torsdag 19 juli 2012

Tillbaka till framtiden?
Doc: No! It can't be! just sent you back to the future.
Marty: For all I know you did send me back to the future, but I'm back. I'm back from the future.

Det här inlägget har legat och grott länge I mitt bakhuvud. Jag luftade tankarna med Lars Gyllenhaal redan vid årsskiftet. Dock har planerna åter aktualiserats. Jag tänker närmast nu på Rysslands upprustning. Vilket håll går det, kommer staten Ryssland att bestå eller kommer den att likt Sovjetunionen att kollapsa under tyngden av sin egen rustning? Sitter vi och betraktar 1989 än en gång?

I flera år har vi kunnat följa löften om inköp av rysk materiel, man har haft som mål att de väpnade styrkorna bara skall ha rysk eller västerländsk materiel. Observera ordvalet, man vill omsätta och få bort den gamla sovjetisktillverkade materielen. Min utmärkte bloggkamrat Observationsplatsen redovisar näst intill på daglig basis om ny rysk materiel. I flera år har vi nåtts om uppgifter om uppräkning av den ryska försvarsbudgeten. Nu senast nåddes vi av beskedet att den ryska försvarsbudgeten skall öka med över 25 % under år 2013, detta sker på bekostnad av ”Vård-Skola-Omsorg”.

Vi ser vidare hur svansföringen hos den ryska militären ökar, tidigare har vi kunnat ta del av en karta som anger att stora delar av Sverige ingår den ryska intressesfären genom vårt strategiska läge att kunna placera robotförsvar mot Ryska robotar. Häromdagen flög ryska bombflygplan, eskorterade av jaktplan, över Östersjön. Wiseman har som vanligt en god analys av händelsen. Själv kan jag inte släppa tanken att vara tillbaka på 1980-talet. Vi kan se en sammanfattning av vad den svenska stridsledningen i luftförsvaret såg då i Ljuspunkter i mörkret - En sammanställning av PPI-filmer (Radarbilder). För de som bemannade operatörsplatserna i på 80 talet måste ha känt ett stråk av deja vu över händelsen. Dock är det intressant att vi får veta det genom att den ryska nyhetsbyrån rapporterar det. I andra länder rapporterar försvarsmakter så att den egna befolkningen kan bedöma vad de gör, i Sverige är det som vanligt locket på. Franska flygvapnet gläntade oavsiktligt på detta lock när franska Mirage i Baltic QRA startade mot en av Su27 eskorterad A-50. Av en händelse var dessa ryska flygplan eskorterade av svenska JAS39. Är man lite konspiratoriskt lagd kan man nästan misstänka att den ryska militära ledningen måste bedriva försvarsupplysning mot det svenska folket på egen hand.

Men vad kan detta innebära inrikespolitiskt för Ryssland? I september 2011 avgick den högt uppskattade finansministern Alexei Kudrin då han menade att denna satsning på rustning skulle innebära fara för den ryska ekonomin. Detta var innan denna veckas nyheter om rysk uppräkning av försvarsbudgeten. Vi har också sett nytt mål för den ryska Armén: 126 brigader vid år 2020 istället för 109. Vi har sett uppgifter att den ryska försvarsindustrin inte hinner leverera p.g.a stora beställningar.

Allt vi sett nu kan med sannolikhet innebära att Ryssland inte längre kan betraktas som en riktig stat. Ryssland lider av låg medelålder på befolkningen, jag har sett uppgifter om att befolkningsmängden minskar, vilket minskar skatteunderlaget, vilket lämnar finansiering av de ryska statsfinanserna till de sinande olje och gasfälten. Får vi se en uppsplittring av Ryssland kan Sovjetunionens sönderfall te sig som en västanfläkt. Med tanke på denna månads nya lagstiftning om bl.a. utländskt stöd till vissa NGO. Vi har sett lagstiftning mot demonstrationer, m.m. Kommer Ryssland att gå den Vitryska vägen? Kan ett sönderfallande Ryssland likna Syrien nu och vilka konsekvenser får det?

Kan vi lita på att Ryssland, om det faller sönder, faller på samma mot omvärlden fredliga sätt som Sovjetunionen? Skall vi eller skall vi inte ha beredskap för det och vilken beredskap skall vi iså fall ha? En sak är säker, ett Ryssland fullt av moderna vapen men med svagt styre kommer inte att vara något som är lätt att förutsäga.

1955 Doc: It was nice talking to you. Maybe again we'll bump into each other sometime in the future.
1985 Doc: Or the past.


Studera gärna Lars Gyllenhaal och Observationsplatsen för att inhämta uppgifter om den ryska upprustningen.
 
J.K Nilsson

1 kommentar:

jan-olov sa...

Mycket bra samanfattat.

Jan-Olov