måndag 24 september 2012

Pressmeddelande om "Tillväxtverkets piratbyråkrati offrar skattemiljoner" från Optand Teknikland ABAv ömmande skäl brukar det heta när man skall motivera välgörenhet. I detta fall är det minst lika mycket välgörenhet för oss som är intresserade av den svenska militära historien som det är för Optand Teknikland AB som var anförtrodd att förvalta en del av den svenska militära historien. Det är också välgörenhet att upplysa svenska skattebetalare genom att sprida budskapet hur olika statliga myndigheter ”hjälper” varandra att spendera svenska folkets skattekronor. Likt hur svenska staten misshandlar vår reella försvarsförmåga genom finanspolitiska regleringar, lika mycket snärjer man övriga delar av samhället med regleringar till förfång av våra gemensamma medel. Det är illa nog att ett fel har begångets men det är än värre att inte försöka låta udda vara jämt för alla inblandade parters bästa. En historia med bara förlorare berättas i det pressmeddelande jag väljer att publicera här.

J.K Nilsson


Tillväxtverkets piratbyråkrati
offrar skattemiljoner

Tillväxtverket beslutar att återta 8 miljoner på bekostnad av en annan myndighet och ett populärt besöksmål offras.

I Östersund finns ett nytt militärmuseum, Teknikland, som byggts med hjälp av EU-medel som kontrolleras av Tillväxtverket. I Teknikland har staten satsat totalt drygt 11 miljoner kronor plus 8 miljoner som man tänkt skulle kunna återfås av EUs strukturfondsmedel.
Optand Teknikland ABs ägare, länsmuseet och tre ideella föreningar, har satsat över 30 000 ideella arbetstimmar på att bygga upp och driva museet.

Långt efter att projektet avslutats och museet varit i drift i två år upptäcktes fel i upphandlingen. Därför beslutar nu Tillväxtverket att återta de 8 miljoner man bidragit med. Detta leder till konkurs för museet och de pengar Tillväxtverket hoppats kunna få in uteblir.

De militärhistoriska föremål, flygplan, kanoner och fordon som museet visar ägs av staten. Det innebär att staten får miljonbelopp i nya kostnader för att ta hand om föremålen. Men de kostnaderna drabbar inte Tillväxtverket utan en annan myndighet Statens försvarshistoriska museer, SFHM.

Resultatet av Tillväxtverkets trångsynthet blir alltså miljonförluster i båda myndigheterna och nedläggning av ett populärt museum.

Teknikland har bland annat med hjälp av Landshövdingen i Jämtlands län, Britt Bohlin, och flera riksdagspolitiker under ett års tid försökt belysa de här problemen.

Är det rimligt att skattebetalarna ska lägga ut många miljoner på ett museum som sedan rivs av staten?

Är det rimligt att det enda museum i södra norrland som ska förvalta nära 400 år av militärhistoria och som utvalts i statens regelringsbrev ska läggas ner när det precis byggts upp?

Ja - misstag har gjorts i upphandlingen, men konsekvensen är orimlig. Vem vinner på att försätta museet i konkurs? - ingen!


Ring gärna för mer information!
Lowissa Mannerhiem VD/museichef       070-5543330, 0693-33027
Björn Sandal ordförande                          070-3349617

Vi förmedlar gärna kontakter även till övriga styrelsen och ägarna.

      


3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja vad skall man säga? Det är ju bara tragiskt att slösa på detta sätt. Lägg ner den idioten som fattat beslut om förstörande av skattepengar istället. Varför kan inte folk inse att det är bättre att begränsa skador än att orsaka ytterligare större skador?

Sleipnir sa...

Fast om man tittar på besluten så har man helt ignorerat kraven på upphandling, krav som man måste varit medvetna om (om det framgick i avtalet). Man har alltså tagit offentliga medel och direkt spenderat dessa på de leverantörer man själv kände för. Hade en myndighet gjort detta så hade minst jäv och eventuellt mutbrott utretts (hoppas jag).
Oaktat att detta sker på tok för ofta avseende offentliga medel, så har myndigheter generellt sett inget val i dessa fall. Lagen måste följas. Hänvisar här till texten i 27§ Förordningen 2007:14;
"27 § Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut
till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt
har tagit emot stöd i strid med ett stödbeslut,
unionsreglerna eller det operativa programmet, är
stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Den
förvaltande myndigheten får kräva att stödet betalas tillbaka
helt eller delvis. Återbetalning får krävas inom tio år från
det att beloppet betalades ut. Förordning (2010:492)."

Eftersom detta till råga på allt rör EU medel så ligger man lite pyrt till på myndigheten.
Noterar även i interpellationen rörande Teknikland att man har skatteskulder på ytterligare 4 millioner.

Förhoppningsvis tar staten över anläggninen och driver den som museeum.

mvh

Anonym sa...

Men svenskarna älskar ju socialism och vill ha höga skatter så att den offantliga sektorn skall kunna ha vild lekstuga med pengarna som konfiskeras från folket. Sånt här är BRA, det vill vi ha MER av tycker sosse-svenne. Ingen sosse har någonsin ertappats med ett ärligt försök att se till att skattepengar används på bästa sätt....