fredag 9 oktober 2009

Super Tucano som Sveriges nästa militära skolflyg?

MENT.se rapporterar i dagarna om att SAAB ytterligare sockrat offerten till Brasilien angående Brasiliens köp av stridsflygplan. SAAB åtar sig att införa Super Tucano i den svenska flygskolningen om Brasilien väljer att köpa JAS.

Beskedet har tydligen mottagits med en konsternerad sinnesstämning i försvarsmakten:
På Försvarsmakten förvånas man över Saabs uttalande om att flygvapnet skulle vara beredda att ersätta Sk-60. Mats Knafve som arbetar på avdelningen för materialutveckling för flygvapnet vill inte kommentera uppgifterna då de är helt nya för honom.

Men är det inte konstigt att Saab går ut och lovar att svenska flygvapnet skulle vara berett att byta ut Sk-60?

- Jo, det kan de inte göra. Vi styrs av lagen om offentlig upphandling som alla andra myndigheter, säger Knafve och tillägger:
- Sk-60 närmar sig förvisso slutet av sin levnadstid men det kommer att finnas kvar i alla fall i sex - sju år till


Om vi sedan går och läser vad FMV publicerade för näst intill två månader sedan:
Efter en sex månader lång överlämningsperiod har nu Saab tagit över ansvaret för drift och underhåll av Försvarsmaktens SK60-flygplan.Saabs åtagande sträcker sig över åtta år och där ingår bland annat anskaffning av reservdelar och utbytesenheter, konfigurationsledning, främre och bakre underhåll, planering och genomförande av modifieringar, innehav av militärt typcertifikat och materielsystemintyg, avveckling/kassation och avvikelsehantering.


Flygvapnet producerar alltså inte flygtid inom ramen för den egna organisationen längre. De militära flygteknikerna inom Sk60-systemet kommer att omfördelas till andra tjänster i organisationen. Det är med andra ord näst intill egalt vilket luftfartyg som SAAB ställer ut så länge de uppfyller flygvapnets krav för flygskolning och sambandsflyg.

Skärskådar vi de båda citaten så ser vi att flygvapnet förväntar sig att Sk60 skall finnas i tjänst som mest sju år till men man har skrivit avtal med SAAB som löper på åtta år och har option om förläning. I praktiken så behöver inte försvarsmakten köpa in ett skolflygplan till i egen regi utan kan upphandla flygtiden av SAAB eller annan aktör på marknaden.

Jag vill också lägga in en liten disclaimer, Jag hittar ingen Mats Knafve på annan plats än Ment.se när jag Googlar. Dessutom har sajten anklagats för ”Lurendrejeri och Spam”. Dock så konfirmeras SAABs offert av Di men utan intervju. Inlägget har därmed verkan i målet dock kanske lite mer spektakulärt än vad verkligheten bjuder.

J.K Nilsson

Inga kommentarer: