ej premierades.

Enda kategorin som gjorde en fördjupad karriär och specialisering och samtidigt höjde lönerna radikalt var de som gjorde facklig karriär.

Återigen så kommer det att ta tid att förändra synsättet att göra karriär. Att gå från OR 4-5 mot högre OR befattningar är väl också att göra karriär om vi nu bara fokuserar på graden.

Jag tror att dina lärare som sa detta ej riktigt förstod hur framtiden skulle se ut.

Anonym sa...

@anonym 10:34

Bra skrivet! Vi måste inse att en karriär nödvändigtvis inte måste vara att stiga i graderna. Speciellt inte för specialistofficerarna. Men ändå återstår frågan, hur skall specialistofficerarnas fördjupade(och breddade) kompetens mätas och premieras? Kanske även där mäta i ansvar? Utbansvar, mtrlansvar, funktionsansvar och givetvis även personalansvar när detta förekommer. Hittills har ansvaret som gett utslag på lönen bara mätts i personalansvar samt ekonomiskt ansvar. Kanske dags att tänka om?
Kan även tänka mig att införa en marknadskomponent för OR(för all del även OF) då de ofta besitter specialkompetenser som är eftertraktade på den civila marknaden(vissa tekniker, IS-driftledare mm). Helt barockt att detta i nuläget kan tillämpas på soldater, men inte på officerarna.

/H

Anonym sa...

Helt rätt att utveckla detta och det är just detta arbete som är under pågående. Det här arbetet skall också utvecklas efter hand när vi ser systemet implementeras så att det ej blir felaktiga åtgärder som sedan måste vridas om.

Förstår vad du menar med marknads komponent men det kan också vara en viss fara i detta eftersom att det då har en tendens till att bli väldigt snårigt och oöverskådligt.

Vi som är äldre vara med om sjötillägg, vintertillägg, teknikertillägg, marknadstillägg och storstadstillägg.

Ett sådant system blir helt missvisande efter ett tag och skapar mycket missnöje. Bättre att försöka knyta lönen mera mot boxar och befattningar.

Skipper sa...

Jag har helt säkra uppgifter på att det förekommit att individer som bedömts olämplig som soldat/sjöman av förbandet, som senare har antagits som kadett vid SOU för exakt samma förband för en mer avancerad tjänst inom samma yrkesskrå.

Systemfel!!!