söndag 12 september 2010

Statistik, lögn och förbannad dikt

Låt mig börja med att blicka tillbaka till 2009 års ekonomiska resultat i Försvarsmakten med att länka till Försvarsekonomi, en tragikomisk pjäs Akt 2. 2009 år besparingar är i huvudsak något som Försvarsmakten och regeringen kommit överens om att genomföra som ett resultat av dels anslagssparande och ett sparande i förbandsverksamhet för att finansiera 2011 års befarade underskott i förbandsbudgeten. Wiseman har berört ämnet som handlar om Försvarsministerns fäktande mot väderkvarnar angående den av Ekots rapporterade nedläggning av en till flygflottilj. Tolgfors menar stolt att försvarets ekonomi är god och under kontroll, man genomförde en historisk besparing år 2009 när man kunde återlämna 2,5 miljarder till statskassan. Ytterligare förbandsavvecklingar behövs inte.

” – Det pågår ingen process där de pekar ut förband för nedläggning, och regeringen har heller inga sådana förslag. Det arbete som pågår är att flytta pengar till förbandsanslaget. Vi har ambitionen att stärka förbandsanslaget med ett par miljoner om året, säger Sten Tolgfors.” En par miljoner om året när Försvarsmakten anser det befogat att spara 800 miljoner för ett enda år?

Årets valrörelse är intressant. Uppgifterna i media om att flygflottiljen F17 som även har verksamhet på Gotland hotas av nedläggning avfärdar den gotländska riksdagsledamoten och Rolf K Nilsson (M) som ett inlägg i valkampanjen. Alliansen är på offensiven, radioreklam på orter med militära förband kräver man svar ifrån oppositionen vilka förband man avser att avveckla för att möta sitt besparingskrav på sex (sic!) miljarder årligen. Underligt nog synkar man inte detta med försvarsministern som hävdar två miljarder

När oppositionens besparingar blev kända menade man på två saker. För det första så klarade Försvarsmakten enligt regeringen av sitt uppdrag trots budgetunderskridandet på över två miljarder. För det andra menar man att regeringen försöker spara 2 miljarder på försvarsmaktens stödmyndigheter för att delfinansiera yrkesförsvarsreformen som man bedömer kommer att kosta 3 -4 miljarder årligen. För det tredje så snärjer man sig lite men man pekar på att regeringen boerdrar anslagssparande i storleksklassen 800 miljoner, främst på utlandsbudgeten men också att man tillåter FM att spara 800 miljoner till i förbandsbudgeten till. Urban Ahlin menade då att det är bättre att stryka pengarna i budgeten direkt istället för att senare införa anslagssparande.

Framtiden i Försvarsmakten? Tiden efter valet får avgöra men jag hyser inga dubier om ytterligare nedskärningar. Officerstidningen nummer tre, 2009 redovisade en övertalighet på 900 officerare. Spännande framtid möts oss.

J.K Nilsson

Inga kommentarer: