lördag 25 februari 2012

Realpolitikens sanna ansikte

Ja, jag vet att det är omänskligt att utnyttja andra människors tragedier men just nu ser vi ett exempel som är för värdefullt att inte ta rätt på och jag hoppas att min text kan vara bidragande till en förändring på många ställen.

I France 24 kan vi läsa hur Ryssland anser sig tvungna att hålla ingångna avtal med Syrien och genomföra följdleveranser av krigsmateriell då det inte finns några bindande folkrättsliga sanktioner som hindrar Ryssland att genomföra detta. Noterbart är att Ryssland själva hindrat dessa sanktioner ett flertal gånger i FN.s säkerhetsråd.

Det pågår ett inbördeskrig i Syrien där spelare som Saudiarabien och Iran är involverade på varsin sida, precis som vanligt i en mellanösternkontext. Vi bevittnar något motsvarande Jugoslaviens sönderfall med övergrepp på befolkningen och flera grupper som erhåller internationellt stöd när de bekrigar varandra. Vi har exempel på propaganda som spåras tillbaka till stödländerna i konflikten. Skillnaden är att vi inte ser lika tydliga kärnområden eller försök till statsbildningar där det kan vara ett brutalt totalt krig samtidigt det kan vara relativ fred i andra områden.

Vi ser alltså hur realpolitiken fungerar. En eller flera mäktiga spelare gör som de vill och kan ta skydd bakom vårt gemensamma regelverk. Är det någon som tror att det skulle kunna vara annorlunda i Skandinaven med omnejd? Vår tolkning av Lissabonfördraget och vårt avvisande av ett medlemskap i NATO ställer högre krav på vår egen säkerhetspolitik än dagens Laissez faire politik på säkerhetsområdet. Försvarspolitiken måste utformas så att vår Försvarsmakt blir så robust att den kan hålla ut vid ett försämrat säkerhetsläge så att vi kan ta emot hjälp och avlastning. Vi kan vara säker på att det kommer att bli en hel del politiskt schackspelande och kan vi annat än utgå ifrån att storspelare som påverkar oss kommer att stå på varsin sida i FN.s säkerhetsråd?

J.K Nilsson

söndag 19 februari 2012

Bättre sent än aldrig…

Har just nu tagit mig igenom Annika Nordengren Christensens Newsmillartikel: Tolgfors nya försvarsplan passar bara vänsterpartiet ifrån 2008 men är nyligen uppdaterad. Newsmill är tyvärr inte bara ett ställe att publicera bra artiklar utan även ett ställe där de mest stolliga idéer kan torgföras och en del hävdar som merit att de blivit publicerad på Newsmill. Därför kan det ta tid för mig att läsa guldkornen som skrivs där.

Nåväll, grunddragen i Annikas artikel är att Georgienkriget var en vattendelare för synen på det svenska försvaret. Före Georgienkriget fick det svenska nationella försvaret bli en utvecklat ifrån utvecklingen av de internationella insatserna. Nu skall de internationella insatserna utvecklas ifrån det svenska nationella försvarets grund. Visserligen har jag själv med en dåres envishet talat om att om vi kan slåss borta så kan vi slåss hemma. Till mycket stor del stämmer detta än i dag men i en del måste jag nyansera detta.

Med utgångspunkt i att de internationella insatserna skall utveckla den svenska nationella försvaret så kommer följande att ske. Vi kommer inte att ha några fasta punkter att hänga upp försvaret på i form av föreberedda flygplatser som flygbaser. Vi kommer att enbart vara hänvisade till sjögående bunkring m.m. för marinen och Armén skulle behöva frakta runt sin materiel mot en tänkt försvarsriktning. D.v.s. skall vi bygga hela vår förmåga på kraven som de internationella insatserna kräver så blir det hiskeligt dyr materiel. Skall vi basera allt på att det skall vara lätt att transportera så drar kostnaderna iväg och vi får inte så mycket pang för pengarna.

Vänder vi på att låta våra internationella insatser bygga på ett nationellt försvar så kan vi bygga kvantiteten på baseringar och förråd i Sverige. Vi har hemvärnsgrupper som skulle kunna ha GSS/T eller HV-insats för bevakning och insats runt dessa förråd och baser. Vi skulle kunna ha en mindre mängd materiel för att snabbt kunna förstärka i en riktning och nyttja vissa delar av den rörliga materielen i internationella insatser. Vi sparar en hel del pengar och framför allt så får vi riktigt mycket pang för pengarna

Det är min syn på skillnaderna.

J.K Nilsson

lördag 18 februari 2012

Gotland revisited

Vi tar en sväng med Gotland igen efter Generalen Grundeviks inspel i veckan, Gotland återtas i krigsplanläggningen iform av att det skall skapas/omfördelas ledningsförmåga till ett ”Detachement Regional ledning Gotland”. Utspelet har välkomnats av i stort sett alla försvasbloggare jag har i min blogglista. Jag tänker inte vara sämre än att jag också välkomnar detta utspel. Jag hoppas och tror på att det finns kloka människor som också kommer att fördela lämpliga stridskrafter i väl avvägd mängd till ön.

Både Cynisk och jag har tidigare skrivit vad vi tycker är lämpligt. För två år sedan kom Folkpartiets partiledare Jan Björklund, Försvarspolitiske talesperson Allan Widman och den utrikespolitiska talespersonen Birgitta Ohlsson med sitt utspel om svensk nationell försvarsförmåga, för Gotlands del förespråkade man ett upprättande av Gotlandsbrigaden. Men som både Cynisk och jag var överens om så ser vi att någon stor markstridsbrigad kommer inte på fråga. Knappt ens en manöverbataljon är lämpligt att låsa fast på ön. Det vi talade om var luftvärn sjömålsrobotar och markförband för att kunna skydda och betjäna dessa robotförband.

Läs mer om mottagandet av AIs förslag hos Wiseman, Skipper, Cornucopia och Försvar och säkerhet.

J.K Nilsson